Utförare av daglig verksamhet enligt LSS – totalentreprenad

Här finns information och viktiga dokument till dig som är utförare av daglig verksamhet enligt LSS - totalentreprenad.

Håll koll på senaste nytt

Du kan välja att prenumerera på uppdateringar av denna sida. Då får du e-post när ny information lagts upp på sidan.

Hantera prenumeration

Regelverk, riktlinjer och rutiner

Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2015:10 om basal hygien i vård och omsorg

Direktiv/riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Pdf, 834.6 kB.

Dokumentation – vård- och omsorgskontorets hälso- och sjukvård Pdf, 946.9 kB.

Inhämtande av samtycke Pdf, 847.7 kB.

Läkemedelshantering Pdf, 412.6 kB.

Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Pdf, 684.2 kB.

Sammanhållen journalföring Pdf, 740 kB.

Hygienriktlinje Pdf, 3.3 MB.

Rutiner och instruktioner

Undersökning av person som fallit Pdf, 308.6 kB.

Handbok i habiliterings- och rehabiliteringsprocessen Pdf, 290.1 kB.

Riktlinjer

Riktlinjer för användning av skyddsåtgärder inom vård och omsorg, VON F 2019/00120 Pdf, 934.1 kB.

Riktlinje för arbetstekniska hjälpmedel, inklusive personlyftar och vårdsängar, VON 2019/00119 Pdf, 292.1 kB.

Riktlinje för grundutrustning av hjälpmedel i Norrköpings kommuns bostad med särskild service LSS, korttidsvistelse LSS, korttidsboende SoL, särskilt boende SoL och daglig verksamhet LSS och SoL, VON F 2018/00354 Pdf, 1.1 MB.

Samverkansdokument, Region Östergötland

Handrehabilitering, Överenskommelse mellan Närsjukvården i Region Östergötland och länets kommuner Pdf, 1.9 MB.

Handrehabilitering, Överenskommelse mellan länets kommuner och Regionen

Riktlinje för samordnad vård- och omsorgsplanering

Samverkansrutiner

Regler för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Läkemedelshantering inom hälso- och sjukvård samt tandvård

Information

Med anledning av läget i vår omvärld så är det viktigt att vi står förberedda inför en eventuell kris, som till exempel avbrott i elförsörjning eller en hackerattack. Det är dags att snarast se över kontinuitetsplaner och att vi lever upp till innehållet i dessa.

Att tänka på:

  • Se över att era kontinuitetsplaner är aktuell och tillgänglig för medarbetarna
  • Läkemedelslistor är utskrivna
  • Personkort utskrivna
  • Journaluppgifter (enligt dokumentationsdirektivet, legitimerad personal ansvarar för vilken dokumentation som ska skrivas ut i pappersform för att säkra den medicinska vården)
  • Säkra upp så att tomma journalblad finns utskrivna

Hur ofta journaluppgifterna sedan behöver skrivas ut är beroende på hur frekvent dessa ändras och därmed behöver legitimerad personal göra bedömningar kring detta. I detta läget vi har just nu i världen så rekommenderar Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) att man gör det en gång per vecka, innan helgen.

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret