Lättläst

I Norrköpings kommun bor ungefär 143 000 personer. Norrköpings kommun är 1 495 kvadratkilometer stort.

Vad gör kommunen?

Kommunen sköter skolan,

vård av gamla,

och stöd till personer med funktionsnedsättning.


Kommunen ordnar så

att det finns gator, avlopp,

vatten att dricka

och att soporna blir hämtade.


Kommunen ansvarar för

miljö, kultur,

fritid, bibliotek,

bad och idrottsplatser.


Kommunen hjälper dem som har det svårt,

till exempel inte kan

betala hyra och mat.

Eller har problem med

alkohol eller narkotika

Kommunen planerar för staden och nya byggen,

och ser till att det finns bostäder.


Tillsammans med Region Östergötland

sköter kommunen kollektivtrafiken.

 

Skatt

För att sköta allt i kommunen

behövs pengar.

Alla som bor och jobbar i kommunen

betalar pengar till kommunen.

Dessa pengar kallas skatt.

 

Val

Alla över 18 år som bor i kommunen

får vara med och bestämma

hur kommunen ska använda pengarna.

Det gör vi när det är val i kommunen

genom att rösta på de politikerna

som vi vill ska bestämma i kommunen.


Det är val i kommunen vart fjärde år.

Nästa gång det är val till kommunen är år 2022.

Kontakta kommunen

Du är alltid välkommen

att ta kontakt med kommunen

om du undrar över något

eller tycker något.


Telefon

Du kan ringa till Kontakt Norrköping.

Telefonnumret är 011-15 00 00.

Du kan ringa

på vardagar

mellan klockan 08.00-16.00.

På lördagar och söndagar

kan du inte ringa.


E-post

Du kan skicka e-post till kommunen.

E-postadressen är

norrkoping.kommun@norrkoping.se


Brev

Du kan skriva brev till kommunen.

Skicka brevet till

Förvaltningshuset Rosen

Trädgårdsgatan 21

601 81 Norrköping


Besök

Du kan besöka Kontakt Norrköping.

Kontakt Norrköping tar emot besök

på Trädgårdsgatan 21 i Norrköping

på vardagar

mellan klockan 08.30-16.00.


De som arbetar på kommunen

finns i flera olika hus.

Därför är det bäst att du ringer först

och berättar vem du vill besöka.

Då kan de som arbetar på Kontakt Norrköping berätta vart du ska.

Kontakt Norrköping har telefonnummer 011-15 00 00.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping