Aktuellt från överförmyndarenheten

Överförmyndarenheten arbetar med tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare och har i uppgift att rekrytera och utbilda lämpliga gode män och förvaltare. Överförmyndarenheten har även ansvaret att utreda behov av god man eller förvaltare på uppdrag av tingsrätten. Överförmyndarenheten tillsätter också gode män för ensamkommande barn.

I Norrköpings kommun har cirka 800 personer uppdrag som god man eller förvaltare. Antalet ärenden hos överförmyndarenheten är cirka 2 400. Behovet av stöd är stort, främst för vuxna som kan behöva hjälp av en god man eller förvaltare. Vet du någon som skulle kunna passa för uppdraget, be den höra av sig till vår rekryterare.

Överförmyndarenheten har i dagsläget 17 anställda varav 11 anställda är överförmyndarhandläggare.

Särskild postadress för huvudmännen

Nu har vår fakturering kommit igång, vilket medför att arvodesfakturor där huvudman ska betala har skickats ut. Vi vill göra er uppmärksamma på att saknar huvudman en särskild postadress skickas arvodesfakturan hem till huvudmannen. Huvudmannen ska samtycka, om det är ett godmanskap där huvudmannen förstår vad saken gäller, till särskild postadress. Gör denne det ska detta registreras på Skatteverket. I annat fall är det viktigt att ställföreträdare får arvodesfakturan till sig på något annat sätt.

Information om Covid-19 och ditt uppdrag som god man/förvaltare

I dagsläget får vi en del frågor kring hur du som god man/förvaltare ska genomföra ditt uppdrag när det råder besöksförbud på boenden eller när din huvudman tillhör riskgrupp och bör undvika onödiga sociala kontakter.

Du bör ha en dialog med personal på boenden eller söka information via kommunens hemsida för att din huvudmans behov blir tillgodosett. Försök att ha så god kontakt som möjligt med de övriga kontakter som huvudmannen har i sitt liv och upprätthåll kontakt med huvudmannen via telefon när det är möjligt.

Information om överförmyndarenhetens aktuella uppdrag

Överförmyndarenheten ställer för närvarande in alla utåtriktade evenemang, såsom exempelvis informationsträffar för tilltänkta nya ställföreträdare, grundutbildningar och besök ute i verksamheter. Enheten arbetar intensivt med granskning av årsredovisningar för tillfället och prioriterar detta. Då vi har haft relativt långvariga problem efter ett byte av verksamhetssystem så uppnår vi för närvarande inte samma granskningsfrekvens som förra året. Vi arbetar dock intensivt med att komma ikapp och bevakar noggrant granskningsläget för att kunna nå upp till de mål som verksamheten har.

Vill du boka besökstid?

Kärnverksamheten med besök sker fortsatt på kontoret. Bokning av besök sker via telefon, se samtliga kontaktuppgifter till höger på sidan. Du kan även maila oss på overformyndarenheten@norrkoping.se att du önskar bli kontaktad för en besökstid.

Hemförsäkring för huvudmännen

Vi har säkerställt informationen med kommunens försäkringssamordnare, och vill rikta uppmärksamhet på att våra huvudmän behöver en enskild egen hemförsäkring när de bor i gruppbostäder/serviceboenden! Vi märker nu i granskningar att en del saknar det och att ställföreträdare fått information om det inte behövs. Detta är alltså felaktig information.

En hemförsäkring ska tecknas på personens boende, som försäkringsställe. Försäkringen som kommunen har saknar tex allrisk, rättsskydd, överfallsskydd, reseskydd mm. Kommunens försäkring är ett mycket lågt försäkringsbelopp och täcker inte de delar där huvudmannen kan ha åsamkat skada. Kommunens försäkring får inte användas istället för att de boende inte tecknar egna försäkringar.

Fler gode män och förvaltare behövs!

Även om vi ställt in informationskvällen behövs fler gode män och förvaltare! I de fall ni lämnat in intresseanmälan via mina sidor e-tjänst, kommer vår rekryterare att ta en kontakt med er och ni får gemensamt avgöra om ni ska ha en telefonintervju eller besök på plats. Tveka inte att höra av er eller tipsa en vän ni tror skulle vilja vara intresserad av uppdraget.

Kontaktuppgifter till överförmyndarenheten

Du som är god man, förvaltare eller förmyndare kan nå det team med behöriga överförmyndarhandläggare för ditt ärende på deras gruppnummer. Vuxenärenden och ärenden som rör ensamkommande barn har delats upp mellan teamen efter de gode männens/förvaltarnas första bokstav i efternamnet:

Telefontid mellan 10.00-12.00 och 13.00-15.00 måndag till fredag
Team 2, ansvariga för L-Ö
011-15 31 09

Team 1, ansvariga för A-K
011-15 31 08

Förmynderskapsärenden (barn upp till 18 år)
011-15 35 56

Redovisningsfrågor
011-15 26 77
011-15 24 33

Rekrytering av ställföreträdare
011-15 32 97

Administration
011-15 11 69
011-15 21 77

Jurist
Elin Borg: 011-15 21 72

Enhetschef
Sofie Sommansson: 011-15 19 14

Verksamhetschef
Ewa Gouranius: 011-15 13 72

Kontakt
Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21

Överförmyndarhandläggare
Team 1, A-K

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Överförmyndarhandläggare
Team 2, L-Ö

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00