Kontakta kommunen

Välkommen att höra av dig till Kontakt Norrköping – för dig och dina frågor

Kontakt Norrköping är vägen in till Norrköpings kommun. Här kan du få svar direkt på många frågor och även vissa ärenden helt lösta. Om vi inte kan ge dig svaret på din fråga vägleder vi dig vidare.

Vi är till för alla Norrköpingsbor, företagare, besökare eller andra som vill komma i kontakt med kommunen. Du når oss via telefon, i vår reception eller via e-post.

Vad kan Kontakt Norrköping hjälpa till med?

Kontakt Norrköping kan hjälpa till med att svara på frågor om hur du ansöker om hemtjänst, eller hur du får en förskoleplats till ditt barn, eller ifall du ser att ett hål i gatan som behöver lagas.

Vi hjälper dig som är nyanländ och som har barn som ska gå i skolan. Det är viktigt att du gör en anmälan om skolgång för ditt barn direkt när du kommer till Norrköping.

Vi lyssnar, tar emot synpunkter och guidar. Välkommen med dina frågor!

Gör en felanmälan om vägar, parker, natur och idrottsanläggningar

Tonval när du ringer 011-15 00 00

När du ringer till oss har du möjlighet med en knapptryckning ange ditt ärende. Då kopplas du direkt till rätt kommuninformatör och får snabbare svar på din fråga.

Du väljer om ditt ärende handlar om:

  • Vård och äldreomsorg, färdtjänst och överförmyndare.
  • Ekonomiskt bistånd.
  • Orosanmälan och sociala frågor.
  • Bygg, miljö, parkering och felanmälan.
  • Utbildning, barnomsorg och skolskjutsfrågor.
  • Konsumentfrågor, föreningsliv och lokaluthyrning.
  • Näringslivsfrågor.
  • Turismfrågor.

Möjligheten finns att höra alternativen på engelska. Du kan trycka 9 om du vill höra alternativen igen.

Telefonitjänster för personer med funktionsnedsättning

Post- och telestyrelsen kan kostnadsfritt hjälpa personer med funktionsnedsättning att kontakta oss via förmedlingstjänsterna Teletal, Texttelefoni och Bildtelefoni.

Telefonitjänster för personer med funktionsnedsättning på Post- och telestyrelsens webbplats

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00

Contact Norrköping in other languages