Pågående forsknings- och utvecklingsarbeten

Vi jobbar aktivt med att koppla samman teori och forskning med den praktiska verksamheten inom socialtjänsten. En del av arbetet handlar om att bedriva olika typer av forsknings- och utvecklingsarbeten. Syftet är prova nya arbetssätt, metoder, teknik, tankesätt eller annat som kan leda till förbättringar i verksamheten och bidra till ökad livskvalitet hos äldre och funktionsnedsatta.

Norrköpings kommun har ett samarbete med Region Östergötland samt är medlem i den nationella föreningen för FoU-verksamheter FoU Välfärd.

Kommundoktorand

Erika Högstedt studerar vardagliga aktiviteter hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon har sin anställning i Norrköpings kommun och genomför samtidigt en doktorandutbildning.

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Forskningshandledare