Så här ansöker du om hemtjänst

1. Ansök

Här hämtar du blankett för att ansöka om hemtjänst

Du ansöker själv om hemtjänst. En anhörig kan inte göra ansökan åt dig, men är välkommen att kontakta oss ifall det finns frågor eller funderingar.

Har du svårigheter som gör att du inte kan ansöka själv kan du ta hjälp av en person som representerar dig. Det kan vara en god man, förvaltare eller någon som har fullmakt att göra det.

2. Träffa handläggare

När biståndshandläggaren har tagit emot din ansökan om hemtjänst gör biståndshandläggaren ett telefonsamtal eller hembesök. Vill du att någon närstående ska vara med vid samtalet så går det bra.

Biståndshandläggarens uppgift är att ta reda på vilka behov av hemtjänst du har, för att sen kunna besluta om vilket stöd du har rätt att få. Du kommer därför få frågor om hur du upplever din situation just nu, hur du haft det tidigare och hur du vill ha det i framtiden. Ni kommer prata om både vad du klarar av och vad du behöver stöttning med.

Handläggarna för ofta anteckningar under samtalet. Detta görs för att kunna ge dig så bra hjälp som möjligt och för att kommunen har en skyldighet att dokumentera. Du har alltid rätt att ta del av det som finns dokumenterat om dig.

I utredningen beskrivs sen vad du klarar och inte klarar av, samt vad du bedöms ha behov av hjälp med.

3. Beslut

Utredningen och beslutet om hemtjänstinsatser skickas sedan hem till dig.

 • Bifall betyder att du får den hjälp du ansökt om.
 • Delavslag betyder att du får delar av den hjälp du ansökt om.
 • Avslag betyder att du inte får den hjälp du ansökt om.

Får du avslag på din ansökan har du rätt att överklaga. Hur du går tillväga när du överklagar står alltid tillsammans med ett avslagsbeslut. Kommunen kan hjälpa dig om du inte klarar det själv.

4. Välj utförare

Genom "Eget val inom hemtjänsten" kan du som har beviljats hemtjänst välja vilken utförare du vill ha, om du bor i ett område där det finns olika alternativ.

Hitta och jämför hemtjänstutförare


Du får Norrköpings kommuns hemtjänst om:

 • du vill.
 • det inte finns andra alternativ.
 • du inte vill göra ett aktivt val.

För att få Norrköpings kommuns hemtjänst behöver du inte göra något val, du får det automatiskt.

Biståndshandläggaren kan fråga om du vill välja hemtjänstutförare, och då får du hjälp med det direkt. Du kan också anmäla ditt val av utförare via e-tjänst, blankett, e-post eller telefon.

 • Här finns både e-tjänst och blankett
 • Om du använder e-tjänsten skickas ditt val digitalt direkt till handläggare via Mina sidor.
 • Om du använder blankett ska du skriva ut och posta till:
  Norrköpings kommun
  Vård- och omsorgskontoret
  Myndighetsutövningen
  601 81 Norrköping
 • E-post: info.vom@norrkoping.se
 • Telefon: 011-15 27 37
  Telefontider: måndag–fredag kl. 8.00-12.00, dag före röd dag kl. 8.00-11.00, stängt klämdagar.

Byta utförare

Du kan när som helst välja en ny utförare. Du gör det på samma sätt som du gjorde ditt första val. Du får din nya utförare så snart som möjligt.

Mer information om "Eget val inom hemtjänsten"

I "Eget val inom hemtjänsten" ingår hemtjänstinsatser, både omvårdnad och service, dagtid klockan 07:00-22:00. Oavsett vilken hemtjänstutförare du väljer ansvarar Norrköpings kommun för hemtjänsten på natten och trygghetslarm dygnet runt.

Hemtjänstinsatserna kostar lika mycket oavsett vilken utförare du har. Fakturan kommer alltid från Norrköpings kommun, även om du har en annan utförare.

Trygghet för dig

Alla hemtjänstutförare måste följa samma regler, lagar och riktlinjer för hur hemtjänst ska utföras. Norrköpings kommun granskar de privata företagen innan de blir godkända och kan börja utföra hemtjänst.

Kommunen följer även upp samtliga verksamheter regelbundet. All personal har tystnadsplikt, bär namnbricka och ska kunna legitimera sig.