Intresseanmälan för stödfamilj

När din anmälan har kommit in blir du kontaktad av vård- och omsorgskontorets stödfamiljssamordnare. Om du sedan vill gå vidare kommer kontroll i polis- och socialregister samt intervju att genomföras.Är du
Är du
Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Stödfamiljskoordinator