Kontaktuppgifter för hemtjänstens samarbetspartners

Kommunens hemtjänstenheter

Klockan 7.00–22.00

Hemtjänsten Bossgårdsvägen 18 (tidigare Bygdevägen 15) är till för dig som bor på Vikbolandet, och Ljunga och Djurön.

Telefon:

Hemtjänstlokalen/Samordnaren 011-15 27 82

Enhetschef: 011-15 79 24

Adress:

Timmermansgatan 62, 603 59 Norrköping
Observera att verksamheten flyttar till Bossgårdsvägen 18, Vikbolandet, först den 21 september 2023.

E-post:

hemtj.bygdev15@norrkoping.se

Hemtjänsten Bråddgatan 31:1 är till för dig som bor på Nordantill.

Telefon:

Telefon: 011-15 17 85, assistent

Telefon: 0730-201157, kvällar och helger

Enhetschef 011-15 17 71

Adress:

Bråddgatan 31, 602 22 Norrköping

E-post:

hemtj.braddgatan31_1@norrkoping.se

Hemtjänsten Bråddgatan 31:2 är till för dig som bor på Nordantill, i Lagerlunda, Marielund och Röda stan.

Telefon:

Telefon: 011-15 15 85, dagtid vardagar

Telefon: 0761-28 20 91, kvällar och helger Slottsgatan och Plankgatan

Telefon: 0730-20 11 78, kvällar och helger Marielund, Lagerlunda och Röda stan

Enhetschef: 011-15 37 07

Adress:

Bråddgatan 31, 602 22 Norrköping

E-post:

hemtj.braddgatan31_2@norrkoping.se

Hemtjänsten Eskilsvägen 1 är till för dig som bor i Kimstad, Norsholm eller Skärkind.

Telefonnummer:

Enhetschef: 011-15 25 60

Telefonnummer: 011-15 14 53, dagtid vardagar

Telefonnummer: 073-020 14 82, kvällar och helger

Adress:

Eskilsvägen 1, 617 30 Skärblacka

E-postadress:

hemtj.eskilsv1_1@norrkoping.se

Hemtjänsten på Gamla Lasarettsgatan 39:1 är till för dig som Klingsberg, centrum, lasarettsområdet och området fram till S:t Persgatan.

Telefon:

Hemtjänstgrupp, från den 1 mars nås vi vardagar mellan kl 7-17 på telefonnummer 011-152576 

Hemtjänstgrupp, kvällar och helger 076-77 22 940

Enhetschef: 011-15 79 87

Adress:

Gamla Lasarettsgatan 39, 602 39 Norrköping

E-post:

hemtj.gamlasarettsg39_1@norrkoping.se

Hemtjänsten på Gamla Lasarettsgatan 39:2 är till för dig som bor på Grönhög, Söderstaden, Berget och Klingsberg.

Telefon:

Hemtjänstgrupp, vardagar klockan 7-17 011-15 25 73

Hemtjänstgrupp, kvällar och helger 073 020 22 71

Enhetschef: 011-15 25 63

Adress:

Gamla Lasarettsgatan 39, 602 39 Norrköping

E-post:

hemtj.gamlasarettsg39_2@norrkoping.se

Hemtjänsten Hantverkaregatan 49 vänder sig främst till dig som bor inom Ljura även boende nära Vasaparken och vissa på Hagebygatan kan få hjälp här.

Telefon:

Hemtjänstlokal 011-15 39 92

Enhetschef: 011-15 28 25

Adress:

Hantverkaregatan 49, 603 51 Norrköping

E-post:

hemtj.hantverkaregatan49@norrkoping.se

Hemtjänsten Hospitalsgatan 31 är till för dig som bor i närområdet. Närområdet sträcker sig mellan Gamla Rådstugugatan, Hospitalsgatan, Hantverkargatan, Lindö, bortre Oxelbergen och Östra promenaden.

Telefon:

Hemtjänstlokal: 011-15 24 58

Enhetschef: 011-15 79 29

Adress:

Hospitalsgatan 31, 602 27 Norrköping

E-postadress:

hemtj.hospitalsg31@norrkoping.se

Hemtjänsten Jurslavägen 36 är till för dig som bor i Kvillinge.

Telefon:

Enhetschef: 011-15 16 58

Samordnare: 011-15 14 61

Adress:

Jurslavägen 36-38, 616 34 Åby

E-post:

hemtj.jurslav36@norrkoping.se

Telefon: 011-15 51 84 - tillgängligt dygnet runt
Enhetschef: 011-15 25 24- tillgänglig dagtid

Hemtjänsten Linköpingsvägen 14-16 är till för dig som bor i Kneippen och Ektorp.

Telefon:

Hemtjänstgrupp 0730 20 16 08 (07.00-22.00, övrig tid 011-15 39 68 biträdande enhetschef).

Enhetschef: 011-15 28 52

Samordnare: 011-15 28 95

Adress:

Linköpingsvägen 14-16, 602 36 Norrköping

E-post:

hemtj.linkopingsv14-16@norrkoping.se

Hemtjänsten Nils Åbergs gata 2 är till för dig som bor i Klockaretorpet och Skarphagen.

Telefon:

Enhetschef: 011-15 28 12
Samordnare: 011-15 28 10
Vårdlag Klockaretorpet: 070-226 03 49
Vårdlag Skarphagen: 073-020 16 06

Adress:

Nils Åbergs gata 2a, 603 80 Norrköping

E-post:

hemtj.nilsabergsg2a@norrkoping.se

Hemtjänsten Norralundsgatan 7:1 är till för dig som bor i Haga och Svärtinge med omkringliggande landsbygd.

Telefon:

Hemtjänstgruppen 011-15 25 23

Enhetschef: 011-15 39 96

Adress:

Norralundsgatan 7, 602 14 Norrköping

E-postadress:

hemtj.norralundsg7_1@norrkoping.se

Hemtjänst Norralundsgatan 7:2 är till för dig som bor i norra delen av Norrköping i bostadsområdena Haga, Pryssgården, och Hallberga.

Telefon:

Hemtjänstgruppen 011-15 25 28
Enhetschef: 011-15 25 30

Adress:

Norralundsgatan 7:2, 602 14 Norrköping

E-post:

hemtj.norralundsg7_2@norrkoping.se

Hemtjänsten Taborsbergsvägen 81 är till för dig som bor i Eneby centrum och nordöstra delen av Eneby samt Hallberga och nordöstra delen av Haga.

Telefon:

Hemtjänstgrupp Vidablick telefon nr: 0730-20 29 18

Hemtjänstgrupp Eneby 0730-20 16 47

Samordnare under dagtid: 072-235 46 06

Enhetschef under dagtid: 011-15 25 20

Adress:

Taborsbergsvägen 81, 602 08 Norrköping

E-post:

hemtj.taborsbergsvagen81@norrkoping.se

Hemtjänsten S:t Persgatan 134 är till för dig som bor på Östantill, Östra Promenaden jämna nummer 36-48, Nygatan 73-157 A och 74, Dalsgatan 4-16, Hantverkaregatan 20-50 och 54-68 samt en del av Oxelbergen.

Telefon:

Hemtjänstgruppen: 011-15 50 85
Nås alla dagar kl 07.00–22.00.

Administratör: 011-15 50 73
Nås helgfria vardagar kl 07.00–15.30.

Enhetschef: 011-15 50 80
Nås helgfria vardagar kl 08.00–17.00.

Adress:

S:t Persgatan 134, 602 30 Norrköping

E-post:

hemtj.stpersg134_1@norrkoping.se

Hemtjänsten Timmermansgatan 62:1 är till för dig som bor i Smedby, Lida Kullar, Rambodal och i Hageby.

Telefon:

Hemtjänstgrupp 011-15 21 21 dagtid vardagar

Hemtjänstgrupp 073- 020 19 91 kvällar och helger

Enhetschef: 011-15 77 36 dagtid vardagar

Adress:

Timmermansgatan 62, 603 59 Norrköping

E-post:

hemtj.timmermansgatan62_1@norrkoping.se

Hemtjänsten Timmermansgatan 62:2 är till för dig som bor i Hageby.

