Norrköpings Nätverkslag

Ett nätverkslag förbereder och leder möten där många är inblandade runt ett bekymmer och där det är viktigt att komma överens. Vi arbetar för att hjälpa både privatpersoner och tjänstemän att samtala under lugna former, där lyssnande och eftertanke är viktigt.

Nätverkslaget kan hjälpa dig när

  • det finns något viktigt som måste lösas
  • det finns många olika bilder av situationen
  • det finns många inblandade som borde mötas, samtala och samordnas.

Vi vill hjälpa dig att skapa ett bra samtal med de inblandade, där vi tillsammans skapar delaktighet, ökad förståelse och hopp om nya möjligheter i en svår situation.

Kontakta oss och berätta om ditt problem och om vilka som är inblandade. Sedan hittar vi en tid att ses på för att prata vidare och lägga upp en plan tillsammans. Därefter bjuder vi in alla du vill ha med till ett lugnt samtal hos oss i våra lokaler. Under mötet ser vi till att dialogen flyter på ett rättvist sätt. Vill du så kan vi skicka anteckningar till alla som deltog och bjuda in till uppföljning.

Det här är en öppen och kostnadsfri service för dig som bor i Norrköpings kommun och vi har tystnadsplikt. Du är välkommen att höra av dig till oss med dina frågor och funderingar.

Kontakt
Socialkontoret via kontaktcenter

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Övrig info:
Fax 011-15 53 00