Information om nyanlända

Översikt - Steg 1 av 8

1. Information i korthet

Norrköpings kommun får många frågor om ansvar, organisation och hur man bäst kan hjälpa till. Här kan du läsa samlad information om ämnet.

Alla nyanlända som nu kommer till Norrköping och vill söka asyl ska få rätt hjälp. Därför är det viktigt att de så snabbt som möjligt kommer i kontakt med Migrationsverket för att registrera sin ansökan om asyl.

Det bästa är att de nyanlända kommer i kontakt med Migrationsverket så snabbt som möjligt. I annat fall blir processen fördröjd vilket bland annat innebär att den sökande inte har möjlighet att få dagbidrag och boende från migrationsverket.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Relaterat

Mer information för dig som söker asyl hittar du på migrationsverkets hemsida. Informationen finns på flera olika språk.