Spädbarnsenheten

Du som är blivande förälder eller förälder med barn 0-18 månader är välkommen till Spädbarnsenheten.

Spädbarnsenheten arbetar på olika sätt med stöd och behandling kring anknytning och samspel. Det kan handla om upplevelser kring graviditet, förlossning, relationen till det lilla barnet, rollen som förälder och barnets behov.

Ring Kontakt Norrköping på 011-15 00 00 om du vill ha kontakt med Spädbarnsenheten.

Barnets tillvaro är alltid i fokus

Familjernas behov skiljer sig åt, vilket gör att insatserna blir individuellt anpassade. Det är gratis att få hjälp av oss. Vi kan erbjuda:

  • Individuella samtal
  • Familjesamtal
  • Samspelsbehandling
  • Gruppverksamhet

Kontakt

Det finns olika vägar att få kontakt med oss:

  • Du som är eller ska bli förälder kan kontakta oss, ring Kontakt Norrköping på 011-15 00 00.
  • Den ansvariga barnmorskan, BVC-sjuksköterskan eller annan enhet kan skriva remiss hit. Vi tar emot remisser från graviditetsvecka 30.

Mer om Spädbarnsenheten

Spädbarnsenheten är en samverkan mellan Region Östergötland och Norrköpings kommun. Vi som arbetar här är kuratorer och psykolog.

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00