Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följade:

  • Protokoll – När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut – Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden – På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden – Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2024-02-16

Datum för sammanträde: 2024-02-26

Kommunfullmäktiges möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2024-02-28

Tas ner: 2024-03-22

Datum för sammanträde: 2024-02-14

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 12, 15-25

Anslaget: 2024-02-28

Tas ner: 2024-03-21

Datum för sammanträde: 2024-02-13

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 19-38 exkl 20, 21 och 27 omedelbar justering

Anslaget: 2024-02-28

Tas ner: 2024-03-22

Datum för sammanträde: 2024-02-15

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Tillväxt- och utvecklingskontoret

Paragrafer: 1-3, 5, 7-19

Anslaget: 2024-02-27

Tas ner: 2024-03-20

Datum för sammanträde: 2024-02-14

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 20-46, exkl. §§ 21, 22 och 26 omedelbar justering

Anslaget: 2024-02-27

Tas ner: 2024-03-21

Datum för sammanträde: 2024-02-26

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 39-42

Anslaget: 2024-02-26

Tas ner: 2024-03-20

Datum för sammanträde: 2024-02-15

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: §§ 18, 23 - 29

Anslaget: 2024-02-26

Tas ner: 2024-03-20

Datum för sammanträde: 2024-02-26

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommundirektörens kontor

Paragrafer: 25

Anslaget: 2024-02-21

Tas ner: 2024-03-14

Datum för sammanträde: 2024-02-14

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 19-21, 26-27, 29-31

Anslaget: 2024-02-21

Tas ner: 2024-03-15

Datum för sammanträde: 2024-02-21

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 120-145

Anslaget: 2024-02-21

Tas ner: 2024-03-15

Datum för sammanträde: 2024-02-14

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 1-3, 5-6, 8-14, 17-18

Anslaget: 2024-02-21

Tas ner: 2024-03-14

Datum för sammanträde: 2024-02-14

Organ/nämnd: Kompetensförsörjningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kompetensförsörjningskontoret

Paragrafer: 1-6, 8, 9 samt 11-17

Anslaget: 2024-02-16

Tas ner: 2024-03-11

Datum för sammanträde: 2024-02-15

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: 4, 6

Anslaget: 2024-02-15

Tas ner: 2024-03-08

Datum för sammanträde: 2024-02-07

Organ/nämnd: Kompetensförsörjningsnämndens biståndsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Kompetensförsörjningskontoret

Paragrafer: 1-12

Anslaget: 2024-02-15

Tas ner: 2024-03-09

Datum för sammanträde: 2024-02-15

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 19 - 22

Anslaget: 2024-02-14

Tas ner: 2024-03-08

Datum för sammanträde: 2024-01-31

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens presidium

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 1-2, 5-35

Anslaget: 2024-02-14

Tas ner: 2024-03-08

Datum för sammanträde: 2024-02-14

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 21, 22 samt 26 omedelbar justering

Anslaget: 2024-02-14

Tas ner: 2024-03-08

Datum för sammanträde: 2024-02-14

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 13-14

Anslaget: 2024-02-14

Tas ner: 2024-03-08

Datum för sammanträde: 2024-02-14

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 4,7, 15, 16

Anslaget: 2024-02-14

Tas ner: 2024-03-07

Datum för sammanträde: 2024-02-14

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 22-25, 28

Anslaget: 2024-02-14

Tas ner: 2024-03-07

Datum för sammanträde: 2024-02-14

Organ/nämnd: Kompetensförsörjningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kompetensförsörjningskontoret

Paragrafer: 7 och 10

Anslaget: 2024-02-14

Tas ner: 2024-03-07

Datum för sammanträde: 2024-02-13

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 20, 21, 27 omedelbar justering

Anslaget: 2024-02-13

Tas ner: 2024-03-07

Datum för sammanträde: 2024-02-05

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 32-43

Anslaget: 2024-01-24

Tas ner: 2024-02-15

Datum för sammanträde: 2024-01-17

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 1-3, 11-18

Anslaget: 2024-01-24

Tas ner: 2024-02-15

Datum för sammanträde: 2024-01-24

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 40-101

Anslaget: 2024-01-24

Tas ner: 2024-02-15

Datum för sammanträde: 2024-01-16

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 1-18 exkl §§ 8-9 omedelbar justering

Anslaget: 2024-01-19

Tas ner: 2024-02-09

Datum för sammanträde: 2024-01-18

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: §§ 2 - 10, 13

Anslaget: 2024-01-17

Tas ner: 2024-02-08

Datum för sammanträde: 2024-01-17

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 4-10

Anslaget: 2024-01-17

Tas ner: 2024-02-08

Datum för sammanträde: 2024-01-16

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 8-9

Anslaget: 2024-01-16

Tas ner: 2024-02-07

Datum för sammanträde: 2024-01-16

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 36-39

Anslaget: 2024-01-16

Tas ner: 2024-02-07

Datum för sammanträde: 2024-01-08

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 1-31

Anslaget: 2024-01-12

Tas ner: 2024-02-03

Datum för sammanträde: 2024-01-10

Organ/nämnd: Utbildningsnämndens lokalutskott

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 1-4

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2024-02-12

Tas ner: 2024-04-12

Stjärnan 16 och Nordantill 1:1, Nordantill

Kungörelse

Anslaget: 2024-01-08

Tas ner: 2024-03-08

Bollen 2 och Bollen 7, Kneippen

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2024-02-26

Tas ner: 2024-03-26

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2024-02-20

Tas ner: 2024-03-20

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2024-02-20

Tas ner: 2024-03-20

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2024-02-13

Tas ner: 2024-03-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2024-02-05

Tas ner: 2024-03-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00