Namnbyte

Ett barn kan byta efternamn om båda föräldrarna är överens om namnbytet. Ändring av namn görs hos Skatteverket.

Anmälan om namnändring (Skatteverket)

Om föräldrarna inte är överens kan den förälder som önskar att barnet ska byta namn vända sig till tingsrätten med en ansökan. Tingsrätten begär socialnämndens yttrande före beslut. Nämndens utredning ska visa om det är till barnets bästa att ett namnbyte sker.