Daglig verksamhet

Daglig verksamhet innebär att du får en sysselsättning som är anpassad efter dina intressen och ditt behov av stöd.

Ansök om daglig verksamhet

Om daglig verksamhet

Att ha ett arbete eller en sysselsättning är viktigt för de flesta människor. Ett arbete innebär att du ingår i en gemenskap och får en meningsfull tillvaro.

Du kan ha en funktionsnedsättning som gör att du inte klarar ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Då behöver du en sysselsättning som är anpassad efter dina intressen och möjligheter. Det kan du få genom daglig verksamhet.

Den dagliga verksamheten utformas efter varje persons behov och önskemål. Den ska ge stimulans, utveckling och gemenskap. Den ska öka varje persons självständighet och deltagande i samhället.

Vem kan få daglig verksamhet?

Du kan söka daglig verksamhet om du har en funktionsnedsättning och tillhör personkrets ett eller två enligt Lagen om stöd och service (LSS). Du har alltså laglig rätt till daglig verksamhet om du har:

 • utvecklingsstörning eller autism.
 • en hjärnskada som du fått i vuxen ålder efter olycka eller sjukdom.

Daglig verksamhet är för dig som är i yrkesverksam ålder. Det betyder att du ska vara mellan 18 och 65 år gammal. Du kan inte få daglig verksamhet om du studerar heltid eller om du har ett arbete.

Att delta i daglig verksamhet

Kommunen har många olika dagliga verksamheter för att passa olika deltagares behov och intressen. När du fått beslut om daglig verksamhet får du gärna komma med önskemål om vilken verksamhet du skulle vilja vara på. Vilken eller vilka verksamheter du får vara på beror på dina behov av stöd och önskemål.

Genomförandeplan

Du som deltar i daglig verksamhet ska ha en genomförandeplan. I den skriver vi tillsammans hur dina dagar ska se ut, vilka mål du ska arbeta mot och vilket stöd du behöver.

Du kan arbeta heltid eller deltid. Du kan också ha delad verksamhet. Det betyder att du kan arbeta i mer än en verksamhet.

Om du skulle vilja prova någon annan verksamhet kan du kontakta din personal.

Måltider

När du deltar i daglig verksamhet betalar du din mat själv. Det går också bra att ta med egen mat och värma.

Resor

Du betalar och ordnar själv dina resor till och från din arbetsplats.

Ersättning

Du får ingen lön i daglig verksamhet. Istället får du stimulansersättning med 15 kronor i timmen, max 105 kronor per dag, för 2021.

De som deltar i daglig verksamhet har även aktivitetsersättning, sjukersättning eller ekonomiskt bistånd.

Försäkringar

Du som deltar i Norrköpings kommuns dagliga verksamhet omfattas av kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring.

Våra dagliga verksamheter

De dagliga verksamheterna kan delas in i tre olika sorter:

 • Arbetsliknande grupper
 • Arbetsplatsförlagd praktik
 • Upplevelsebaserad verksamhet

Arbetsliknande grupper

Dessa grupper passar dig som vill jobba med arbetsinriktade uppgifter.

Här får du tillverka saker eller sälja tjänster. Exempel på grupper är snickerier, caféer, estetisk verksamhet och media.

Det finns både större och mindre grupper. Både uppgifterna och stödet varierar. Vissa personer kan arbeta mer eller mindre självständigt. Andra personer behöver instruktioner många gånger varje dag.

Biltvätten

På Biltvätten så städar och tvättar vi bilar både in- och utvändigt. Du putsar bilarnas fönster, dammsuger inuti bilen, spolar, tvättar och vaxar på utsidan av bilarna.

Telefon:

Biltvätten 073-020 12 45

Enhetschef 011-15 29 53

Adress: Hangargatan 12, 602 09 Norrköping

E-post: dagligverksamhet.klockaretorpetsbilvard@norrkoping.se

Cafeterior

Café Nyrost

Café Nyrost ligger i vård- och omsorgskontoret lokaler i centrum. Förutom att göra smörgåsar, jobba i kassan och städa, så gör vi även smörgåstårtor och bakar.

Telefon:

Café Nyrost 011-15 22 10

Enhetschef 011-15 29 89

Adress: Lindövägen 5 A, 601 81 Norrköping

E-post: dagligverksamhet.cafenyrost@norrkoping.se

Café Skeppet

Café Skeppet ligger på Spångenområdet. Kunderna är personerna som går på daglig verksamhet och personalen som jobbar där. Här kan du sälja lunch och fika, göra smörgåsar och annan caféverksamhet.

Telefon:

Café Skeppet 011-15 37 83

Enhetschef 011-15 37 64

Adress: Lindövägen 45, 601 81 Norrköping

E-post: dagligverksamhet.cafeskeppet@norrkoping.se

Poliscaféet

Här får du servera kaffe och smörgåsar till alla de som jobbar i polishuset.

Telefon:

Poliscaféet 010-566 51 83

Enhetschef 011-15 29 89

Adress: Stockholmsvägen 4, 602 23 Norrköping

E-post: dagligverksamhet.poliscafet@norrkoping.se

Café Kärnan

På Café Kärnan ordnar man lunch och kaffeservering till mötesplats Asken.

Telefon:

Café Kärnan 011-15 21 88

Adress: S:t Persgatan 137, 602 30 Norrköping

E-post: dagligverksamhet.cafekarnan@norrkoping.se

Café Källarn

På Café Källarn får du göra smörgåsar, sallader och enklare lunchrätter. Du kan även få städa och stå i kassan. Kunderna är lärare och elever på Källvindsskolan (komvux och särvux).

Telefon:

Café Källarn 011-15 19 90

Enhetschef 011-15 15 91

Adress: Nygatan 38, 601 81 Norrköping

E-post: dagligverksamhet.cafekallarn@norrkoping.se

Café Thapperska

Vi serverar fika till alla som arbetar på Thapperska. Vi gör även lunch och du kan till exempel få hacka sallad.

Telefon:

Café Thapperska 011-15 27 85

Enhetschef 011-15 29 53

Adress: Gamla Övägen 23, 603 78Norrköping

E-post: dagligverksamhet.cafeothethapperska@norrkoping.se

Ce-Tapp

Ce-Tapp är en daglig verksamhet för personer med en lindrig intellektuell funktionsnedsättning.
Här får du arbeta med monterings- och förpackningsarbeten efter dina egna behov och förutsättningar.

Telefon:

Ce-Tapp 011-15 50 63

Enhetschef 011-15 37 64

Adress: Lindövägen 45, 602 28 Norrköping

E-post: dagligverksamhet.ce-tapp@norrkoping.se

Daglig verksamhet Miljögruppen

Här finns tre olika grupper: skogsgruppen, trädgårdsgruppen och servicegruppen. Du får vara med om skogsvandringar där mat lagas över eld, jobba i skogen, hugga ved på vedbacken, bad, motion, trädgård och odling i växthus.

Telefon:

Daglig verksamhet Miljögruppen 011-15 18 48, 011-15 18 51

Enhetschef 011-15 17 35

Adress: Södra Promenaden 2B, 602 34 Norrköping

E-post: dagligverksamhet.kolmarden@norrkoping.se

Estetverksta'n

Ateljén

I Ateljén ägnar sig deltagarna åt allt som har med konstnärligt arbete att göra. Som deltagare får man använda sig av olika målerifärger, gips, lera, betong, skrotkonst och glasfusing. Där arbetar de både individuellt och i grupp.

Det som skapas av och på Estetverkstan säljs på plats. Dessutom säljs vissa produkter i Butik Makalös på Drottninggatan 32.

Arenan

På Arenan får deltagarna arbeta med sina egna idéer, utvecklas och ha kul. De arbetar med teater, scenkonst, film och musik. Här finns en stor scen, rätt typ av ljud och ljus samt plats för en stor publik. Deltagarna tillsammans med personal på Arenan anordnar stora shower varje säsong. Där får de arbeta med planering av sång, dans & musik, tillverkning av rekvisita samt måla kulisser.

Glädjegivarna

Glädjegivarna är en informativ teatergrupp som med sina olika teateruppsättningar sedan 2008 bland annat har arbetat med att sprida kunskap om hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar.

Sigma

Sigma är en studio där deltagarna arbetar med ljud, musik, foto och filmskapande. De arbetar både med egna projekt och producerar bland annat ljudeffekter och filmer till olika föreställningar på Arenan.

Telefon:

Estetverkstan 011-15 50 66

Enhetschef 011-15 29 53

Adress: Växthusgatan 1, 602 28 Norrköping

E-post: dagligverksamhet.estetverkstan@norrkoping.se

Estetverkstan Pdf, 2.2 MB. (Pdf, 2.2 MB)

Ettans loppisbutik

Ettans loppis är en second hand-butik och en av kommunens dagliga verksamheter. Vi finns i Vilbergens köpcentrum. Du som deltar i daglig verksamhet får arbetsträning i butik. Du får arbeta med att hjälpa kunder, planera och göra butiken inbjudande, sköta kassan och sätta priser.

Telefon:

Butiken 011-15 28 69

Arbetsledare 0761-25 95 90, 0767-98 59 70

Enhetschef 011-15 29 53

Adress: Urbergsgatan 90, 603 56 Norrköping

E-post: dagligverksamhet.ettansloppis@norrkoping.se

Besök butiken
Måndagar till fredagar klockan 10.00–16.00

Fenix

Fenix är en daglig verksamhet för personer med lätta till måttliga funktionsnedsättningar både intellektuella och fysiska. Fenix är en estetiskt inriktad verksamhet med konst, musik, film/drama som huvudinriktningar men även med hälsa/gymnastik och uteaktiviteter.

Telefon:

Arbetsledare/stödassistent 010-130 38 45 E-post: fenix@frosunda.se

Enhetschef 010-130 38 13

Adress: Generalsgatan 51, 602 31 Norrköping

Jursla

Verksamheten riktar sig till personer med autism och här finns plats för tio personer. Enheten erbjuder aktiviteter som trädgårdsarbete, matlagning, motion, färg och form samt stall.

Telefon:

Jursla: 011-15 63 38

Enhetschef: 011-15 29 89

Adress: Björkvägen 1, 616 34 Åby

E-post: dagligverksamhet.jursla@norrkoping.se

Klingstabergs hunddagis

Klingstabergs hunddagis är en daglig verksamhet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och en lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

Jobbar man på hunddagiset får man rasta hundar, ge dem mat, städa hundbox och lokaler som vi arbetar i.

Vi är två medarbetare som tillsammans med deltagarna strukturerar upp hur dagen ska se ut.

Telefon:

Hunddagis: 073–020 18 23

Enhetschef: 011-15 29 53

Adress: Bronsvägen 10, 602 23 Norrköping

E-post: klingstabergs.hunddagis@norrkoping.se

Till dig som är hundägare

Klingstabergs Hunddagis ligger lantligt inte långt ifrån Ingelsta Shopping. I närheten finns natursköna Fyrbyskogen som vi använder för våra två promenader på cirka 40 minuter som är uppdelad en på förmiddagen och en på eftermiddagen.

Eftersom hundarna är ett medel för våra deltagare ställer vi krav att er hund inte är svår att gå med i koppel, att er hund är lätt att arbeta med då man till exempel torkar päls och tassar, att er hund tycker om att träffa olika människor och att er hund är trygg och säker i sig själv.

Ta gärna kontakt med oss så får du mer information om vår verksamhet.

Komvak

Här får du arbeta med transporter av olika slag, till exempel kaffebeställning, tvätt och kulturutlåning.

E-post:

Anna, stödassistent

Mattias, arbetshandledare

Peter, arbetshandledare

Telefon:

Enhetschef 011-15 29 53
Stödassistent 073-020 29 59
Arbetsledare 076-772 29 43

Adress: Norra Promenaden 90 b, 602 22 Norrköping

Leonardsberg

Leonardsberg är en daglig verksamhet med inriktning grön omsorg. På Leonardsberg är vi i huvudsak utomhus och arbetsuppgifterna varierar.

Du får bland annat sköta om hönsen, så och plantera i växthus och i trädgårdslandet och klippa gräs. Stor vikt lägger vi på skogsvård som t.ex. röja sly och såga ved.

Telefon:

Daglig verksamhet Leonardsberg 0730-20 19 26, 0730-20 19 27

Enhetschef 011-15 77 79

Adress: Leonardsbergsvägen 10, 602 10 Norrköping

E-post: dv.leonardsberg@norrkoping.se

Lyan

Lyan passar dig som vill ha upplevelse och gemenskap med vissa arbetsinriktade uppgifter. Aktivitetsinriktningarna är musik, service och friskvård. Lyan har verksamhet i stora och små grupper. Utbudet av aktiviteter är föränderligt, det utformas utifrån deltagarnas intresse och förmågor.

Några exempel på aktiviteter:

 • Musik: sång, teater och inspelning av musik i musikstudion
 • Service: enklare leveranser till kommunala verksamheter
 • Friskvård: träning, bakning och ateljé

Lyan har ett nära samarbete med daglig verksamhet Packman som finns i samma hus.

Telefon:

Lyan 011-15 50 59

Enhetschef 011-15 28 99

Adress: Dalviksgatan 71B, 603 80 Norrköping

E-post: dagligverksamhet.lyan@norrkoping.se

Magazinet

Daglig verksamhet Magazinet ger ut tidskriften ”DV Magazinet”. Här kommer du ingå i tidningsredaktionen där du bland annat får skriva, fotografera och illustrera. Några förkunskaper behöver du inte ha, det viktigaste är att du har ett intresse av att berätta i ord och bild.

Telefon:

DV Magazinet 011-15 18 30

Enhetschef 011-15 29 53

Adress: Guldringen 48, 603 68 Norrköping

E-post: dagligverksamhet.magazinet@norrkoping.se

Norrköpings pallkragar

Här får du vara med i tillverkningen av pallkragar och lastpallar som säljs till företag.

Telefon:

Norrköpings pallkragar 011-15 50 68

Enhetschef 011-15 37 64

Adress: Kabelvägen 2, 602 10 Norrköping

E-post: dagligverksamhet.pallkragar@norrkoping.se

Packman

Packman passar dig som vill ha upplevelse och gemenskap med vissa arbetsinriktade uppgifter. Aktivitetsinriktningarna är musik, service och friskvård. Packman har verksamhet i stora och små grupper. Utbudet av aktiviteter är föränderligt, det utformas utifrån deltagarnas intresse och förmågor.

Några exempel på aktiviteter:

 • Musik: sång, teater och inspelning av musik i musikstudion
 • Service: enklare leveranser till kommunala verksamheter
 • Friskvård: träning, bakning och ateljé

Packman har ett nära samarbete med daglig verksamhet Lyan som finns i samma hus.

Telefon:

Packman 011-15 50 57

Enhetschef: 011-15 28 99

Adress: Dalviksgatan 71 I, 603 80 Norrköping

E-post: dagligverksamhet.packman@norrkoping.se

Presentlådan

Här får du vara med och tillverka produkter av trä, bland annat betesboxar (råttlådor), presentlådor och urnor i trä.

Telefon:

Presentlådan 011-542 32

Arbetsledare: 073-020 23 95

Enhetschef: 011-15 10 26

Adress: Kabelvägen 2, 602 10 Norrköping

E-post: dagligverksamhet.presentladan@norrkoping.se

Servicegruppen Thapperska

Här får du sköta om olika lokaler i huset som till exempel konferensrummen. Du får även sköta posten och göra olika datorjobb som till exempel skyltar, matlistor och intyg.

Telefon:

Servicegruppen Thapperska 011-15 27 81

Enhetschef 011-15 37 64

Adress: Gamla Övägen 23, 603 79 Norrköping

E-post: service.thapperska@norrkoping.se

Studio 59

Verksamheten är indelad i två delar, Återvinningen och Media.

 • Inom Återvinningen jobbar du med olika arbetsuppgifter och sorterar varor till säljbart skick.
 • Inom Media kan du jobba med filmskapande, fotografi och musikskapande.

Telefon:

Enhetschef 011-15 51 07

Studio 59 011-15 30 66

Adress: Gamla Övägen 9, Norrköping

E-post: studio59@norrkoping.se

Spångens snickeri

Här får du får arbeta med möbeltillverkning i furu och björk. Du får också tillverka pallkragar och andra träprodukter.

Telefon:

Spångens snickeri 011-15 50 64, 011-15 50 65

Enhetschef 011-15 37 64

Adress: Växthusgatan 1, 602 28 Norrköping

E-post: dagligverksamhet.snickeriet@norrkoping.se

Butik Makalös och Textiltorget

Butik Makalös är en affär där du får sälja produkter som tillverkas inom flera dagliga verksamheter. På Textiltorget får du tillverka textilprodukter. Alla saker som tillverkas säljs i affären.

Telefon:

Butik Makalös och Textiltorget 011-15 50 62

Enhetschef 011-15 37 64

Drottninggatan 32, 602 24 Norrköping

E-post: dagligverksamhet.textiltorget@norrkoping.se

Arbetsplatsförlagd praktik

Du kan få en individuell placering i till exempel kommunen, på ett företag eller i en förening. Du får en handledare ute på arbetsplatsen.

Du får också en arbetslivskonsulent som kontaktperson. Denna person besöker dig på arbetsplatsen efter behov.

Om du har en individuell placering ska du kunna utföra anpassade arbetsuppgifter så självständigt som möjligt.

Aktema

Information till dig som vill delta

Arbetsplatsförlagd praktik innebär att du är på en arbetsplats ute i samhället. Du får möjlighet att vara i ett socialt sammanhang som kan få dig att känna dig värdefull och efterfrågad. Utifrån dina önskemål, behov och förutsättningar letar vi efter en lämplig plats där du har möjlighet att få handledning och stöd. Praktikplatsen kan vara på ett privat företag, i kommun, region, statlig myndighet eller i en förening.

Exempel på sysslor:

 • Kök- och cafésysslor
 • Enklare administration
 • Behjälplig i djurskötsel
 • Varuplock
 • Sortering
 • Resurs i vård och barnomsorg
 • Orderplock
 • Vissa vaktmästarsysslor

AKTEMA vänder sig till personer som har ett beslut om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).

Information till dig som vill delta Pdf, 119.1 kB. (Pdf, 119.1 kB)

Kontakt

Telefon: Kontaktcenter 011-15 00 00

Adress: Hospitalsgatan 19, 601 81 Norrköping

E-post: dagligverksamhet.aktema@norrkoping.se

 

Information till arbetsgivare

Kan din arbetsplats ge sysselsättning åt någon med funktionsnedsättning? Självklart - som arbetsgivare kan du göra en insats! Var med och skapa en plats där alla är välkomna att bidra efter förmåga.

Att vara del av en arbetsplats ger mening, gemenskap och känslan av att vara behövd. För den som har en funktionsnedsättning är det ofta svårt att komma in på en arbetsplats och visa vad man kan. AKTEMA hjälper till att matcha arbetsplatsens möjligheter med rätt person!

Hur går det till?

 • Ni kontaktar AKTEMA vid intresse för samarbete.
 • Vi kommer på studiebesök för att se om arbetsplatsen, sysslorna och personen matchar.
 • Personen får prövotid, ungefär en månad.
 • AKTEMA stöttar er utifrån de behov, förutsättningar och önskemål som finns.
 • Tillsammans skapar vi meningsfull sysselsättning!

Information till arbetsgivare Pdf, 3.8 MB. (Pdf, 3.8 MB)

Upplevelsebaserad verksamhet

Dessa grupper är för dig som vill ha upplevelser och gemenskap. Aktiviteterna är anpassade till varje person. Här kan du få stöd och handledning för att klara din vardag.

Verksamheterna passar för personer med autism eller med grav eller måttlig utvecklingsstörning.

Berga

Här får du stimulering i form av musik, rörelseträning, utflykter och bad.

Telefon:

Berga 011-15 37 86, 0730-20 22 27

Enhetschef 011-15 20 93

Adress: Bergagtan 2, 603 75 Norrköping

E-post: dagligverksamhet.berga@norrkoping.se

Dalviken

Dalviken är en daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar både intellektuella och fysiska. Dalviken arbetar med sinnesstimulering/upplevelse som till exempel liggande dans och rullstolsdans, vita rum, musik, färg och form, taktil massage, promenader samt uteaktiviteter.

Telefon:

Enhetschef 010-130 38 13

Arbetsledare/stödassistent 010-130 38 44 E-post: dalviken@frosunda.se

Adress: Lansengatan 11, 602 09 Norrköping

Nyckeln

Nyckeln är en gruppverksamhet och passar dig som vill ha upplevelser och gemenskap. Vi har aktiviteter både i stor och i liten grupp. Aktiviteterna på Nyckeln utformas efter deltagarnas intresse och förmågor och är anpassade efter varje enskild person.
Några exempel på aktiviteter:

 • Fysisk träning i vårt gym
 • Hjärngympa
 • Bakning
 • Skapande
 • Läsgrupp
 • Promenader

Telefon:

Nyckeln 011-15 18 07

Enhetschef 011-15 28 99

Adress: Södra Promenaden 2 a, 602 34 Norrköping

E-post: dagligverksamhet.nyckeln@norrkoping.se

Persgården

Här arbetar du i grupp med schemalagda aktiviteter som till exempel friskvård, massage, promenader, musik och bokläsning. Vi lägger stort fokus på gemenskap, delaktighet, glädje och trygghet.

Här finns även en liten grupp som arbetar med demensinriktning där vi eftersträvar kontinuitet och struktur. Varje dag går vi en promenad därefter följer olika schemalagda aktiviteter som till exempel gymträning, bakning, bussutflykter och olika sällskapsspel.

Telefon:

Persgården 011-15 37 65

Enhetschef 011-15 28 99

Adress: Hantverkaregatan 48-50, 602 30 Norrköping

E-post: dagligverksamhet.persgarden@norrkoping.se

Daglig verksamhet Thapperska

Här kan du delta i aktiviteter som kommunikationsträning, sinnestimulering, fysisk aktivitet och estetisk verksamhet.

Telefon:

Thapperska 011-15 29 29, 011-15 29 39, 011-15 29 69

Enhetschef 011-15 20 93

Adress: Gamla Övägen 23, 603 79 Norrköping

E-post: dagligverksamhet.thapperska@norrkoping.se

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Koordinator
LSS-handläggare

Telefontider:
Måndagar, klockan 10.00-12.00. Tisdagar, klockan 13.00-15.00. Onsdagar, klockan 13.00-15.00. Torsdagar, klockan 13.00-15.00. Fredagar, klockan 10.00-12.00.