SIP gäller för alla, oavsett ålder och typ av behov, när det finns behov av samordning av insatser. För att initiera och göra en SIP krävs en pågående kontakt med både socialtjänst och hälso- och sjukvården. En enskild person kan också själv ta initiativ till SIP.