Boendestöd

Du som har ett intellektuell, psykisk eller neuropsykisk funktionsnedsättning kan få hjälp i hemmet och hjälp med träning för att klara dagliga göromål. Denna hjälp kan du få av boendestödsgrupper.

 

Ansök om boendestöd

Du kan få hjälp med:

  • Sysslor i hemmet: matlagning, inköp, städning, tvätt, planering struktur och tydliggörande av vardagssysslor.
  • Stöd i aktiviteter: fritidsaktiviteter, sport och motion, kulturella aktiviteter, uträtta ärenden, komma iväg till möten, läkarbesök med mera.
  • Stöd i kontakter: Du kan få stöd i kontakt med myndighetspersoner, föreningar, arbetsgivare, godemän, familjemedlemmar med mera.

Du kan också ha din boendestödjare till att växla tankar och ideer, prata med och ventilera dina eventuella bekymmer. Ni kan tillsammans försöka finna strategier för att slippa eller lösa problem och även utveckla det du är bra på.

Boendestödet är individuellt och anpassas efter just dina behov och önskemål.

Boendestöd är gratis, men du betalar själv för aktiviteter och resor som du gör med dina boendestödjare.

Kontakt