Forskningsstudier inom vård- och omsorgskontoret

Det här formuläret används om du som forskare eller doktorand är intresserad av att göra en studie inom vård- och omsorgskontoret.

Har studien genomgått etisk prövning hos Etikprövningsmyndigheten?
Har studien genomgått etisk prövning hos Etikprövningsmyndigheten?
Vilken del av verksamheten berör studien?
Vilken del av verksamheten berör studien?

Beskriv vilka resurser studien kommer att kräva av vård- och omsorgskontoret
Vård- och omsorgskontoret har en forsknings- och utvecklingsgrupp (FoU) som ska ha kännedom om alla studier som genomförs inom kontoret. FoU kan hjälpa till genom att exempelvis skapa kontakter i organisationen eller delta i någon del av studiens genomförande.Fylls i efter utskrift:
Kontakt
Vård- och omsorgskontoret