Utförare av daglig verksamhet enligt LSS - ramavtal

Här finns information och viktiga dokument till dig som är utförare av daglig verksamhet enligt LSS - ramavtal.

Håll koll på senaste nytt

Du kan välja att prenumerera på uppdateringar av denna sida. Då får du e-post när ny information lagts upp på sidan.

Hantera prenumeration

Regelverk, riktlinjer och rutiner

Riktlinje mat och måltider Pdf, 8.5 MB.

Kostråd (Livsmedelsverket)

Koll på pengarna (Konsumentverket)

Med anledning av läget i vår omvärld så är det viktigt att vi står förberedda inför en eventuell kris, som till exempel avbrott i elförsörjning eller en hackerattack. Det är dags att snarast se över kontinuitetsplaner och att vi lever upp till innehållet i dessa.

Att tänka på:

  • Se över att era kontinuitetsplaner är aktuell och tillgänglig för medarbetarna
  • Läkemedelslistor är utskrivna
  • Personkort utskrivna
  • Journaluppgifter (enligt dokumentationsdirektivet, legitimerad personal ansvarar för vilken dokumentation som ska skrivas ut i pappersform för att säkra den medicinska vården)
  • Säkra upp så att tomma journalblad finns utskrivna

Hur ofta journaluppgifterna sedan behöver skrivas ut är beroende på hur frekvent dessa ändras och därmed behöver legitimerad personal göra bedömningar kring detta. I detta läget vi har just nu i världen så rekommenderar Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) att man gör det en gång per vecka, innan helgen.

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret