Adoption

Om adoption av utländskt barn och styvbarn.

Vem får adoptera?

  • Du ska ha fyllt 18 år.
  • Det finns ingen övre åldersgräns i svensk lag, utan ålder är en faktor i den samlade bedömningen.
  • Du kan adoptera som ensamstående, gift eller sammanboende. Som gift eller sammanboende adopterar du tillsammans med din make/maka eller sambo.

Ansökan om medgivande

För att få adoptera ett barn med hemvist utomlands behöver du kontakta familjerättsenheten. Då får du information om obligatorisk föräldrautbildning och adoptionsprocessen. Efter genomgången utbildning inleds en utredning.

I utredningen berättar du om varför du vill adoptera och dina tankar om vad adoption av ett barn med hemvist utomlands innebär. Utredningen ska också innehålla information om din bakgrund och aktuella situation. En kontroll i social- och polisregister sker och du ska visa läkarintyg rörande ditt hälsotillstånd.

Socialnämndens behandlingsutskott fattar beslut med utredningen som grund. Utredningen fungerar också som en presentation av de blivande adoptivföräldrarna i barnets ursprungsland.

Ansök om medgivande genom att ta kontakt med en familjerättssekreterare.

Ring familjerättsenheten på telefonnummer 011-15 61 91, och fråga efter en familjerättssekreterare.

Beslut om medgivande

När det finns ett beslut om medgivande aktiverar du kontakten med en adoptionsorganisation som hjälper till med utlandskontakten. Efter att du har fått ett barnförslag från adoptionsorganisationen ska du kontakta din handläggare på familjerättsenheten. Familjerätten ska då intyga att förhållandena är oförändrade och att adoptionsprocessen kan fortsätta.

Ansök om adoption enligt svensk lag

När barnet kommit till familjen ska du återigen ta kontakt med din handläggare på familjerättsenheten. I vissa fall behöver tingsrätten fatta beslut om adoption, vilket sker efter ansökan från de blivande adoptivföräldrarna.

Uppföljning efter ett halvår

Handläggaren på familjerättsenheten gör en uppföljningsrapport när barnet varit i familjen i ett halvår. Vissa länder kräver ytterligare rapporter.

Adoption av styvbarn

Om du vill adoptera din makes eller makas barn ska du göra en ansökan hos tingsrätten. Innan tingsrätten tar ett beslut får familjerättsenheten i uppdrag att inkomma med ett yttrande om adoption är till barnets bästa.

Ansök hos tingsrätten

Kontakt

Kontakta en familjerättssekreterare för mer information om adoption.

Kontakt
Telefon: 011-15 61 91

Skicka e-post

Kontakt
Kontakt Norrköping

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping

Familjerättsenheten
Socialkontoret

Besöksadress
Vikboplan 13
Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag, tisdag, onsdag: 13.00–15.00. Torsdag, fredag: 10.00–12.00.