Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Anmäl om barn som far illa

Om du är orolig för att ett barn kan fara illa bör du anmäla det till socialkontoret.

Anmäl via Kontakt Norrköping, ring 011-15 00 00

Anmäl via e-tjänst "Oro för barn"

Som privatperson har du rätt att vara anonym när du gör en orosanmälan. Tänk då på att inte uppge några uppgifter som kan leda informationen till dig som till exempel namn, adress, telefonnummer eller e-postadress.

Skydda barnet och ge stöd i föräldraskapet

Föräldrar önskar att deras barn ska få en bra uppväxt, men ibland finns skäl att känna oro. Det kan till exempel vara när föräldrarna brister i sin omsorg, eller om barnet utsätter sig själv för skada, till exempel använder droger. Då måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge stöd i föräldraskapet.

Orosanmälan via e-tjänst hanteras under kontorstid

När du gör en orosanmälan via e-tjänsten kommer den in till socialkontorets mottagning, som hanterar din anmälan under kontorstid. Om du gör en orosanmälan utanför kontorstid kommer vi att handlägga den nästkommande arbetsdag.

Våra kontorstider är:

  • Måndag–torsdag klockan 8.00-17.00, fredag klockan 8.00-16.00 (juni, juli och augusti, måndag-fredag klockan 8.00-16.00)
  • Dag före röd dag klockan 8.00-14.00
  • Helgdagar: Stängt

Hur länge finns anmälan kvar i Mina sidor?

Efter att mottagningen tagit emot ärendet så får anmälaren ett meddelande att ärendet har registrerats. Efter det så gallras ärendet bort efter 72 timmar.

Går det att skriva ut min anmälan?

Ja, antingen skriver man ut kvittensen man får i sin webbläsare direkt när man skickat in ärendet eller också hittar man sin anmälan under Mina sidor och kan ta upp ärendet igen den vägen. Detta kan endast göras innan de 72 timmarna är passerade. Sen kan man inte längre skriva ut sin anmälan

Om jag är osäker – vem ringer jag för att rådfråga?

Via 011-15 00 00 kan du ringa in till Kontakt Norrköping som vidarebefordrar samtalen till mottagningen.

Är det säkert ur sekretessynpunkt?

Det är rent tekniskt säkert att skicka in din anmälan via e-tjänsterna. Tänk på att utomstående kan ta del av innehållet i Mina sidor, om du har din webbläsare öppen och du är inloggad på Mina sidor, så länge anmälan finns kvar där.

Syns mina privata uppgifter i anmälan? (för yrkesverksamma)

Nej, dina privata uppgifter är dolda för Norrköpings kommun även om du loggar in med din privata e-legitimation. Det enda som syns är de uppgifter du lämnar in i din anmälan.

Jag vill inte använda e-tjänsten – hur gör jag anmälan då?

Du kan som tidigare använda blanketten, mejla in eller ringa in din anmälan. E-tjänsten är bara en ytterligare väg som du kan använda för att anmäla oro.

Vad händer efter att jag har skickat in min anmälan?

Den registreras av socialkontoret och då görs en skyddsbedömning och en första bedömning om barnets hjälpbehov. Syftet med en förhandsbedömning är att avgöra om en utredning ska inledas eller ej.

Om det är akut eller brådskande

Om situationen är akut och det är fara för barnets liv, ska du omedelbart ringa polisen på telefonnummer 112.

Om det är brådskande ska du ringa till socialkontoret på telefonnummer 011-15 00 00 eller socialjour (utanför kontorstid) på telefonnummer 011-15 22 83.

Rådgivning om du är osäker

Om du är tveksam till att göra en anmälan kan du alltid ringa och rådgöra med socialkontoret. Du kan vara anonym, och du behöver inte berätta vem barnet är.

För dig som arbetar med barn

Vägledning: Att anmäla oro för barn Pdf, 372.2 kB.

Du har en skyldighet att anmäla om du misstänker att ett barn far illa, om du arbetar med barn eller kommer i kontakt med barn i ditt yrke. Det räcker med att du misstänker att barnet far illa, för att du ska anmäla.

Du får inte vara anonym om du anmäler i din yrkesroll. Du kan alltid ringa och rådgöra med socialkontoret innan du anmäler.

Polisen måste alltid ta kontakt med socialtjänsten när det rör barn som kan fara illa.

Anmäl via e-tjänst "Oro för barn"

Anmäl via blankett

Ladda ner och fyll i en blankett. Den finns på samma sida som e-tjänsten, klicka på länken ovan.

Skicka sedan blanketten till: socialkontoret@norrkoping.se

Anmäl via post

Skicka en skriftlig anmälan till: Norrköpings kommun, Socialkontoret, 601 81 Norrköping.

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00