Hemgångsteamet - efter sjukhusvistelse

Hemgångsteamets ansvar är att ge dig det stöd du behöver för att kunna återgå till ditt ordinära boende efter vistelse på sjukhus eller korttidsboende.

En säker hemgång ska säkerställas genom att ge dig trygghet, vård och omsorg inklusive rehabilitering i hemmet.

Hemgångsteamet består av:

  • undersköterskor
  • sjuksköterskor
  • arbetsterapeuter
  • fysioterapeuter

Innan du kommer hem

En biståndshandläggare bedömer om insatser hos dig ska utföras av hemgångsteamet.

När du kommer hem

När du sedan kommer hem möts du upp av personal från hemgångsteamet, som senare ser över behovet av bland annat omvårdnad, rehabilitering samt sjuksköterskeinsatser.

När du har varit hemma i några dagar, kommer hemgångsteamet att göra en bedömning av hur länge du kommer att behöva ha insatser från hemgångsteamet och informerar biståndshandläggarna om detta. Om du är i fortsatt behov av insatser kommer hemgångsteamet successivt att lämna över till den hemtjänstutförare som du själv valt.

Biståndshandläggare gör en uppföljning, antingen genom att ta telefonkontakt med dig eller genom ett hembesök.

Bemannade tider

Hemgångsteamet är bemannat måndag-fredag 7-17 av legitimerad personal samt måndag-söndag 7.00-22.00 av undersköterskor. Om du har behov av insatser på natten kommer du få hjälp av den nattorganisation du tillhör.

Kommunens larmteam kommer att ansvara för trygghetslarm om du är i behov av det.

Avgifter

När du får stöd av hemgångsteamet består avgiften av två delar: Hemtjänst och hemsjukvård. Avgift för hemtjänst utgår utifrån beviljad tid och en timtaxa.
Om du är över 20 år och får insatser från kommunens hemsjukvård, betalar du
avgift per besök upp till en fast månadsavgift.

Vilken avgift du får beror på:

  • hur mycket stöd, hjälp och vård du får
  • dina inkomster
  • din boendekostnad

Du betalar aldrig mer än högkostnadsskyddet (det högsta belopp per månad somkommunen får ta ut) för dina vård- och omsorgsinsatser.