Felanmälan

Här kan du felanmäla sådant som rör vår stadsmiljö i Norrköpings kommun. Det kan till exempel gälla gator, belysning, parker och naturområden, nedskräpning och klotter samt felparkerade bilar.

Akuta problem som innebär samhällsfara anmäls dygnet runt på
telefon 011-15 00 00, inte via webbformuläret.

Gör en felanmälan

Du behöver ange var felet finns så att vi kan hitta fram till och åtgärda felet. I formuläret kan du antingen ange adress eller ange på kartan. Du kan även skicka med filer, till exempel bilder, som visar felet.

Felanmälan stadsmiljö

Felanmälan sporthall eller idrottshall

Felanmälan fotbollsplan

Felanmälan isbanor

Vad händer med min felanmälan?

Du kommer att få en bekräftelse på att vi har tagit emot din felanmälan om du har valt att du vill ha information via e-post eller SMS, längst ner i formuläret.

Skadestånd stadsmiljö

Om du har skadat dig själv eller ditt fordon, på en väg-, gång- och cykelbana som kommunen är väghållare för, kan du under vissa omständigheter ha rätt till skadestånd.

Skadestånd stadsmiljö