Informationen nedan är under översyn och kommer inom kort att uppdateras ytterligare.

Gemensam riktlinje

I Östergötland finns en gemensam riktlinje för samordnad vård- och omsorgsplanering och en processkarta som beskriver förloppet. Länk nedan.

Kompletterande rutiner för hur vi hanterar SIP internt finns på respektive intranät.

Riktlinje för samordnad vård- och omsorgsplanering

Vägen till SIP, steg för steg

Mall för samordnad individuell plan (SIP) för barn och unga 0-18 år i Östergötland Word, 210.7 kB.