Arvoderade frivilliguppdrag

Arvoderade frivilliguppdrag är frivilligt samhällsarbete som är lagreglerat eller myndighetsnära. I Norrköpings kommun har vi flera olika lagreglerade uppdrag där du kan vara med och hjälpa en medmänniska i vardagen.

Vilka uppdrag finns?

Kontakt