Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följade:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2023-01-19

Datum för sammanträde: 2023-01-30

Kommunfullmäktiges möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2023-01-27

Tas ner: 2023-02-18

Datum för sammanträde: 2023-01-18

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 1-15, exkl. § 9 omedelbar justering

Anslaget: 2023-01-25

Tas ner: 2023-02-16

Datum för sammanträde: 2023-01-25

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 24-36

Anslaget: 2023-01-25

Tas ner: 2023-02-16

Datum för sammanträde: 2023-01-11

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 10-23

Anslaget: 2023-01-25

Tas ner: 2023-02-16

Datum för sammanträde: 2023-01-18

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 1-14

Anslaget: 2023-01-25

Tas ner: 2023-02-15

Datum för sammanträde: 2023-01-17

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 1-13

Anslaget: 2023-01-24

Tas ner: 2023-02-16

Datum för sammanträde: 2023-01-23

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 33-35, 45, 47

Anslaget: 2023-01-19

Tas ner: 2023-02-10

Datum för sammanträde: 2023-01-18

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 9 omedelbar justering

Anslaget: 2023-01-19

Tas ner: 2023-02-10

Datum för sammanträde: 2023-01-19

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: §§ 3 - 7

Anslaget: 2023-01-17

Tas ner: 2023-02-09

Datum för sammanträde: 2023-01-09

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 1-21

Anslaget: 2023-01-12

Tas ner: 2023-02-03

Datum för sammanträde: 2023-01-02

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 1-2, 5, 8-9

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2023-01-12

Tas ner: 2023-02-13

Bukten 1 (Lindöskolan), Lindö

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2023-01-25

Tas ner: 2023-04-25

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2023-01-25

Tas ner: 2023-04-25

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2023-01-24

Tas ner: 2023-04-24

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2023-01-20

Tas ner: 2023-04-20

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2023-01-18

Tas ner: 2023-04-18

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2023-01-18

Tas ner: 2023-04-18

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2023-01-11

Tas ner: 2023-04-11

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2023-01-10

Tas ner: 2023-04-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2023-01-09

Tas ner: 2023-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Anslaget: 2023-01-09

Tas ner: 2023-04-09

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2023-01-09

Tas ner: 2023-04-09

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2023-01-09

Tas ner: 2023-04-09

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-12-29

Tas ner: 2023-03-29

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-12-19

Tas ner: 2023-03-19

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-12-19

Tas ner: 2023-03-19

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-12-15

Tas ner: 2023-03-15

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-12-15

Tas ner: 2023-03-15

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-12-15

Tas ner: 2023-03-15

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-11-24

Tas ner: 2023-02-24

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-11-21

Tas ner: 2023-02-21

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-11-17

Tas ner: 2023-02-17

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-11-15

Tas ner: 2023-02-15

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-11-14

Tas ner: 2023-02-14

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-11-14

Tas ner: 2023-09-14

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-11-08

Tas ner: 2023-02-08

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-11-03

Tas ner: 2023-02-08

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret