Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följade:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2022-04-14

Datum för sammanträde: 2022-04-25

Kommunfullmäktiges möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2022-05-18

Tas ner: 2022-06-08

Datum för sammanträde: 2022-05-17

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 60 och 70 omedelbar justering

Anslaget: 2022-05-17

Tas ner: 2022-06-09

Datum för sammanträde: 2022-05-09

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 235 - 246, 249 - 262, 264 - 265

Anslaget: 2022-05-12

Tas ner: 2022-06-02

Datum för sammanträde: 2022-04-29

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§ 53-66

Anslaget: 2022-05-11

Tas ner: 2022-06-02

Datum för sammanträde: 2022-04-27

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 277, 280, 281, 284-315

Anslaget: 2022-05-11

Tas ner: 2022-06-02

Datum för sammanträde: 2022-05-11

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 317-319, 321, 329

Anslaget: 2022-05-10

Tas ner: 2022-06-02

Datum för sammanträde: 2022-05-09

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 247 - 248, 263

Anslaget: 2022-05-04

Tas ner: 2022-05-27

Datum för sammanträde: 2022-05-04

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens utskott

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 34-44

Anslaget: 2022-05-04

Tas ner: 2022-05-27

Datum för sammanträde: 2022-04-25

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 80 - 92

Anslaget: 2022-05-04

Tas ner: 2022-05-27

Datum för sammanträde: 2022-04-20

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 57, 59-62, 66-70

Anslaget: 2022-05-04

Tas ner: 2022-05-28

Datum för sammanträde: 2022-04-26

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 200 - 234

Anslaget: 2022-05-04

Tas ner: 2022-05-25

Datum för sammanträde: 2022-04-20

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§30-33 samt §§35-39

Anslaget: 2022-05-04

Tas ner: 2022-05-27

Datum för sammanträde: 2022-04-21

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: 46-48, 53-57

Anslaget: 2022-05-02

Tas ner: 2022-05-24

Datum för sammanträde: 2022-04-21

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 69-87, exklusive §§ 70, 71, 72 omedelbar justering

Anslaget: 2022-05-02

Tas ner: 2022-05-24

Datum för sammanträde: 2022-04-22

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 65-87 exkl. 66, 70 och 79 omedelbar justering

Anslaget: 2022-04-28

Tas ner: 2022-05-20

Datum för sammanträde: 2022-04-20

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 46-49, 52, 56-59

Anslaget: 2022-04-27

Tas ner: 2022-05-19

Datum för sammanträde: 2022-04-13

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 232-237, 240-270

Anslaget: 2022-04-27

Tas ner: 2022-05-19

Datum för sammanträde: 2022-04-27

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 276, 278, 279, 282, 283, 315, 316

Anslaget: 2022-04-27

Tas ner: 2022-05-19

Datum för sammanträde: $protokoll.meetingDate

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 35, 36, 39-42,44-47

Anslaget: 2022-04-26

Tas ner: 2022-05-19

Datum för sammanträde: 2022-04-25

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 88 - 89

Anslaget: 2022-04-26

Tas ner: 2022-05-19

Datum för sammanträde: 2022-04-20

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 43,45-47, 50-51, 53-59

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2022-05-06

Tas ner: 2022-06-02

Borg 17:6 (östra delen), Borg

Kungörelse

Anslaget: 2022-04-22

Tas ner: 2022-05-23

Cisternen 1, Sylten

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2022-04-28

Tas ner: 2022-05-20

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2022-05-11

Tas ner: 2022-08-11

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-05-10

Tas ner: 2022-08-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-05-06

Tas ner: 2022-08-06

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-04-29

Tas ner: 2022-07-29

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-04-29

Tas ner: 2022-07-29

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-04-27

Tas ner: 2022-07-27

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-04-14

Tas ner: 2022-07-14

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-04-13

Tas ner: 2022-07-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-04-07

Tas ner: 2022-07-07

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-04-04

Tas ner: 2022-07-04

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-04-01

Tas ner: 2022-07-01

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-03-30

Tas ner: 2022-06-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-03-24

Tas ner: 2022-06-24

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-03-24

Tas ner: 2022-06-24

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-03-23

Tas ner: 2022-06-23

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-03-16

Tas ner: 2022-06-16

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-03-04

Tas ner: 2022-06-04

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-03-01

Tas ner: 2022-06-01

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-02-25

Tas ner: 2022-05-25

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-01-05

Tas ner: 2022-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping