E-post för kommunanställda

Inloggning

 • På arbetsplats: På arbetsplatsen, inom kommunens nätverk, loggar du in till din e-post via Outlook-klienten som finns installerad på din arbetsdator.
 • Dator utan kommunens nät: Om du vill logga in i din e-post om du inte sitter vid en dator som är ansluten till kommunens nät (till exempel hemifrån) går du in på Outlook Web App via. Du loggar in med samma användar-ID och lösenord som du har till din arbetsdator.

Support och felanmälan

 • Support finns på Kundservice Online som du når via ”Verktyg och System” på kommunens intranät. Under rubriken ”E-post och Office” finns guider och instruktioner.
 • Du kan göra din felanmälan och ställa frågor i Självserviceportalen IT som du når via ”Verktyg och System” på kommunens intranät.
 • Om du inte har tillgång till intranätet kan du ringa till Servicedesk IT på tel 011-15 25 55. Ordinarie öppettider är 07.45 - 17.00. Under juni, juli och augusti är öppettiderna 07.45 - 16.00.

Allmänna riktlinjer

Som kommunanställd använder du e-postprogrammet Outlook i din tjänst. Verksamheters och enheters e-postadresser är uppbyggda enligt principen funktion@norrkoping.se.

Enskilda personers e-postadresser är uppbyggda enligt principen förnamn.efternamn@norrkoping.se. När flera med samma namn förekommer läggs en siffra in efter förnamnet för att skilja adresserna åt, till exempel fornamn2.efternamn@norrkoping.se.

Även andra domäner som @nodra.se, @cnema.se, @rtog.se, @norrastaden.se, @norrevo.se, @nrkairport.se och @visualiseringscenter.se har
e-post via Norrköpings kommun.

 • E-post från allmänheten ska styras till verksamhetens funktionsbrevlåda.
 • E-post skrivs i typsnittet Calibri med storlek 11 pt och svart textfärg. Detta är standard i e-postklienten Outlook.
 • En ärendemening alltid ska anges i fältet "Ärende" för att mottagaren ska få en uppfattning om innehållet i ditt mail.
 • Ditt meddelande ska skrivas direkt i ditt mail och inte bifogas som Word-fil.
 • Vara försiktig med att använda genomgående versaler, feststil och kursiv text eftersom det gör din text mer svårläst.

Användarpresentation i e-postsystemet

Information för alla användare i e-postsystemet (Outlook) hämtas från folkbokföringen samt lönesystemet Heroma. Denna information kan du inte själv ändra.

 • Servicedesk på digitaliseringsavdelningen kan hjälpa dig att ändra avdelning, kontor och/eller telefon.
 • Titel styrs av lönesystemet.
 • Din e-postsignatur kan du dock ändra i vid behov.
 • Förnamn, Efternamn och Visningsnamn i Outlook baseras på folkbokföringens information om tilltalsnamn, mellannamn och efternamn. Eventuella ändringar måste därför göras hos Skatteverket. Ska du enbart definiera vilket av dina befintliga förnamn som är tilltalsnamn, kan du ringa Skatteverket på 0771-567567.
 • E-postadressen i sin tur baseras på informationen i ovanstående fält i Outlook. Smeknamn är inte tillåtna i e-postadresser.

Kontakt

Servicedesk IT