Om du inte har en bostad

I första hand ska du söka bostad på egen hand. Socialtjänsten kan hjälpa till med rådgivning som underlättar för dig när du söker bostad.

Socialtjänsten har ingen skyldighet ordna boende när allmän bostadsbrist är orsaken. Socialtjänsten har heller inga egna lägenheter att erbjuda.

I första hand är du hänvisad till att aktivt söka bostad på egen hand hos hyresvärdar i eller utanför kommunen.

Lista över hyresvärdar i Norrköping

Bostadsrådgivning vid bostadsbrist

Du kan få råd och stöd i hur du kan lösa din bostadssituation på egen hand. Ta kontakt med en bostadsrådgivare genom kontaktcenter:

Kontaktcenter

Om inte bostadsbrist är orsaken

Du kan ansöka om stöd från socialtjänsten när du befinner dig i en utsatt situation och har svårt att få boende på grund av andra orsaker än allmän bostadsbrist.

Det kan till exempel vara behov av boende i en akut situation, eller boende med stöd under en övergångsperiod i väntan på en självständig boendelösning.

Ta kontakt med socialtjänsten genom kontaktcenter:

Kontaktcenter

Kontakt
Bostadssamordningen
Socialkontoret

Besöksadress
Östra promenaden 7
Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Socialkontoret via kontaktcenter

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Övrig info:
Fax 011-15 53 00