Ensamkommande barn

Norrköpings kommun är en ankomstkommun för ensamkommande barn och ungdomar, vilket innebär att man beviljas plats på ett ankomstboende under max 48 timmar till dess att Migrationsverket fattat beslut om anvisningskommun. De barn som anvisas till Norrköping handläggs av Ensamkommande barn - myndighet.

Barnen kommer hit utan sina föräldrar eller anhöriga för att ansöka om asyl.

Frågor och svar

Vad har kommunen för ansvar gällande ensamkommande barn?

Norrköpings kommun ansvarar för och utreder barnen utifrån Socialtjänstlagen, det vill säga att vi beviljar bistånd i form av placering på lämpligt boende utifrån ålder och individuella behov. Barnet anmäls till skolgång och får en god man utsedd.

Alla barn och unga i kommunen har rätt att gå i skola, oavsett om de har uppehållstillstånd eller inte. Däremot har man inte skolplikt om man är asylsökande.

Hur ser myndighetsutövningen ut för ensamkommande barn?

Alla barn som är anvisade till Norrköping och är aktuella på Ensamkommande barn - myndighet har en socialsekreterare som ansvarar för utredning, bedömning, beslut av insats samt uppföljning. Man räknas som ett ensamkommande barn fram till dess att ungdomen fyller 21 år.

När barnet får ett uppehållstillstånd ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses (SFV). Utredningen görs av Ensamkommande barn - myndighet och tingsrätten fattar beslut.

Boenden för ensamkommande barn

Ett ankomstboende är ett tillfälligt boende där barn bor i väntan på att Migrationsverket ska fatta beslut om anvisningskommun.

Individuella bedömningar ligger till grund för vilken boendeplacering som blir beviljad och det utreds och beslutas av Ensamkommande barn - myndighet.

  • HVB-hem (Hem för vård eller boende) är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd och fostran. På ett HVB-boende finns dygnet runt-omsorg, där barnen får sina behov av omsorg och trygghet tillgodasedda. Vuxna förebilder som kan vägleda är viktigt för barnens utveckling.
  • Familjehem är en annan boendeform som kan bli aktuell beroende på ålder och individuella behov.
  • Stödboende är en boendeform för ungdomar som är fyllda 16 år och det ställs högre krav på mognad och självständighet. Man ska till exempel kunna hantera sin ekonomi, praktiska sysslor i sitt hem samt ha en fungerande skolgång och fritid. På ett stödboende finns inte personal på plats dygnet runt, men det finns personal som kan kontaktas och som kan komma till boendet dygnet runt.

Läs mer om boenden för ensamkommande barn

Vill du hjälpa ett ensamkommande barn?

Det finns flera olika sätt som du kan hjälpa till på. Du kan till exempel bli familjehem, kontaktperson, jourhem eller god man. Här kan du läsa om hur du går tillväga.

Familjehem

Att vara familjehem innebär att man tar emot ett barn i sitt hem och ger barnet en trygg grund att växa från. Det är en viktig och engagerande uppgift för hela familjen.

Du kan antingen mejla in din ansökan, ringa eller dyka upp på en informationsträff. Nämn i din ansökan att du är intresserad av att ta hand om ett ensamkommande barn.

Innan du kan ta dig an uppdraget att bli familjehem måste din lämplighet utredas. Detta görs genom hembesök, intervjuer och registerkontroller.

Läs mer om uppdraget som familjehem

Kontaktperson

En kontaktperson träffar barnet eller ungdomen cirka en gång i veckan för att umgås, vara en god förebild och hitta på olika aktiviteter tillsammans.

Du kan antingen mejla in din ansökan, ringa eller dyka upp på en informationsträff. Nämn i din ansökan att du är intresserad av att ta hand om ett ensamkommande barn.

Läs mer om uppdraget som kontaktperson

Jourhem

Ett jourhem tar tillfälligt och med kort varsel emot ett barn i sitt hem, medan barnet väntar på ett mer permanent boende i ett familjehem. Ibland behöver barnet hamna i ett jourhem innan vi har hittat rätt hem för barnet.

Du kan antingen mejla in din ansökan, ringa eller dyka upp på en informationsträff. Nämn i din ansökan att du är intresserad av att ta hand om ett ensamkommande barn.

Läs mer om uppdraget som jourhem

God man

En god mans uppgift är att företräda barnet både som vårdnadshavare och förmyndare. Alla barn som kommer till Sverige utan någon vuxen får en god man som representerar dem i både personliga och ekonomiska förhållanden.

Läs mer om uppdraget som god man

Läs mer om god man till ensamkommande barn - Migrationsverket

Läs mer om god man för ensamkommande barn - Sveriges Kommuner och Landsting

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping