Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följade:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2022-05-20

Datum för sammanträde: 2022-05-30

Kommunfullmäktiges möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2022-05-27

Tas ner: 2022-06-20

Datum för sammanträde: 2022-05-17

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 60-78 exklusive 60,70 omedelbar justering

Anslaget: 2022-05-25

Tas ner: 2022-06-16

Datum för sammanträde: 2022-05-25

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 354-355, 358, 381

Anslaget: 2022-05-25

Tas ner: 2022-06-16

Datum för sammanträde: 2022-05-18

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 48-49, 51-53, 57-58, 60-63

Anslaget: 2022-05-25

Tas ner: 2022-06-16

Datum för sammanträde: 2022-05-18

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 60-65. 67-80

Anslaget: 2022-05-25

Tas ner: 2022-06-16

Datum för sammanträde: 2022-05-18

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 88-103, exkl 89 och 90 omedelbar justering

Anslaget: 2022-05-24

Tas ner: 2022-06-16

Datum för sammanträde: 2022-05-16

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 266 - 303

Anslaget: 2022-05-23

Tas ner: 2022-06-15

Datum för sammanträde: 2022-05-13

Organ/nämnd: Digitaliseringsutskottet

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 7-13

Anslaget: 2022-05-20

Tas ner: 2022-06-13

Datum för sammanträde: 2022-05-19

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: 59-65, 84

Anslaget: 2022-05-20

Tas ner: 2022-06-10

Datum för sammanträde: 2022-05-19

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 89 och 93 omedelbar justering

Anslaget: 2022-05-18

Tas ner: 2022-06-09

Datum för sammanträde: 2022-05-18

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 66

Anslaget: 2022-05-18

Tas ner: 2022-06-09

Datum för sammanträde: 2022-05-18

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 72, 75

Anslaget: 2022-05-18

Tas ner: 2022-06-09

Datum för sammanträde: 2022-05-18

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§ 43 och 46

Anslaget: 2022-05-18

Tas ner: 2022-06-08

Datum för sammanträde: 2022-05-18

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 89, 90 omedelbar justering

Anslaget: 2022-05-18

Tas ner: 2022-06-08

Datum för sammanträde: 2022-05-17

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 60 och 70 omedelbar justering

Anslaget: 2022-05-17

Tas ner: 2022-06-09

Datum för sammanträde: 2022-05-09

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 235 - 246, 249 - 262, 264 - 265

Anslaget: 2022-05-12

Tas ner: 2022-06-02

Datum för sammanträde: 2022-04-29

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§ 53-66

Anslaget: 2022-05-11

Tas ner: 2022-06-02

Datum för sammanträde: 2022-04-27

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 277, 280, 281, 284-315

Anslaget: 2022-05-11

Tas ner: 2022-06-02

Datum för sammanträde: 2022-05-11

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 317-319, 321, 329

Anslaget: 2022-05-10

Tas ner: 2022-06-02

Datum för sammanträde: 2022-05-09

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 247 - 248, 263

Anslaget: 2022-05-04

Tas ner: 2022-05-28

Datum för sammanträde: 2022-04-26

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 200 - 234

Anslaget: 2022-05-04

Tas ner: 2022-05-27

Datum för sammanträde: 2022-04-25

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 80 - 92

Anslaget: 2022-05-04

Tas ner: 2022-05-27

Datum för sammanträde: 2022-04-20

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 57, 59-62, 66-70

Anslaget: 2022-05-04

Tas ner: 2022-05-27

Datum för sammanträde: 2022-05-04

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens utskott

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 34-44

Anslaget: 2022-05-04

Tas ner: 2022-05-27

Datum för sammanträde: 2022-04-21

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: 46-48, 53-57

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2022-05-06

Tas ner: 2022-06-02

Borg 17:6 (östra delen), Borg

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2022-05-20

Tas ner: 2022-06-20

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2022-05-25

Tas ner: 2022-06-17

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Anslaget: 2022-05-25

Tas ner: 2022-08-25

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-05-19

Tas ner: 2022-08-19

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-05-11

Tas ner: 2022-08-11

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-05-10

Tas ner: 2022-08-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-05-06

Tas ner: 2022-08-06

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-04-29

Tas ner: 2022-07-29

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-04-29

Tas ner: 2022-07-29

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-04-27

Tas ner: 2022-07-27

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-04-14

Tas ner: 2022-07-14

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-04-13

Tas ner: 2022-07-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-04-07

Tas ner: 2022-07-07

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-04-04

Tas ner: 2022-07-04

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-04-01

Tas ner: 2022-07-01

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-03-30

Tas ner: 2022-06-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-03-24

Tas ner: 2022-06-24

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-03-24

Tas ner: 2022-06-24

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-03-23

Tas ner: 2022-06-23

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-03-16

Tas ner: 2022-06-16

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-03-04

Tas ner: 2022-06-04

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-03-01

Tas ner: 2022-06-01

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-01-05

Tas ner: 2022-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping