Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2020-12-03

Datum för sammanträde: 2020-12-14

Kommunfullmäktiges nästa möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2020-12-04

Tas ner: 2020-12-28

Datum för sammanträde: 2020-11-26

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Paragrafer: §§ 102 - 117

Anslaget: 2020-12-03

Tas ner: 2020-12-27

Datum för sammanträde: 2020-12-01

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 537 - 572

Anslaget: 2020-12-03

Tas ner: 2020-12-24

Datum för sammanträde: 2020-11-18

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 727 - 766

Anslaget: 2020-12-02

Tas ner: 2020-12-24

Datum för sammanträde: 2020-12-02

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 769

Anslaget: 2020-12-02

Tas ner: 2020-12-23

Datum för sammanträde: 2020-11-26

Organ/nämnd: Kommunrevisionen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunrevisionen

Paragrafer: 76-83

Anslaget: 2020-12-01

Tas ner: 2020-12-23

Datum för sammanträde: 2020-11-30

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 189, 194, 199, 201

Anslaget: 2020-11-27

Tas ner: 2020-12-21

Datum för sammanträde: 2020-11-18

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 232-260

Anslaget: 2020-11-27

Tas ner: 2020-12-20

Datum för sammanträde: 2020-11-16

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 498 - 509, 511, 513 - 534, 536

Anslaget: 2020-11-26

Tas ner: 2020-12-21

Datum för sammanträde: 2020-11-13

Organ/nämnd: Digitaliseringsutskottet

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 17-22

Anslaget: 2020-11-24

Tas ner: 2020-12-16

Datum för sammanträde: 2020-11-11

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 136, 139-146, 148-149

Anslaget: 2020-11-24

Tas ner: 2020-12-17

Datum för sammanträde: 2020-11-24

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 767 - 768

Anslaget: 2020-11-20

Tas ner: 2020-12-14

Datum för sammanträde: 2020-11-11

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: 148-150, 152, 154-161

Anslaget: 2020-11-20

Tas ner: 2020-12-14

Datum för sammanträde: 2020-11-12

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 155-162, 164-171

Anslaget: 2020-11-20

Tas ner: 2020-12-14

Datum för sammanträde: 2020-11-12

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§ 118-121, 123-128, 130-132

Anslaget: 2020-11-19

Tas ner: 2020-12-11

Datum för sammanträde: 2020-11-11

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 123-145

Anslaget: 2020-11-19

Tas ner: 2020-12-11

Datum för sammanträde: 2020-11-11

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 152-163

Anslaget: 2020-11-19

Tas ner: 2020-12-10

Datum för sammanträde: 2020-11-10

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 223-247, exkl §§ 224 omedelbar justering

Anslaget: 2020-11-18

Tas ner: 2020-12-10

Datum för sammanträde: 2020-11-04

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 674 - 709

Anslaget: 2020-11-18

Tas ner: 2020-12-10

Datum för sammanträde: 2020-11-18

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 710 - 713

Anslaget: 2020-11-17

Tas ner: 2020-12-11

Datum för sammanträde: 2020-11-16

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 510, § 512, § 535

Anslaget: 2020-11-13

Tas ner: 2020-12-07

Datum för sammanträde: 2020-11-12

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§ 122, 129

Anslaget: 2020-11-12

Tas ner: 2020-12-07

Datum för sammanträde: 2020-11-12

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 163

Anslaget: 2020-11-12

Tas ner: 2020-12-04

Datum för sammanträde: 2020-11-11

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: §§ 125,131, 138-143

Anslaget: 2020-11-12

Tas ner: 2020-12-04

Datum för sammanträde: 2020-11-11

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: 151, 153

Anslaget: 2020-04-17

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2020-02-05

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 40 - 41

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2020-11-17

Tas ner: 2020-12-18

Ljura 1:1 och Ljura 1:2 (Räddningsstation), Ljura

Kungörelse

Anslaget: 2020-11-17

Tas ner: 2020-12-18

Kromen 1, Ingelsta

Kungörelse

Anslaget: 2020-11-17

Tas ner: 2020-12-18

Björkspinnaren 3 (bussgata), Smedby

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2020-12-03

Tas ner: 2020-12-28

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-12-03

Tas ner: 2020-12-28

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-11-30

Tas ner: 2020-12-23

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-11-19

Tas ner: 2020-12-10

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-11-12

Tas ner: 2020-12-04

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2020-11-17

Tas ner: 2020-12-11

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Anslaget: 2020-11-17

Tas ner: 2020-12-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Anslaget: 2020-11-17

Tas ner: 2020-12-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Anslaget: 2020-10-20

Tas ner: 2021-01-20

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-10-12

Tas ner: 2021-01-12

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-10-09

Tas ner: 2021-01-08

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-10-02

Tas ner: 2020-01-02

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-09-18

Tas ner: 2020-12-18

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-09-10

Tas ner: 2020-12-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-09-04

Tas ner: 2020-12-04

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-01-17

Tas ner: 2020-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping