Aktuellt från överförmyndarenheten

Överförmyndarenheten arbetar med tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare och har i uppgift att rekrytera och utbilda lämpliga gode män och förvaltare. Överförmyndarenheten har även ansvaret att utreda behov av god man eller förvaltare på uppdrag av tingsrätten. Överförmyndarenheten tillsätter också gode män för ensamkommande barn.

I Norrköpings kommun har cirka 800 personer uppdrag som god man eller förvaltare. Antalet ärenden hos överförmyndarenheten är cirka 2 400. Behovet av stöd är stort, främst för vuxna som kan behöva hjälp av en god man eller förvaltare.

Överförmyndarenheten har i dagsläget 16 anställda varav 10 är utredningssekreterare.


Överförmyndarenheten flyttar

Den 29 november 2019 flyttar överförmyndarenheten sin verksamhet till ny adress: Gamla Rådstugugatan 19, plan 1

Det innebär att under hela vecka 48 kommer endast en anknytning att vara i bruk för inkommande samtal. Vi svarar på 011 – 15 11 69 klockan 10.00 – 12.00 måndag-fredag.

Vår postadress är som vanligt: Norrköpings kommun, Överförmyndarenheten, 601 81 Norrköping. Och som vanligt lämnas brev och handlingar till enheten på Kontaktcenter, Rosen, Trädgårdsgatan 21.

Från den 1 januari 2020 stänger vi drop-inverksamheten och tar endast emot bokade besök. Detta sker med anledning av minskningen i antal besök som har mätts upp under 2019, i kombination med att frågorna som ställs vid drop-in oftast kräver förberedelser av utredningssekreterarna.

Under vecka 8 och 9 år 2020 har vi mottagningstid för inlämnande av era årsredovisningar och för enklare frågor kring redovisningen. Måndagar-torsdagar är det öppet mellan klockan 15.00 – 17.00. I annat fall postas dessa till Norrköpings kommun, Överförmyndarenheten, 601 81 Norrköping – eller lämnas på Kontaktcenter, Trädgårdsgatan 21 (lägg i kuvert märkt Överförmyndarenheten).

För mer djupgående frågor kring redovisningen krävs att besökstid bokas.

Bokning av besök sker via telefon, antingen 011 – 15 11 69 klockan 10.00 – 12.00 måndag-fredag eller 011 – 15 31 08 och 011 – 15 31 09 klockan 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00, från och med den 1 januari 2020.

 

Kontaktuppgifter till överförmyndarenheten

Du som är god man, förvaltare eller förmyndare kan nå det team med behöriga handläggare för ditt ärende på deras gruppnummer. Vuxenärenden och ärenden som rör ensamkommande barn har delats upp mellan teamen efter de gode männens/förvaltarnas första bokstav i efternamnet:


Telefontid mellan 10.00-12.00 och 13.00-15.00 måndag till fredag

Team 2, ansvariga för L-Ö

011-15 31 09


Team 1, ansvariga för A-K

011-15 31 08


Förmynderskapsärenden:

011-15 35 56


Redovisningsfrågor:

011-15 26 77

011-15 24 33


Rekrytering av ställföreträdare:

011-15 21 78


Administration:

011-15 11 69

011-15 21 77


Enhetschef:

Sofie Sommansson: 011-15 19 14


Verksamhetschef:

Ewa Gouranius: 011-15 13 72

Kontakt