Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation eller skilsmässa är det i första hand föräldrarna som tillsammans beslutar om var barnet ska bo och hur umgänget med den andre föräldern ska vara. Det är viktig att fokus är på barnets bästa och på barnets rätt att ha en relation med båda sina föräldrar.

Ibland kan det vara svårt att komma överens. Om ni inte är överens om hur vårdnad, boende eller umgänge ska se ut kan ni vända sig till familjerätten som till exempel kan erbjuda samarbetssamtal.

Om ni inte kommer överens om hur ni ska göra med barnen efter en skilsmässa eller separation kan ni vända er till familjerätten. De erbjuder exempelvis rådgivande samtal och samarbetssamtal.

Familjerätten

Norrköpings umgängesstöd ska erbjuda trygga umgängen för barn när de av olika anledningar inte kan träffa sina föräldrar utan närvaro av socialtjänsten eller umgängesstöd. Med trygghet menar vi en känsla av välmående och säkerhet. Målgruppen är barn och föräldrar som inte bor tillsammans och där föräldern av olika anledningar inte förmår skapa ett tryggt umgänge med sitt barn på egen hand.

För att få denna insats behövs ett biståndsbeslut eller dom. För frågor kring dom kontakta Familjerätten. För frågor kring myndighetsutövningen kontakta Socialkontorets mottagning via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:

Telefon: 011-15 00 00

Familjerådgivningen erbjuder stöd och hjälp för par som har relationsproblem. Hit kan du också vända dig om det finns problem efter en separation eller om du behöver hjälp för egen del att bearbeta relationsproblem. Familjerådgivningen erbjuds mot subventionerad avgift.

Familjerådgivningen