Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följade:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2022-11-18

Datum för sammanträde: 2022-11-28

Kommunfullmäktiges möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2022-11-30

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2022-11-30

Organ/nämnd: Socialnämndens presidium

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 10

Anslaget: 2022-11-30

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2022-11-16

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 130, 133-138

Anslaget: 2022-11-30

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2022-11-17

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: 140-147, 149-152, 154-155

Anslaget: 2022-11-29

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2022-11-28

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 200, 201

Anslaget: 2022-11-28

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2022-11-17

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 191-213, exkl. §§ 192, 193 omedelbar justering

Anslaget: 2022-11-28

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2022-11-17

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 122-123, 130-138

Anslaget: 2022-11-28

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2022-11-16

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 138-157 exkl 139, 151,152 omedelbar justering

Anslaget: 2022-11-25

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2022-11-16

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: 90-91, 93-99

Anslaget: 2022-11-23

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2022-11-16

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 141-145, 147-151, 153-155

Anslaget: 2022-11-23

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2022-11-09

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 774-781, 784-804

Anslaget: 2022-11-23

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2022-11-23

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 813, 815

Anslaget: 2022-11-23

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2022-11-18

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§190-206 exkl. §§ 191 och 197 omedelbar justering

Anslaget: 2022-11-22

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2022-11-14

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 495 - 505, 507 - 531, 533 - 551

Anslaget: 2022-11-22

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2022-11-14

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 495-505, 507-531, 533-551

Anslaget: 2022-11-21

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2022-11-16

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 125-128, 138, 139

Anslaget: 2022-11-18

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2022-11-17

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 124-129

Anslaget: 2022-11-18

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2022-11-17

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: 148, 153

Anslaget: 2022-11-17

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2022-11-17

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 192, 193 omedelbar justering

Anslaget: 2022-11-17

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2022-11-16

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 139, 151, 152

Anslaget: 2022-11-16

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2022-11-16

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 131-132

Anslaget: 2022-11-16

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2022-11-16

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 146, 152

Anslaget: 2022-11-16

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2022-11-16

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: 92

Anslaget: 2022-11-15

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2022-11-14

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 506, 532

Anslaget: 2022-11-09

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2022-10-28

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: 121-139

Anslaget: 2022-11-09

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2022-11-09

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 770-773, 782,783, 805-809

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2022-11-23

Tas ner: $detaljplan.unpublishDate

Borg 17:6 (östra delen), Borg

Kungörelse

Anslaget: 2022-11-21

Tas ner: $detaljplan.unpublishDate

Kneippen 1:1 och Bollen 5 (Lenningska parken), Kneippen

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2022-11-24

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-11-22

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Anslaget: 2022-11-21

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-11-17

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-11-15

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-11-14

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-11-14

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-11-08

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-11-03

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-10-28

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-10-26

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-10-24

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-10-21

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-10-07

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-10-05

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-09-29

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-09-27

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-09-26

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-09-22

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-09-21

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-09-21

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-09-12

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-09-07

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-09-01

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-01-05

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten