Intervju och registerutdrag

När du har gjort en intresseanmälan vill vi lära känna dig bättre.

Vi vill träffa dig

Vi kommer att prata om bland annat vad som ingår uppdraget, och hur det avgränsas. Vi vill också höra mer om din bakgrund, intresse och kunskap eftersom vi vill erbjuda ett uppdrag som passar dig bra.

Vi gör ett registerutdrag

Efter intervjun får du välja om du vill gå vidare i processen. Då gör vi registerutdrag för att kontrollera att du inte:

  • förekommer i belastningsregistret
  • förekommer i socialtjänstens register
  • har skulder hos Kronofogden
  • har ekonomiskt bistånd.

Om vi bedömer att du är lämplig som god man erbjuds du ditt första uppdrag och kan komma igång!

Kontakt
Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21