Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följade:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2021-11-18

Datum för sammanträde: 2021-11-29

Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-29

Anslag av protokoll

Anslaget: 2021-11-25

Tas ner: 2021-12-17

Datum för sammanträde: 2021-11-17

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 132-134, 137-146

Anslaget: 2021-11-24

Tas ner: 2021-12-16

Datum för sammanträde: 2021-11-17

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 122, 123, 125, 126, 128, 130, 131, 133 och 134

Anslaget: 2021-11-24

Tas ner: 2021-12-16

Datum för sammanträde: 2021-11-10

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 745 - 778

Anslaget: 2021-11-24

Tas ner: 2021-12-16

Datum för sammanträde: 2021-11-24

Organ/nämnd: $protokoll.organ

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 780 - 785

Anslaget: 2021-11-24

Tas ner: 2021-12-10

Datum för sammanträde: 2021-11-18

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 125, 127, 130

Anslaget: 2021-11-24

Tas ner: 2021-12-16

Datum för sammanträde: 2021-11-16

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 195-217 exkl. 196 och 206 omedelbar justering

Anslaget: 2021-11-23

Tas ner: 2021-12-16

Datum för sammanträde: 2021-11-12

Organ/nämnd: Digitaliseringsutskottet

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 17-21

Anslaget: 2021-11-23

Tas ner: 2021-12-16

Datum för sammanträde: 2021-11-22

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 483, 484

Anslaget: 2021-11-19

Tas ner: 2021-12-13

Datum för sammanträde: 2021-11-18

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: 143, 146

Anslaget: 2021-11-19

Tas ner: 2021-12-14

Datum för sammanträde: 2021-11-18

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: 112,113

Anslaget: 2021-11-18

Tas ner: 2021-12-13

Datum för sammanträde: 2021-11-18

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 166, 168-169

Anslaget: 2021-11-18

Tas ner: 2021-12-10

Datum för sammanträde: 2021-11-18

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 779

Anslaget: 2021-11-18

Tas ner: 2021-12-10

Datum för sammanträde: 2021-11-17

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 315 omedelbar justering

Anslaget: 2021-11-17

Tas ner: 2021-12-09

Datum för sammanträde: 2021-11-17

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 135-136

Anslaget: 2021-11-17

Tas ner: 2021-12-09

Datum för sammanträde: 2021-11-17

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 131, 134

Anslaget: 2021-11-17

Tas ner: 2021-12-09

Datum för sammanträde: 2021-11-17

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 124, 127, 129, 132

Anslaget: 2021-11-17

Tas ner: 2021-12-08

Datum för sammanträde: 2021-11-16

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 196 och 206 omedelbar justering

Anslaget: 2021-11-16

Tas ner: 2021-12-09

Datum för sammanträde: 2021-11-08

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 444 - 452, 456 - 467

Anslaget: 2021-11-10

Tas ner: 2021-12-02

Datum för sammanträde: 2021-10-27

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 722 - 739

Anslaget: 2021-11-10

Tas ner: 2021-12-02

Datum för sammanträde: 2021-11-10

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 740-744

Anslaget: 2021-11-09

Tas ner: 2021-12-01

Datum för sammanträde: 2021-11-08

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 453, 454, 455

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2021-11-23

Tas ner: 2021-12-30

Getå 1:2, Kvillinge

Kungörelse

Anslaget: 2021-11-23

Tas ner: 2021-12-30

Kneippen 1:1 och Kneippen 1:17, Kneippen

Kungörelse

Anslaget: 2021-10-15

Tas ner: 2022-10-15

Rosen, Gamla staden

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2021-11-25

Tas ner: 2021-12-17

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2021-11-23

Tas ner: 2021-12-16

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Anslaget: 2021-11-17

Tas ner: 2022-01-18

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-11-02

Tas ner: 2022-02-02

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-11-01

Tas ner: 2022-02-01

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-10-11

Tas ner: 2022-01-11

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-09-30

Tas ner: 2021-12-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-09-30

Tas ner: 2021-12-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-09-27

Tas ner: 2021-12-27

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-09-10

Tas ner: 2021-12-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-01-04

Tas ner: 2021-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping