Kom igång som god man

När vi har bedömt att du är lämplig som god man efter intervju och registerutdrag är det dags att komma igång.

Utbildning

Du får gå en digital utbildning som berör godmanskapet i sin helhet. Tanken med den digitala utbildningen är att göra dig så trygg som möjligt inför uppstarten av ditt uppdrag.

Guide med checklista

Vi kommer efter avslutad utbildning att skicka en guide till dig. Den är fylld med information som kommer att hjälpa dig i uppdraget. Här finns även en checklista gällande hur du kommer igång i ditt nya uppdrag.

Du får en mentor

Vid uppstarten av uppdraget kommer du att bli tilldelad en mentor. Alla mentorer är själva aktiva ställföreträdare med lång och gedigen erfarenhet gällande uppdrag som både god man och förvaltare. Tanken med mentorskapet är att du på det sättet kan få vägledning och stöd vid eventuella frågor eller hinder.

Vi på överförmyndaren fåt inte vara med och råda dig i hur du utför ditt uppdrag, eftersom vi har tillsyn över alla aktiva ställföreträdare. Men vi finns inte här för att göra det svårare, utan försöker dela information som kan komma att vara viktig för dig i ditt uppdrag.

Ditt första uppdrag

Du kan ge önskemål på typen av uppdrag du skulle vilja ha. Du kan sedan tacka ja eller nej när du har fått en kort beskrivning av uppdraget vi erbjuder.

Kontakt
Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21