Mer information om att vara god man

Alla uppdrag sker i samråd med och med godkännande av personen som behöver hjälp.

Olika uppdrag för en god man

Uppdragen ser olika ut, men alla kan sammanfattas under en eller flera av de här punkterna:

Bevaka rätt

Du ska se till att personen du hjälper får det den har rätt till. Det kan till exempel innebära att ta kontakt med olika myndigheter för att ansöka om bidrag, ansöka om hemtjänst, kontaktperson eller service till vissa funktionshindrade (LSS).

Det kan också handla om att ansöka om skuldsanering, behöva företräda personen man hjälper vid boupptäckning eller arvskifte, eller vara ett stöd vid försäljning eller köp av fastighet/bostadsrätt.

Förvalta egendom

Att förvalta egendom handlar till största delen om att hjälpa personen med dennes vardagsekonomi. Med respekt för personens egen förmåga ska du hjälpa till att betala räkningar, göra en budget samt se till att sparade medel är placerade så att de ger vinst i någon form.

Sörja för person

Att sörja för person betyder att du ska se till att personen har den hjälp och de stödfunktioner som den behöver och har rätt till. Till exempel se till att personen har ett bra boende, får god omvårdnad och har goda levnadsvillkor. Du ska följa upp att hjälpen som personen får har utförts på ett tillfredsställande sätt.

Att sörja för person innebär alltså inte att du själv ska vårda personen, följa med på läkarbesök, städa, handla mat eller göra annat praktiskt arbete. Detta sköter socialtjänsten och andra aktörer.

Kontakt
Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21