God man

Översikt - Steg 2 av 9

2. För bortavarande eller okända

Överförmyndarenheten ska, om det krävs, förordna god man enligt 11 kap 3 § föräldrabalken för en person som är ”bortavarande eller okänd”. Med bortavarande menas personer som försvunnit. God man enligt 11 kap 3 § föräldrabalken kan också förordnas för personer som är dödsbodelägare eller testamentstagare och vistas på avlägsen eller okänd ort. Uppdraget kvarstår tills det finns tillgångar att förvalta eller att den bortavarande eller okända har hört av sig.

Kontakt
Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21

Överförmyndarhandläggare
Team 1, A-K

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Överförmyndarhandläggare
Team 2, L-Ö

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00