Skriv uppsats om vård och omsorg

Är du universitetsstuderande och önskar skriva uppsats eller utföra ett studentarbete? Ta gärna kontakt med vård- och omsorgskontoret för hjälp och vägledning.

Vår forsknings- och utvecklingsgrupp, FoU, kan vara ett bollplank för idéer och kan vara behjälpliga med kontaktuppgifter till verksamheten.

Om du har kontakt med en verksamhet, kom överens med ansvarig chef om vad som förväntas av verksamheten och hur återkoppling av resultaten ska ske.

Kontakt
Forsknings- och utvecklingsavdelningen

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping