Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter bidrar till att utveckla våra vård- och omsorgsverksamheter, därför är det viktigt att du säger vad du tycker.

Vi välkomnar alla synpunkter och klagomål. Det spelar ingen roll om du vill ge kritik eller beröm.

Du kan till exempel lämna synpunkter kring bemötande, behandling, tillgänglighet eller kommunikation. Du kan också ge förslag på hur vi kan göra förbättringar.

Vi tar emot synpunkter och klagomål från alla. Du kan till exempel vara vård- och omsorgstagare, anhörig, medarbetare, elev eller representera en förening.

Det finns flera sätt att lämna synpunkter:

Vi utreder ditt klagomål och svarar inom 30 dagar.

Du får vara anonym. Vi gör en utredning ändå, men kan inte kontakta dig för att berätta hur det blev.