Stöd till döva och personer med syn- eller hörselskador

Dövteamet

Dövteamet är till för dig som är över 18 år, döv och teckenspråkig. Vi ger också råd och stöd till dig som är anhörig eller i arbetet kommer i kontakt med döva.

Dövteamet erbjuder bland annat:

 • Stöd i kontakter med myndigheter och andra organisationer
 • Samhällsinformation och rådgivning
 • Socialt och pedagogiskt stöd för personlig utveckling genom stöttning, motivation och samtal
 • Hjälp att översätta skriven text till teckenspråk och att fylla i blanketter, ansökningar med mera.

Dövteamet ger råd och stöd för att förebygga och minska de svårigheter du som döv kan träffa på i livet. Vi kan bland annat beställa tid, boka möten och vara en förmedlande länk där till exempel talsvar i telefon kan vara ett hinder.

Genom kunskap och kontakten mellan hörande och döva underlättar och ökar möjligheterna för ett bra möte. Vi kan följa med dig till bland annat arbetet, arbetsförmedlingen, sjukvården eller försäkringskassan.

Även anhöriga och personer som träffar döva, till exempel i arbetet, kan få stöd av dövteamet. Dövteamet känner till och kan förmedla skillnader och likheter i dövas och hörandes kulturer och livsvillkor.

Bra att veta om Dövteamet
 • Insatserna utgår alltid från din situation, dina behov och önskemål.
 • Vi kommunicerar på teckenspråk och/eller talad svenska.
 • Tjänsten är kostnadsfri och dövteamet har tystnadsplikt.
 • Vi ersätter inte annat stöd som till exempel god man, personlig assistans, hemtjänst eller tolk.
 • Norrköping och Linköpings kommun driver Dövteamet tillsammans med Region Östergötland.

Heminstruktörer för personer med syn- eller hörselskador

Heminstruktörerna finns till för dig som har syn- och hörselskador och är över 18 år.

Heminstruktörer ger dig stöd och träning i ditt hem för att:

 • Motverka isolering
 • Förbättra självkänslan
 • Ge stöd till självständighet

Exempel på hjälpinsatser

 • Träning i den dagliga livsföringen.
 • Träning i att hitta i sin hemmiljö.
 • Information om och hjälp med hjälpmedel.
 • Information om vad kommunen, intresseorganisationer med flera kan erbjuda.
 • Information och uppmuntran till deltagande i kurser och studier med mera.

Tjänsten är kostnadsfri.

Vid behov är heminstruktörerna en väg för kontakt med Region Östergötlands syn- och hörcentral.

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Dövteamet
Stödassistent

Dövteamets öppna mottagning, Träffpunkten
Linköpingsvägen 16

Besökstider:
Måndagar jämna veckor klockan 15.00-18.00

Övrig info:
Bildtelefon: dovteam.norrkoping@t-meeting.se

Heminstruktörer

Lindövägen 5A, våning 3
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag klockan 8.00-9.30