Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följade:

  • Protokoll – När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut – Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden – På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden – Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2023-09-15

Datum för sammanträde: 2023-09-25

Kommunfullmäktiges möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2023-09-22

Tas ner: 2023-10-16

Datum för sammanträde: 2023-09-14

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 119, 127-132

Anslaget: 2023-09-22

Tas ner: 2023-10-16

Datum för sammanträde: 2023-09-13

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 160-176, exkl. §§161 och 163 omedelbar justering.

Anslaget: 2023-09-20

Tas ner: 2023-10-13

Datum för sammanträde: 2023-09-13

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 95-97, 99, 103-105, 107-109

Anslaget: 2023-09-20

Tas ner: 2023-10-12

Datum för sammanträde: 2023-09-20

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 665-692

Anslaget: 2023-09-20

Tas ner: 2023-10-12

Datum för sammanträde: 2023-09-13

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 117-118, 120-125, 127-128, 130-135, 141-142

Anslaget: 2023-09-15

Tas ner: 2023-10-09

Datum för sammanträde: 2023-09-14

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: 150

Anslaget: 2023-09-14

Tas ner: 2023-09-29

Datum för sammanträde: 2023-09-13

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 161, 163 omedelbar justering

Anslaget: 2023-09-14

Tas ner: 2023-10-05

Datum för sammanträde: 2023-09-06

Organ/nämnd: Kompetensförsörjningsnämndens biståndsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Kompetensförsörjningskontoret

Paragrafer: 30-37

Anslaget: 2023-09-14

Tas ner: 2023-10-06

Datum för sammanträde: 2023-09-14

Organ/nämnd: Kompetensförsörjningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kompetensförsörjningskontoret

Paragrafer: 79

Anslaget: 2023-09-14

Tas ner: 2023-10-06

Datum för sammanträde: 2023-09-14

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 120 - 126

Anslaget: 2023-09-13

Tas ner: 2023-10-05

Datum för sammanträde: 2023-09-13

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 98, 100-102, 106

Anslaget: 2023-09-13

Tas ner: 2023-10-05

Datum för sammanträde: 2023-09-13

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 119, 126, 128, 129, 136-140

Anslaget: 2023-09-13

Tas ner: 2023-10-05

Datum för sammanträde: 2023-09-13

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 90

Anslaget: 2023-09-13

Tas ner: 2023-10-05

Datum för sammanträde: 2023-08-30

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens presidium

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 94-96, 99-125

Anslaget: 2023-09-13

Tas ner: 2023-10-06

Datum för sammanträde: 2023-08-31

Organ/nämnd: Valnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 17 - 21

Anslaget: 2023-09-13

Tas ner: 2023-10-04

Datum för sammanträde: 2023-09-12

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 173, 174, 175, 185 och 189

Anslaget: 2023-09-12

Tas ner: 2023-10-04

Datum för sammanträde: 2023-09-04

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 352 - 366

Anslaget: 2023-09-08

Tas ner: 2023-10-02

Datum för sammanträde: 2023-08-28

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 116-135, 139-141

Anslaget: 2023-09-06

Tas ner: 2023-09-28

Datum för sammanträde: 2023-09-06

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 628-664

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2023-09-19

Tas ner: 2023-11-17

Borg 17:6 (östra delen), Borg

Kungörelse

Anslaget: 2023-06-21

Tas ner: 2023-09-29

Jursla 1:26 och Björnviken 2:2, Jursla och Kvillinge

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2023-09-18

Tas ner: 2023-10-10

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2023-09-05

Tas ner: 2023-09-28

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2023-09-21

Tas ner: 2023-10-21

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2023-09-15

Tas ner: 2023-10-15

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2023-09-13

Tas ner: 2023-10-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2023-09-13

Tas ner: 2023-10-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2023-09-11

Tas ner: 2023-10-11

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2023-08-29

Tas ner: 2023-09-29

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2023-08-29

Tas ner: 2023-09-29

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2023-08-24

Tas ner: 2023-09-24

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2023-08-23

Tas ner: 2023-09-23

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2023-01-09

Tas ner: 2023-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Kontakt
Kontaktcenter
Norrköpings kommuns kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00