Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland Eldningsförbudet gäller från och med tisdag den 30 maj klockan 10.00 och tills vidare. Läs mer om eldningsförbudet

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följade:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Anslaget: 2023-06-07

Tas ner: 2023-06-29

Datum för sammanträde: 2023-06-07

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 357-423

Anslaget: 2023-06-02

Tas ner: 2023-06-24

Datum för sammanträde: 2023-05-30

Organ/nämnd: Utbildningsnämndens lokalutskott

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 3-8

Anslaget: 2023-05-31

Tas ner: 2023-06-22

Datum för sammanträde: 2023-05-17

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 75-76, 78-80, 82-91

Anslaget: 2023-05-31

Tas ner: 2023-06-22

Datum för sammanträde: 2023-05-17

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 58, 60-63

Anslaget: 2023-05-31

Tas ner: 2023-06-22

Datum för sammanträde: 2023-05-31

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens presidium

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 78-79

Anslaget: 2023-05-30

Tas ner: 2023-06-21

Datum för sammanträde: 2023-05-30

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 81-83

Anslaget: 2023-05-30

Tas ner: 2023-06-22

Datum för sammanträde: 2023-05-29

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 80, 82, 95-97

Anslaget: 2023-05-30

Tas ner: 2023-06-21

Datum för sammanträde: 2023-05-17

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: 70-72, 74-96

Anslaget: 2023-05-26

Tas ner: 2023-06-19

Datum för sammanträde: 2023-05-16

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 84-98, exklusive § 85 omedelbar justering

Anslaget: 2023-05-24

Tas ner: 2023-06-15

Datum för sammanträde: 2023-05-17

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 63-65, 69, 71, 73-74, 76-80

Anslaget: 2023-05-24

Tas ner: 2023-06-16

Datum för sammanträde: 2023-05-15

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 251-252, 254-255, 260-266

Anslaget: 2023-05-24

Tas ner: 2023-06-15

Datum för sammanträde: 2023-05-24

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 333-356

Anslaget: 2023-05-24

Tas ner: 2023-06-15

Datum för sammanträde: 2023-05-16

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 67-68, 77-80

Anslaget: 2023-05-24

Tas ner: 2023-06-15

Datum för sammanträde: 2023-05-17

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 92-117 exkl § 93, § 103, § 107 omedelbar justering

Anslaget: 2023-05-19

Tas ner: 2023-06-12

Datum för sammanträde: 2023-05-17

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 93, § 103 och § 107 Omedelbar justering

Anslaget: 2023-05-18

Tas ner: 2023-06-09

Datum för sammanträde: 2023-05-17

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: 73

Anslaget: 2023-05-17

Tas ner: 2023-06-08

Datum för sammanträde: 2023-05-17

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 66-68, 72, 75

Anslaget: 2023-05-17

Tas ner: 2023-06-08

Datum för sammanträde: 2023-05-17

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 77, 81, 89

Anslaget: 2023-05-17

Tas ner: 2023-06-08

Datum för sammanträde: 2023-05-17

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 329-332

Anslaget: 2023-05-17

Tas ner: 2023-06-08

Datum för sammanträde: 2023-05-17

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 59

Anslaget: 2023-05-17

Tas ner: 2023-06-08

Datum för sammanträde: 2023-05-03

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens presidium

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 45-46, 50-54

Anslaget: 2023-05-16

Tas ner: 2023-06-08

Datum för sammanträde: 2023-05-15

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 253, 256-259

Anslaget: 2023-05-16

Tas ner: 2023-06-08

Datum för sammanträde: 2023-05-08

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 229-240, 242-250

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2023-05-31

Tas ner: 2023-06-22

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2023-06-07

Tas ner: 2023-07-07

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2023-06-01

Tas ner: 2023-07-01

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2023-05-31

Tas ner: 2023-07-01

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2023-05-26

Tas ner: 2023-06-26

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2023-05-19

Tas ner: 2023-06-19

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2023-05-10

Tas ner: 2023-06-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2023-05-09

Tas ner: 2023-08-21

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: $ovrigt.storage

Anslaget: 2023-01-09

Tas ner: 2023-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Anslaget: 2022-11-14

Tas ner: 2023-09-14

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Kontakt
Kontaktcenter
Norrköpings kommuns kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00