Hemtjänst

Hemtjänsten ska underlätta boendet och det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårt för dig att klara dig själv.

Hemtjänsten hjälper dig efter behov. Målet är att du ska kunna klara så mycket som möjligt själv, men behöver du stöttning med vissa delar för att klara av din vardag ska du få det.

Så här ansöker du om hemtjänst

Digital nyckelöppning

Hos alla som bor i Norrköping och som har stöd i hemmet, använder kommunen digital nyckelöppning sedan många år. Digital nyckelöppning innebär att personalen kan låsa upp din dörr samt eventuella portar/entréer med hjälp av en speciell mobiltelefon.

Den digitala nyckelöppningen består av en låsenhet som installeras utanpå vredet på insidan av din dörr. Det blir ingen åverkan på dörren och du använder dina nycklar precis som tidigare.

Funktionen kostar ingenting för dig och det är tryggt och säkert.

På portar/entréer installeras en annan typ av digitalt lås, i samrådan med fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen. Alla boenden i fastigheten fortsätter att använd sina nycklar, taggar eller kod som vanligt.

Det är bara personalen som ska hem till dig som har tillgång till mobiltelefonerna och kan använda dem. Det går inte att låsa upp dörren med någon annan mobiltelefon.

Hemtjänstinsatser

Med ett trygghetslarm ska du känna dig trygg om något händer, till exempel om du skulle råka ramla och inte kan ta dig upp från golvet.

Trygghetslarmet består av en larmtelefon som installeras i ditt hem, och en tillhörande larmknapp. Du bär larmknappen kring halsen eller handleden och larmar genom att trycka på den.

Två sätt att ansöka om trygghetslarm

Ansök genom förenklad handläggning

Norrköpings kommun erbjuder förenklad handläggning av trygghetslarm. Det innebär att du inte behöver genomgå ett utredningssamtal. För att ha rätt till detta krävs att du:

  • är 75 år eller äldre
  • är folkbokförd i Norrköpings kommun
  • bor i ordinärt boende
  • inte har behov av några andra insatser

Du behöver fylla i en blankett så vi kan se att du uppfyller de fyra kriterierna. Du får sedan hem ett beslut och vårt larmteam kommer att kontakta dig för installation av trygghetslarmet. Efter cirka ett halvår kommer en biståndshandläggare att följa upp ditt beslut genom ett telefonsamtal.

Här finns blanketten till förenklad handläggning av trygghetslarm

Du har rätt att ansöka genom vanlig handläggning även om du uppfyller kriterierna.

Ansökan genom vanlig handläggning

Läs mer om hur du ansöker

Bild på ett trygghetslarm.

Larminformation

Att larma

När du trycker på larmknappen ringer larmtelefonen upp larmmottagningen. Där finns personal dygnet runt som tar emot ditt larm. Den du får prata med frågar vad som hänt och vad du behöver hjälp med, och kontaktar sen larmteamet som kommer hem till dig om det behövs.

Det är viktigt att känna till att larmet bara ska användas när du är i brådskande behov av hjälp. Om du inte behöver brådskande hjälp ska du inte trycka på larmknappen. Då ska du istället ta kontakt med din ordinarie hemtjänst, genom att ringa till hemtjänstenheten.

Säkerhet

För din egen säkerhet ska du inte ta av dig din larmknapp. Larmknappen är vattentät så du kan ha kvar den på armen eller runt halsen när du till exempel diskar eller duschar.
Larmknappen fungerar bara hemma hos dig, men inte när du är utanför
hemmet.

Installera trygghetslarmet

För att installera larmet kommer installationspersonal hem till dig. Larmtelefonen kan placeras på en bänk eller liknande, eller sättas upp på en vägg om det inte kräver några större åtgärder. För att larmet ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att larmtelefonen placeras på lämpligt ställe där den har bra täckning.

Var försiktig med larmtelefonen, tänk på att till exempel inte ställa ett glas vatten eller något liknande på larmet som kan orsaka skada.

Om du har problem med larmutrustningen kontaktar du installationspersonalen som sköter all praktisk hantering av trygghetslarmen.

När du har trygghetslarm

Testa larmet

Larmteamet kontrollerar regelbundet att larmet fungerar som det ska. Om de upptäcker att den inte fungerar tar de kontakt med dig för att undersöka vad som kan vara fel.

Det är bra om du också testar så larmet fungerar regelbundet. Då kan du en gång i månaden trycka på larmknappen, och när larmmottagaren svarar säger du bara att du provlarmar.

Byta batterier

Batterilarm är en funktion i din larmtelefon och larmknapp som sänder iväg ett meddelande till larmmottagaren när batteriet håller på att ta slut. Larmteamet kommer då så snart det är möjligt att byta batteriet eller larmknappen.

Om något går sönder

Kommunen står för kostnaden om det är fel på larmtelefonen eller larmknappen, eller om kommunens personal orsakar skadan. Kommunen står även för kostnaden för batteribyte.

Om larmtelefonen eller larmknappen går sönder, försvinner eller skadas på grund av oaktsamhet från dig eller någon som besöker dig så är det du som får stå för kostnaderna. Det kan gälla reparationskostnaden eller motsvarande kostnad för en ny larmtelefon eller larmknapp. Eventuellt kan din hemförsäkring täcka delar av kostnaden utöver självrisk, om du tecknat en sådan försäkring.

Avgift

Du betalar månadsavgift för ditt trygghetslarm från den dag det installeras i din bostad tills du meddelar oss att du inte behöver larmet längre. För att få information om vad månadskostnaden är, kontakta debiteringshandläggare via e-post: debiteringen@norrkoping.se eller ring kontaktcenter på telefonnummer 011-15 00 00 och fråga efter debiteringshandläggare.

När du inte behöver trygghetslarmet längre

Kontakta först din biståndshandläggare när du inte längre behöver trygghetslarmet.

Sedan ansvarar du eller närstående för att larmtelefonen återlämnas. I samband med det återlämnas även nycklar till er. Återlämnandet görs till Larmteamet på Hantverkaregatan 51 på bottenvåningen. Ring gärna innan du kommer, telefonnummer 011-15 51 84.

I de fall då en person med trygghetslarm avlider behöver inte en anhörig kontakta Larmteamet. Den informationen hanteras inom vård- och omsorgskontorets verksamheter.

Det du inte klarar av själv kan hemtjänstpersonalen hjälpa dig med, till exempel att äta och dricka, klä dig, sköta din personliga hygien, förflyttning i och ur sängen med mera. Det är dina behov som styr.

Städning och tvätt som du inte klarar av själv kan hemtjänstpersonalen hjälpa dig med. Vanligtvis kommer de hem till dig en gång varannan vecka.

Du kan även ta kontakt med privata företag som utför tjänster med RUT-avdrag.

Digital tillsyn med kamera är en förstahands-insats för dig som behöver tillsyn på natten, efter bedömning av din biståndshandläggare. Med en trygghetskamera får du en ostörd sömn på natten, eftersom du slipper besök av hemtjänstpersonal som kan väcka dig. Tillsynen gör också att du kan känna dig trygg och självständig.

Trygghetskameran visar platsen där du sover. Tillsynen sker på överenskommen tid av en larmoperatör. Övriga tider är kameran avstängd och ingen kan titta in hos dig.

  • Om larmoperatören ser att du ligger i sängen är tillsynen godkänd och klar.
  • Om larmoperatören inte ser dig görs en ny tillsyn inom ca 20 minuter. Om du fortfarande inte syns följs en personlig handlingsplan som beskriver vad ni kommit överens om att larmoperatören ska göra.
  • Om larmoperatören ser att något har hänt dig så kommer hemtjänstpersonal hem till dig.

Larmoperatörerna har en särskild utbildning och tystnadsplikt. Varje tillsyn dokumenteras, men kameran kan inte spara bilder, filmer eller ljud.

Kameran har en egen router och SIM-kort. Du behöver inte ha wifi eller bredband.

Insatsen digital tillsyn är alltid frivillig. Kontakta din biståndshandläggare om du vill återkalla ditt samtycke till tillsynen. Tänk på att kameran och routern är ett lån och ska återlämnas om den digitala tillsynen avslutas.

Här kan du läsa mer om hur det fungerar hemma med en kamera installerad

Mat

Om du inte klarar av att laga mat själv kan du få matlådor hemlevererade till dig. Det kallas matdistribution. Det finns flera rätter att välja mellan. Du betalar för varje portion och för leveransen. 

Hemtjänstpersonalen kan hjälpa dig att beställa och värma maten. Hemtjänstpersonalen kan även hjälpa dig att ordna frukost och att förbereda enklare måltider. 

Vill du ha sällskap kan du äta lunch på någon av kommunens träffpunkter.

Inköp och ärenden

Om du inte klarar av att gå och handla och bära hem tunga kassar från affären kan du ansöka om inköp. Tjänsten gäller mat och annat som du hittar i en vanlig mataffär. Du behöver skriva en inköpslista, själv eller med hjälp av hemtjänstpersonalen.

Den kommunala hemtjänsten gör inköpen via internethandel, och du får en faktura för inköpen. De privata hemtjänstutförarna kan antingen använda internethandel eller handla i fysisk butik, betalningen kan ske på olika sätt beroende på utförare.

Du kan även få hjälp med att uträtta ärenden om du inte klarar av det själv. Personalen kan till exempel hämta ut mediciner på apoteket, hämta paket eller posta brev.

Telefonservice innebär att hemtjänstpersonal ringer hem till dig på bestämda tider. Om du inte svarar kommer hemtjänsten hem till dig för att se till att inget hänt.

Du bestämmer tillsammans med hemtjänsten när och hur ofta de ska kontakta dig.

Du kan få ledsagning för att komma iväg på olika fritidsaktiviteter eller uträtta ärenden om du inte klarar av det själv.

Ledsagning vid vårdbesök

I de allra flesta fall ansvarar Region Östergötland för att ta hand om dig under ditt vårdbesök. Hemtjänstpersonalen kan ledsaga till och från vårdbesöket om du inte klarar av det själv. Under tiden utredning pågår kan du som bor i eget boende kontakta Frivilligcentralen:

Telefonnummer: 011-15 18 15
Telefontid: måndag, tisdag och torsdag klockan 09.00–12.00

Du kan även ta kontakt med privata företag som utför tjänster med RUT-avdrag.

Ledsagning vid läkarbesök på Universitetssjukhuset i Linköping

På Universitetssjukhuset i Linköping har de egna ledsagare. Du som kommer med färdtjänst eller sjukresa till sjukhuset kan förbeställa en kostnadsfri tjänst där en ledsagare följer dig till rätt vårdenhet. Tjänsten finns dagtid på vardagar och ska helst beställas en dag i förväg.

Telefonnummer: 010-103 66 80
Telefontid: vardagar 8.00–14.00

Du kan också få socialt stöd om du behöver det, till exempel att hemtjänstpersonalen kommer hem till dig och pratar en stund.

Du kan få promenera med hemtjänstpersonal om du inte kan ta promenader själv.

Ramtid i hemtjänsten

Ramtid är den sammanräknade tiden för de insatser som du beräknas ha per månad. Utifrån denna ramtid har utföraren en flexibilitet att utföra momenten vid tillfällen som passar dig utifrån uppdraget.

Utförd tid kan variera. Den kan vara både mer eller mindre än din ramtid. Din situation och ditt mående kan påverka vilken tid som faktiskt behövs. Vissa dagar kanske du själv klarar av att utföra sådant du blivit beviljad.

Du och din utförare ska komma överens om hur stöd och hjälp ska utföras i en så kallad genomförandeplan. Målet är att du med hemtjänst ska få ett kvalitativt och målinriktat utförande.

Biståndshandläggaren använder sig av ett så kallat beräkningsstöd. Beräkningen av hemtjänstinsatserna baseras på faktisk utförd tid av ett stort antal hemtjänstbesök i flera olika kommuner.

Din ramtid beslutas utifrån dina behov, samt med hänsyn till att fördelar med att flera insatser utförs vid samma besök. Men också utifrån att mer tid kan behövas om bara en enstaka insats utförs vid ett besök.

När du får ett nytt eller uppdaterat biståndsbeslut skickas även ett informationsblad där ramtiden framgår.

Du debiteras för din beräknade ramtid. För att inte avgiften ska bli felaktig sker kontroll mot den utförda tiden så att ingen behöver betala för mer hjälp än vad man faktiskt har fått.

Du betalar aldrig mer än maxtaxan, även om din ramtid är högre.

Läs mer om taxa för hemtjänst

Avgifter och tilläggstjänster

Hemtjänstinsatser

Hemtjänstinsatserna kostar lika mycket oavsett vilken utförare du har. Fakturan kommer alltid från Norrköpings kommun, även om du har en annan utförare.

Läs mer om avgifter för vård och omsorg

Tilläggstjänster

De privata utförarna kan erbjuda tilläggstjänster, till exempel snöskottning och gräsklippning. Kontakta utföraren du väljer om du är intresserad av någon tilläggstjänst.

Tilläggstjänsterna är en kostnad utöver avgiften för hemtjänsten. Det är företagen själva som bestämmer priset och det är till dem du betalar, inte Norrköpings kommun.

Kontakt

Jourhavande arbetsledare

Brådskande kontakt under jourtid

Telefontider:
Vardagar 16:00-07:00 samt helgdagar dygnet runt.

Bli uppringd

Genom vår e-tjänst kan du som inte har några insatser ifrån vård- och omsorgskontoret på ett enkelt och tryggt sätt lämna information om din situation och boka en telefontid:

E-tjänst för att boka telefontid med biståndshandläggare