Telefon:

Hemtjänstgrupp 011-15 78 98 dagtid vardagar

Hemtjänstgrupp 070 601 98 38 kvällar och helger

Enhetschef: 011-15 27 44

Adress:

Timmermansgatan 62, 603 59 Norrköping

E-post:

hemtj.timmermansgatan62_2@norrkoping.se

Hemtjänsten Timmermansgatan 62:3 är till för dig som bor i Atrium, Silver- och Guldringen, Ensjön-Åselstad, Styrstad, Tingstad.

Telefon:

Hemtjänstgrupp, 011-15 25 34 dagtid vardagar

Hemtjänstgrupp 073-020 26 64 kvällar och helger

Enhetschef: 011-15 39 65 dagtid vardagar

Adress:

Timmermansgatan 62, 603 59 Norrköping

E-postadress:

hemtj.timmermansgatan62_3@norrkoping.se

Telefon:

Administratör: 011-15 38 63

Hemtjänstgruppen: 072-23 54 630

Enhetschef: 011-15 28 77

Adress:

Urbergsgatan 90, 603 56 Norrköping

E-post:

hemtj.urbergsg90-1@norrkoping.se

Telefon:

Administratör: 011-15 28 13

Hemtjänstgruppen: 076-12 96 424

Enhetschef: 011-15 78 60

Adress:

Urbergsgatan 90, 603 56 Norrköping

E-post:

hemtj.urbergsg90-2@norrkoping.se

Hemtjänsten Vallhallavägen 1 är till för dig som bor i Strömsfors, Krokek, Sandviken, Kvarsebo, Porsgata och Getå.

Telefon:

Samordnare: 011-15 78 22

Enhetschef:  011-15 78 25

Adress:

Vallhallavägen 1 B, 618 30 Kolmården

E-post:

hemtj.valhallav1@norrkoping.se

Privata hemtjänstutförare

Klockan 7.00-22.00

Adress: Drottninggatan 19, 602 23 Norrköping

Telefon: 011-19 45 00

E-post: info@adeocare.se

Hemsida: www.adeocare.se

Enhetschef: Jessica Bergsten, telefonnummer: 070-421 07 05

Adress: Gamla Torget 4, 602 32 Norrköping

Telefon: 010-330 59 90

E-post: info@axivahemtjanst.com

Hemsida: www.axivahemtjanst.se

Verksamhetsansvarig: Nahren Chanko Hjelm, telefonnummer 0707-54 84 74

Adress: Albrektsvägen 125 B, 603 53 Norrköping

Telefon Kontoret: 011-128 300

E-post: info@qvimo.se

Hemsida: www.qvimo.se

Verksamhetsansvarig: Lisa Ringqvist, 011-128 300

Hemtjänstenheter

Klockan 22.00-7.00

Telefon: 0706-20 53 41 eller 0730-78 20 51

 • Valhallavägen 1
 • Jurslavägen 36

För frågor under kontorstid: 011-15 78 22

Enhetschef: 011-15 78 25

 • Nils Åbergsgata 2
 • Eskilsvägen 1:1
 • Eskilsvägen 1:2
 • Urbergsgatan 90:1
 • Urbergsgatan 90:2
 • Linköpingsvägen 14-16

Administratör: 011-15 38 63

Hemtjänstgruppen 073-02 02 296

Enhetschef: 011-15 28 77

Telefon: 0727-24 42 47 eller 0730-20 22 94

 • Norra Lundsgatan 7:1
 • Norra Lundsgatan 7:2
 • Taborsbergsvägen 81
 • Bråddgatan 31:2

För frågor under kontorstid: 011-15 25 23

Enhetschef: 011-15 39 96

Telefon: 0725-39 62 32

 • Hospitalsgatan 31
 • S:t Persgatan 134:1
 • Hantverkaregatan 49
 • Gamla Lasarettsgatan 39:1
 • Gamla Lasarettsgatan 39:2
 • Bråddgatan 31:1

För frågor under kontorstid: 011-15 24 73

Enhetschef: 011-15 79 29

Telefon: 0730-20 03 95 (klockan 21.45-7.00) eller 011-15 25 34 (samordnare)

 • Timmermansgatan 62:1
 • Timmermansgatan 62:2
 • Timmermansgatan 62:3
 • Bygdevägen 15

För frågor under kontorstid: 011-15 25 34

Enhetschef: 011-15 39 65