Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Anslaget: 2021-07-21

Tas ner: 2021-08-12

Datum för sammanträde: 2021-07-07

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 476-512, 514-518

Anslaget: 2021-07-21

Tas ner: 2021-08-12

Datum för sammanträde: 2021-07-07

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 513

Anslaget: 2021-07-16

Tas ner: 2021-08-09

Datum för sammanträde: 2021-07-16

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 519-521

Anslaget: 2021-07-01

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: $protokoll.meetingDate

Organ/nämnd: $protokoll.organ

Förvaringsplats av protokoll: $protokoll.storage

Anslaget: 2021-04-07

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2021-04-07

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 209 - 210

Anslaget: 2020-04-17

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2020-02-05

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 40 - 41

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2021-06-22

Tas ner: 2021-09-01

Svanen 6 (del av Inre hamnen), Saltängen

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2021-07-23

Tas ner: 2021-08-16

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-07-23

Tas ner: 2021-08-16

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-07-23

Tas ner: 2021-08-16

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-07-23

Tas ner: 2021-08-16

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-07-23

Tas ner: 2021-08-16

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2021-07-07

Tas ner: 2021-10-07

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-06-24

Tas ner: 2021-09-24

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-06-23

Tas ner: 2021-09-23

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-06-21

Tas ner: 2021-09-21

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-05-27

Tas ner: 2021-08-27

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-05-25

Tas ner: 2021-08-25

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-05-25

Tas ner: 2021-08-25

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-05-25

Tas ner: 2021-08-25

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-05-25

Tas ner: 2021-08-25

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-05-12

Tas ner: 2021-08-12

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-05-12

Tas ner: 2021-08-12

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-05-12

Tas ner: 2021-08-12

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-01-04

Tas ner: 2021-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping