Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. VO-College arbetar för att få fler att utbilda sig för ett arbete inom vård och omsorg samt för att säkerställa kvaliteten på vård- och omsorgsutbildningen inom både gymnasieskola och vuxenutbildning.

VO-college på nationell nivå

På nationell nivå finns Föreningen Vård- och omsorgscollege som ansvarar för kvalitetskriterierna och genomför certifieringar. Den består av en styrelse där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Kommunal och Vårdföretagarna ingår.

Läs mer på webbplatsen för VO-College

VO-college på regional nivå

Ett regionalt college består av minst tre kommuner och ett landsting eller en region. I östra Östergötland ingår Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik kommun.

De utbildningar som ingår i samverkan är vård- och omsorgsprogrammet på Ebersteinska gymnasiet och Drottning Blankas Gymnasium samt KOMVUX vård- och omsorgsutbildning.

Uppdraget på regional nivå handlar om att:

  • diskutera framtidens behov kompetens inom vård och omsorg
  • kartlägga framtida rekryteringsbehov
  • omvärldsbevaka
  • skapa samordningsvinster, exempelvis genom gemensamt upplägg för utbildning av handledare för elever.
  • säkerställa kvaliteten hos lokala VO-college.
Kontakt
Vård- och omsorgskontoret