Boendeparkering

Boendeparkering ger boende möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser till lägre avgift. För att boendeparkera krävs ett boendeparkeringstillstånd. 

Alla får parkera på boendeparkeringar, men du som har boendeparkeringstillstånd har rätt att köpa din biljett till reducerat pris.
Med tillstånd för boendeparkering får du stå på samma boendeparkeringsplats i upp till 6 dygn. Kontrollera att det inte är parkeringsförbud under perioden.

Ansök om boendeparkeringstillstånd

Grundvillkoret för att kunna få ett tillstånd för boendeparkering är att du är skriven i ett område där boendeparkering gäller och står som registrerad ägare till det fordon som ansökan gäller.

Tillståndet är gratis och gäller i två år. Om du flyttar från den adress där du har ditt boendeparkeringstillstånd slutar tillståndet att gälla. 

Ansök om boendeparkering via e-tjänst

Observera att du behöver avvakta minst ett dygn efter att din folkbokföringsadress är registrerad innan du ansöker om boendeparkeringstillstånd via vår e-tjänst. Detta för att uppgifterna behöver uppdateras i våra system, annars finns risk för att du får felmeddelande om att du inte bor på giltig adress.


Ansök om boendeparkering via blankett.

Blankett för ansökan finns även att hämta hos:
Kontaktcenter på Trädgårdsgatan 21.


Den utskrivna blanketten skickar du till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
601 81 Norrköping

Märk kuvertet: Boendeparkering


Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta kontaktcenter på telefon 011-15 00 00 så hjälper vi dig.

Ansökan om boendeparkering för fler bilar, tjänstebil eller för dig som är folkbokförd på annan adress

Ansökan om boendeparkering för fler än en bil

Du kan söka om boendeparkering för fler än ett fordon. För att ansöka om boendeparkering för fler fordon behöver du göra din ansökan via blankett för ansökan om boendeparkering.

Blankett för ansökan finns även att hämta hos:
Kontaktcenter på Trädgårdsgatan 21.

Den utskrivna blanketten skickar du till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
601 81 Norrköping
Märk kuvertet: Boendeparkering

Ansök om boendeparkering för tjänstebil

Det går att söka boendeparkering för tjänstebil om du använder bilen även privat. För att göra en ansökan behöver du fylla i blankett för ansökan om boendeparkering och kompletterar din ansökan med intyg.

Blankett för ansökan finns även att hämta hos:
Kontaktcenter på Trädgårdsgatan 21.

Den utskrivna blanketten skickar du till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
601 81 Norrköping
Märk kuvertet: Boendeparkering

Boendeparkering om du inte är folkbordförd där du bor

Om du bor i ett område med boendeparkering men är folkbokförd på en annan adress, till exempel om du har en övernattningslägenhet, kan du ha rätt till boendeparkering. För att ha rätt till boendeparkering behöver du vara ägare till bilen och ha dina personuppgifter på kontraktet för bostaden.

För att göra din ansökan ska du fylla i blankett för ansökan om boendeparkering samt komplettera ansökan med ett hyreskontrakt eller köpekontrakt.

Blankett för ansökan finns även att hämta hos:
Kontaktcenter på Trädgårdsgatan 21.

Den utskrivna blanketten samt kopia på kontraktet skickar du till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
601 81 Norrköping
Märk kuvertet: Boendeparkering

Här gäller boendeparkering

Boendeparkering gäller för närvarande i tio områden: Centrum (C-NV, C-NÖ, C-SV, C-SÖ) , Söder, Öster, Norr, Klingsberg, Ektorp och Kneippen.

Parkeringsplatserna för boendeparkering har tilläggstavlor som visar vilket område de tillhör. Besökare parkerar till ordinarie taxa.

Med boendeparkeringstillståndet får du bara parkera inom ditt boendeparkeringsområde. Kolla skyltning på plats för att veta vad som gäller.

Kostnad för boendeparkering

Tillståndet för boendeparkering är gratis men du behöver betala för tiden du parkerar.

Priset för boendeparkering är:

  • 70 kronor för 7 dygn
  • 250 kronor för 30 dygn
  • 1250 kronor för 180 dygn

Biljetter för boendeparkering kan du köpa via EasyPark i telefonen eller med betalkort eller bensinkort i alla biljettautomater märkta med Boendeparkering. Det går också att köpa ett kort hos Kontaktcenter.

Inköpt biljett gäller för kommande 7 eller 30 dygn.

Frågor och svar om boendeparkering

Min bil är på verkstad, kan jag boendeparkera med min lånebil?

Om du har ett boendeparkeringstillstånd till din ordinarie bil, kan du få en kortare dispens för en lånebil. Vi lämnar endast dispens för lånebil från verkstaden, inte bilar som du lånar privat.

Ring Kontaktcenter för att få hjälp på telefon 011-15 00 00

Är man garanterad parkeringsplats?

Ett boendeparkeringstillstånd innebär ingen garanti att hitta en parkeringsplats varje gång du ska parkera. Tillståndet innebär endast att innehavaren har möjlighet att parkera till en fast avgift utan att betala för parkeringen vid varje enskilt tillfälle.

Jag har fått parkeringsanmärkning trots biljett för boendeparkering?

En boendeparkeringsbiljett är bara giltig tillsammans med ett godkänt tillstånd. Om du vill motsätta dig en anmärkning ska du vända dig till polismyndigheten.

Kan man få tillstånd även om man inte själv äger bilen?

Boendeparkeringstillståndet tillhör bilen och bilen måste därför vara knuten till den sökande. Om bilen är en förmånsbil eller tjänstebil ska ett intyg från arbetsgivaren bifogas ansökan, där arbetsgivaren intygar att bilen även får användas av den sökande privat. Tillstånd medges inte för lånad bil som står registrerad på annan privatperson. Det är tillåtet att ansöka om boendeparkering om du har hyrt en bil från auktoriserat hyresföretag. Hyresavtalet ska vara undertecknat av båda parter vid ansökan om boendeparkering.

Kan man få tillstånd även om man inte är skriven på adressen?

Ja, om du inte kommer bli folkbokförd på adressen du söker för, behöver du komplettera din ansökan med ett hyreskontrakt eller köpekontrakt.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping