Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Ny vision för Norrköpings kommun

Under 2024 pågår arbetet med att ta fram en ny vision för Norrköpings kommun. Syftet med den nya visionen är att skapa en gemensam bild av framtidens Norrköping. Visionen riktar sig till alla, både Norrköpings kommuns organisation och alla människor som bor och verkar i Norrköping.

En vision är en beskrivning av en önskad framtid, en gemensam riktning. Visionen ska vara en ledstjärna som är levande i människors medvetande och ger en bild av det framtida Norrköping.

Under perioden 18 mars5 maj fick alla som bor och verkar i Norrköping möjlighet att delta i visionsarbetet genom att svara på tre frågor i en digital enkät. Delaktigheten är viktig för att säkerställa en inkluderande och representativ vision. Enkäten är nu stängd och i nästa fas i visionsarbetet kommer innehållet från samtliga enkätsvar att bearbetas och återkommande komponenter identifieras.

Nuvarande visioner

Den nya visionen kommer vid kommunfullmäktiges beslut i början av 2025 att ersätta de nu gällande visionerna.

Vision 2035

Klimatvision Linköping–Norrköping