Studentmedarbetare alla verksamheter

Under läsåret 2018/2019 kan du som läser ditt sista år vid ett program vid Linköpings universitet söka ledig plats som studentmedarbetare i Norrköpings kommun. Att vara studentmedarbetare innebär att du har en timanställning under ett år där du arbetar upp till 20-25 procent av en heltidsanställning.

Som studentmedarbetare får du goda möjligheter att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktik samtidigt som du får värdefull arbetslivserfarenhet. Som studentmedarbetare är du viktig för kommunen eftersom du bidrar med ny kunskap och nya infallsvinklar inom det aktuella kompetensområdet.

Studentmedarbetare är ett samarbete mellan flera kommuner i Östergötland och Linköpings Universitet.

Följande tjänster finns att söka
läsåret 2018-2019

 

Två studentmedarbetare - systematiskt arbetsmiljöarbete

Inom vård- och omsorgskontoret arbetar man ständigt med utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Därför söker vi nu två studentmedarbetare som kan bidra till att stärka förutsättningarna för utveckling av SAM inom kontorets verksamhetsområden för äldreomsorg.

Du hittar annonsen under "Jobba hos oss"


Studentmedarbetare bemanningsekonomi

Inom ordinärt boende, hemtjänst, ställs stora krav på enhetscheferna att ha en planering och bemanning som motsvarar utförande av beviljade timmar. Därför söker vi nu en studentmedarbetare som kan bidra till att stötta cheferna i utvecklingen av arbetet med bemanningsekonomi.

Du hittar annonsen under "Jobba hos oss"


Studentmedarbetare till utbildningskontoret

Utbildningskontoret söker en studentmedarbetare med inriktning kompetensförsörjning. Uppdraget kommer innebära att vara delaktig i några av de insatser som ska göras inom kontoret i syfte att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. I detta ingår att marknadsföra Norrköpings kommun som arbetsgivare och kommunicera våra erbjudanden till potentiella medarbetare.

Du hittar annonsen under "Jobba hos oss"

 


Studentmedarbetare HR - Norrevo

Tjänsten finns hos Norrevo, kommunens fastighetsbolag.

Du ansöker om tjänsten på Norrevos webbplats

Kontakt