Översikt - Steg 1 av 5

1. Toimeentulotuki (försörjningsstöd)

Kun rahat eivät riitä ja kun on toden teolla koettanut ratkaista ongelmat, voi ottaa yhteyden Työmarkkinatoimistoon (Arbetsmarknadskontoret). Kunnalla on vastuu siitä, että kuntalaiset saavat tarvitsemansa tuen ja avun. Toimeentulotuesta käytettiin aikaisemmin nimitystä sosiaaliavustus (socialbidrag).

Kuinka teen hakemuksen?
Ensimmäisellä kerralla voi toimeentulotukea haettaessa soittaa tai käydä työmarkkinatoimistossamme (Arbetsmarknadskontoret, taloudellisen avun vastaanotto - mottagningen för ekonomiskt bistånd).

Meidät tavoittaa puhelimitse numerosta 011-15 00 00 (kunnan puhelinvaihde) seuraavina aikoina: Ma-pe 08.30-09.30 (paitsi keskiviikkoisin).

Voit myös käydä ”Avointen ovien” (Öppen mottagning) toimistossamme, osoite Tegelängsgatan 19 A.