Tillgänglighetsredogörelse

Norrköpings kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur norrkoping.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen), kända tillgänglighetsbrister och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Status

Denna tillgänglighetsredogörelse gäller norrkoping.se. Webbplatsen uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av bristande punkter nedan.

Tillgänglighetsbrister

 • I en del karttjänster har besökare som använder tangentbord för att navigera svårt att veta på vilket objekt man befinner sig på då fokusmarkering saknas. Funktionen för översättning som finns på webbplatsen går inte att aktivera med tangentbord.
 • Vissa länktexter är otydligt formulerade vilket kan påverka många besökare men speciellt personer med uppläsande hjälpmedel.
 • Vissa färger har inte tillräcklig kontrast mellan förgrundsfärg och bakgrundsfärg, vilket kan påverka många besökare, men speciellt besökare med nedsatt synförmåga. Det finns även en del ställen där förståelse av information är beroende av besökarens förmåga att uppfatta färger.
 • Rubriker på våra sidor är ibland inte uppmärkta som rubriker i koden och ordningen på rubriknivåer behöver förbättras på vissa ställen. Det förekommer även citat som inte är uppmärkta som citat i koden. Detta påverkar främst besökare med uppläsande hjälpmedel.
 • I vissa karttjänster finns det knappar som har bilder av text istället för riktig text. Det påverkar flera besökare men till exempel de som använder uppläsande hjälpmedel eller de som vill anpassa texten.
 • Bilder och vissa karttjänster kan sakna alternativa beskrivningar som är viktigt för besökare som inte kan ta del av innehållet visuellt. På vissa sidor där bilder är länkade så innebär detta att länkar blir dåligt beskrivna för besökare med uppläsande hjälpmedel.
 • Sökfunktionen har ett inmatningsfält och en knapp som saknar beskrivande text.
 • Vissa formulärsfält på webbplatsen saknar uppgifter för automatisk ifyllnad.
 • Det förekommer uppdateringar i gränssnittet utan att sidor laddas om, som inte besökare med uppläsande hjälpmedel får reda på. Dessa besökare påverkas även av att det är otydligt om områden är utfällda eller ihopfällda.
 • På sidan Press finns en ram som saknar beskrivning vilket främst påverkar besökare med uppläsande hjälpmedel.
 • Det finns ljudinnehåll som saknar likvärdig information i text. Det finns även videoklipp som saknar undertexter och syntolkning.
 • Det finns ibland skriftliga instruktioner som refererar till riktningar, vilket främst påverkar besökare som inte kan se gränssnittet.
 • På sidor med information på olika språk saknas det uppmärkning för de olika språken i koden, vilket främst påverkar besökare med uppläsande hjälpmedel.
 • Många dokument möter inte kraven på tillgänglighet. En del av dessa dokument är undantagna DOS-lagen.
 • Det finns kartbilder som har låga kontraster mellan förgrundsfärg och bakgrundsfärg vilket kan påverka många besökare men speciellt besökare med nedsatt synförmåga. Kartbilder är undantagna DOS-lagen.
 • Flera e-tjänster och system som du kan nå från vår webbplats har tillgänglighetsbrister som exempelvis kontraster, viss formatering samt kod som inte är tillgänglig.

Vi arbetar kontinuerligt med att åtgärda dessa tillgänglighetsbrister.

Så har vi testat tillgängligheten

Vår tillgänglighetsredogörelse är skapad den 15 september 2020.
Redogörelsen uppdaterades den 14 juni 2023 efter att ha gjort en tillgänglighetsanalys mot lagkrav genomförd av tillgänglighetsexperter.

Återkoppling och kontaktinformation

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker tillgänglighetsbrister som inte har beskrivits på den här sidan eller om du inte tycker att vi uppfyller lagkraven, berätta det för oss genom att kontakta vårt Kontaktcenter. Du kan också kontakta oss om du behöver innehåll från Norrköpings kommun som inte är tillgängligt för dig.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala våra brister.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping