Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Hemtjänsten Norrköpings kommun


Modern hemtjänst med trygghet, långsiktighet och kontinuitet

Vi underlättar din vardag och månar om dig. Vår ambition är att det ska vara samma personer som kommer hem till dig, att de dyker upp på samma tider och att hjälpen utförs på samma eller liknande sätt.

Vi har lång erfarenhet och utvecklar framtidens hemtjänst.

Bra bemötande och stort förtroende för våra medarbetare

Socialstyrelsens brukarundersökning 2016 visade att 95 % av våra hemtjänsttagare upplever att de får ett bra bemötande av våra medarbetare och att de känner ett stort förtroende för oss.

Vår värdegrund

Vi utför hemtjänst med respekt, delaktighet och trovärdighet i offentlig regi.

Våra hemtjänstenheter finns i hela Norrköping:


Hemtjänsten Bossgårdsvägen 18 (tidigare Bygdevägen 15) är till för dig som bor på Vikbolandet, och Ljunga och Djurön.

Telefon:

Hemtjänstlokalen/Samordnaren 011-15 27 82

Enhetschef: 011-15 79 24

Adress:

Timmermansgatan 62, 603 59 Norrköping
Observera att verksamheten flyttar till Bossgårdsvägen 18, Vikbolandet, först den 21 september 2023.

E-post:

hemtj.bygdev15@norrkoping.se

Hemtjänsten Bråddgatan 31:1 är till för dig som bor på Nordantill.

Telefon:

Telefon: 011-15 17 85, assistent

Telefon: 0730-201157, kvällar och helger

Enhetschef 011-15 17 71

Adress:

Bråddgatan 31, 602 22 Norrköping

E-post:

hemtj.braddgatan31_1@norrkoping.se

Hemtjänsten Bråddgatan 31:2 är till för dig som bor på Nordantill, i Lagerlunda, Marielund och Röda stan.

Telefon:

Telefon: 011-15 15 85, dagtid vardagar

Telefon: 0761-28 20 91, kvällar och helger Slottsgatan och Plankgatan

Telefon: 0730-20 11 78, kvällar och helger Marielund, Lagerlunda och Röda stan

Enhetschef: 011-15 37 07

Adress:

Bråddgatan 31, 602 22 Norrköping

E-post:

hemtj.braddgatan31_2@norrkoping.se

Hemtjänsten Eskilsvägen 1 är till för dig som bor i Kimstad, Norsholm eller Skärkind.

Telefonnummer:

Enhetschef: 011-15 25 60

Telefonnummer: 011-15 14 53, dagtid vardagar

Telefonnummer: 073-020 14 82, kvällar och helger

Adress:

Eskilsvägen 1, 617 30 Skärblacka

E-postadress:

hemtj.eskilsv1_1@norrkoping.se

Hemtjänsten på Gamla Lasarettsgatan 39:1 är till för dig som Klingsberg, centrum, lasarettsområdet och området fram till S:t Persgatan.

Telefon:

Hemtjänstgrupp, från den 1 mars nås vi vardagar mellan kl 7-17 på telefonnummer 011-152576 

Hemtjänstgrupp, kvällar och helger 076-77 22 940

Enhetschef: 011-15 79 87

Adress:

Gamla Lasarettsgatan 39, 602 39 Norrköping

E-post:

hemtj.gamlasarettsg39_1@norrkoping.se

Hemtjänsten på Gamla Lasarettsgatan 39:2 är till för dig som bor på Grönhög, Söderstaden, Berget och Klingsberg.

Telefon:

Hemtjänstgrupp, vardagar klockan 7-17 011-15 25 73

Hemtjänstgrupp, kvällar och helger 073 020 22 71

Enhetschef: 011-15 25 63

Adress:

Gamla Lasarettsgatan 39, 602 39 Norrköping

E-post:

hemtj.gamlasarettsg39_2@norrkoping.se

Hemtjänsten Hantverkaregatan 49 vänder sig främst till dig som bor inom Ljura även boende nära Vasaparken och vissa på Hagebygatan kan få hjälp här.

Telefon:

Hemtjänstlokal 011-15 39 92

Enhetschef: 011-15 28 25

Adress:

Hantverkaregatan 49, 603 51 Norrköping

E-post:

hemtj.hantverkaregatan49@norrkoping.se

Hemtjänsten Hospitalsgatan 31 är till för dig som bor i närområdet. Närområdet sträcker sig mellan Gamla Rådstugugatan, Hospitalsgatan, Hantverkargatan, Lindö, bortre Oxelbergen och Östra promenaden.

Telefon:

Hemtjänstlokal: 011-15 24 58

Enhetschef: 011-15 79 29

Adress:

Hospitalsgatan 31, 602 27 Norrköping

E-postadress:

hemtj.hospitalsg31@norrkoping.se

Hemtjänsten Jurslavägen 36 är till för dig som bor i Kvillinge.

Telefon:

Enhetschef: 011-15 16 58

Samordnare: 011-15 14 61

Adress:

Jurslavägen 36-38, 616 34 Åby

E-post:

hemtj.jurslav36@norrkoping.se

Telefon: 011-15 51 84 - tillgängligt dygnet runt
Enhetschef: 011-15 25 24- tillgänglig dagtid

Hemtjänsten Linköpingsvägen 14-16 är till för dig som bor i Kneippen och Ektorp.

Telefon:

Hemtjänstgrupp 0730 20 16 08 (07.00-22.00, övrig tid 011-15 39 68 biträdande enhetschef).

Enhetschef: 011-15 28 52

Samordnare: 011-15 28 95

Adress:

Linköpingsvägen 14-16, 602 36 Norrköping

E-post:

hemtj.linkopingsv14-16@norrkoping.se

Hemtjänsten Nils Åbergs gata 2 är till för dig som bor i Klockaretorpet och Skarphagen.

Telefon:

Enhetschef: 011-15 28 12
Samordnare: 011-15 28 10
Vårdlag Klockaretorpet: 070-226 03 49
Vårdlag Skarphagen: 073-020 16 06

Adress:

Nils Åbergs gata 2a, 603 80 Norrköping

E-post:

hemtj.nilsabergsg2a@norrkoping.se

Hemtjänsten Norralundsgatan 7:1 är till för dig som bor i Haga och Svärtinge med omkringliggande landsbygd.

Telefon:

Hemtjänstgruppen 011-15 25 23

Enhetschef: 011-15 39 96

Adress:

Norralundsgatan 7, 602 14 Norrköping

E-postadress:

hemtj.norralundsg7_1@norrkoping.se

Hemtjänst Norralundsgatan 7:2 är till för dig som bor i norra delen av Norrköping i bostadsområdena Haga, Pryssgården, och Hallberga.

Telefon:

Hemtjänstgruppen 011-15 25 28
Enhetschef: 011-15 25 30

Adress:

Norralundsgatan 7:2, 602 14 Norrköping

E-post:

hemtj.norralundsg7_2@norrkoping.se

Hemtjänsten Taborsbergsvägen 81 är till för dig som bor i Eneby centrum och nordöstra delen av Eneby samt Hallberga och nordöstra delen av Haga.

Telefon:

Hemtjänstgrupp Vidablick telefon nr: 0730-20 29 18

Hemtjänstgrupp Eneby 0730-20 16 47

Samordnare under dagtid: 072-235 46 06

Enhetschef under dagtid: 011-15 25 20

Adress:

Taborsbergsvägen 81, 602 08 Norrköping

E-post:

hemtj.taborsbergsvagen81@norrkoping.se

Hemtjänsten S:t Persgatan 134 är till för dig som bor på Östantill, Östra Promenaden jämna nummer 36-48, Nygatan 73-157 A och 74, Dalsgatan 4-16, Hantverkaregatan 20-50 och 54-68 samt en del av Oxelbergen.

Telefon:

Hemtjänstgruppen: 011-15 50 85
Nås alla dagar kl 07.00–22.00.

Administratör: 011-15 50 73
Nås helgfria vardagar kl 07.00–15.30.

Enhetschef: 011-15 50 80
Nås helgfria vardagar kl 08.00–17.00.

Adress:

S:t Persgatan 134, 602 30 Norrköping

E-post:

hemtj.stpersg134_1@norrkoping.se

Hemtjänsten Timmermansgatan 62:1 är till för dig som bor i Smedby, Lida Kullar, Rambodal och i Hageby.

Telefon:

Hemtjänstgrupp 011-15 21 21 dagtid vardagar

Hemtjänstgrupp 073- 020 19 91 kvällar och helger

Enhetschef: 011-15 77 36 dagtid vardagar

Adress:

Timmermansgatan 62, 603 59 Norrköping

E-post:

hemtj.timmermansgatan62_1@norrkoping.se

Hemtjänsten Timmermansgatan 62:2 är till för dig som bor i Hageby.

Telefon:

Hemtjänstgrupp 011-15 78 98 dagtid vardagar

Hemtjänstgrupp 070 601 98 38 kvällar och helger

Enhetschef: 011-15 27 44

Adress:

Timmermansgatan 62, 603 59 Norrköping

E-post:

hemtj.timmermansgatan62_2@norrkoping.se

Hemtjänsten Timmermansgatan 62:3 är till för dig som bor i Atrium, Silver- och Guldringen, Ensjön-Åselstad, Styrstad, Tingstad.

Telefon:

Hemtjänstgrupp, 011-15 25 34 dagtid vardagar

Hemtjänstgrupp 073-020 26 64 kvällar och helger

Enhetschef: 011-15 39 65 dagtid vardagar

Adress:

Timmermansgatan 62, 603 59 Norrköping

E-postadress:

hemtj.timmermansgatan62_3@norrkoping.se

Telefon:

Administratör: 011-15 38 63

Hemtjänstgruppen: 072-23 54 630

Enhetschef: 011-15 28 77

Adress:

Urbergsgatan 90, 603 56 Norrköping

E-post:

hemtj.urbergsg90-1@norrkoping.se

Telefon:

Administratör: 011-15 28 13

Hemtjänstgruppen: 076-12 96 424

Enhetschef: 011-15 78 60

Adress:

Urbergsgatan 90, 603 56 Norrköping

E-post:

hemtj.urbergsg90-2@norrkoping.se

Hemtjänsten Vallhallavägen 1 är till för dig som bor i Strömsfors, Krokek, Sandviken, Kvarsebo, Porsgata och Getå.

Telefon:

Samordnare: 011-15 78 22

Enhetschef:  011-15 78 25

Adress:

Vallhallavägen 1 B, 618 30 Kolmården

E-post:

hemtj.valhallav1@norrkoping.se