Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följade:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2022-01-20

Datum för sammanträde: 2022-01-31

Kommunfullmäktiges möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2022-01-26

Tas ner: 2022-02-16

Datum för sammanträde: 2022-01-18

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 1-10

Anslaget: 2022-01-26

Tas ner: 2022-02-17

Datum för sammanträde: 2022-01-26

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 31 - 37

Anslaget: 2022-01-26

Tas ner: 2022-02-17

Datum för sammanträde: 2022-01-12

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 7 - 29

Anslaget: 2022-01-26

Tas ner: 2022-02-17

Datum för sammanträde: 2022-01-26

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 5

Anslaget: 2022-01-25

Tas ner: 2022-02-17

Datum för sammanträde: 2022-01-24

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 61, 62

Anslaget: 2022-01-25

Tas ner: 2022-02-17

Datum för sammanträde: 2022-01-10

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 1 - 25, 28 - 38

Anslaget: 2022-01-24

Tas ner: 2022-02-15

Datum för sammanträde: 2022-01-24

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 30

Anslaget: 2022-01-20

Tas ner: 2022-02-15

Datum för sammanträde: 2022-01-20

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 6, 8

Anslaget: 2022-01-20

Tas ner: 2022-02-11

Datum för sammanträde: 2022-01-20

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 5, 6, 10

Anslaget: 2022-01-19

Tas ner: 2022-02-10

Datum för sammanträde: 2022-01-19

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 3

Anslaget: 2022-01-19

Tas ner: 2022-02-10

Datum för sammanträde: 2022-01-12

Organ/nämnd: Utbildningsnämndens lokalutskott

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 1-4

Anslaget: 2022-01-12

Tas ner: 2022-02-03

Datum för sammanträde: 2022-01-12

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 3 - 6

Anslaget: 2022-01-12

Tas ner: 2022-02-03

Datum för sammanträde: 2022-01-12

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens utskott

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 1-9

Anslaget: 2022-01-11

Tas ner: 2022-02-03

Datum för sammanträde: 2022-01-10

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 26, 27

Anslaget: 2022-01-11

Tas ner: 2022-01-29

Datum för sammanträde: 2022-01-07

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 2

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2022-01-12

Tas ner: 2022-02-14

Skepparen 1, Saltängen

Kungörelse

Anslaget: 2021-10-15

Tas ner: 2022-10-15

Rosen, Gamla staden

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2022-01-24

Tas ner: 2022-02-14

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-01-21

Tas ner: 2022-02-16

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2022-01-25

Tas ner: 2022-04-25

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-01-21

Tas ner: 2022-04-21

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-01-18

Tas ner: 2022-04-18

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-01-05

Tas ner: 2022-04-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-01-05

Tas ner: 2022-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Anslaget: 2022-01-04

Tas ner: 2022-04-04

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-12-20

Tas ner: 2022-03-20

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-11-02

Tas ner: 2022-02-02

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-11-01

Tas ner: 2022-02-01

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping