Ansök till förskola

Här hittar du information om hur du ansöker om plats i förskola, familjedaghem samt i natt- och helgomsorg.

Barn leker med pedagogiska leksaker.

Vi strävar efter att syskon ska få plats på samma förskola.

Så ansöker du om plats i förskola

Du kan ansöka om plats i förskola sex månader innan du vill att ditt barn ska börja. Ditt barn måste ha fyllt 1 år när han eller hon börjar förskolan.

Du behöver ha svenskt personnummer och en e-postadress när du gör din ansökan. Ansökan gör du i e-tjänsten för förskola som finns på kommunens webbplats.

Ansök om plats i förskola, familjedaghem samt i natt- och helgomsorg

Se dina ärenden i e-tjänsten för förskola och fritidshem

I e-tjänsten för förskola och fritidshem kan du följa ditt ärende och se uppgifter som du har lämnat.

Här kan du:

 • Ange eller ändra inkomst
 • Ändra familjeförhållande (lägga till eller ta bort sambo)
 • Ändra typ av plats (om du har börjat studera, arbeta eller blivit arbetslös)
 • Säga upp din plats
 • Ändra dina uppgifter (registrera e-postadress med mera)

Du behöver ha BankID eller mobilt BankID när du loggar in och använder e-tjänsten.

Logga in i e-tjänsten för förskola och fritidshem

Läs om e-legitimationen BankID

Viktigt att tänka på när du ansöker till förskola

 • Fyll i din inkomst
 • Tänk in barnets introduktion när du anger startdatum. Introduktionen är cirka två veckor.
 • Kolla så att dina kontaktuppgifter stämmer
 • Ange grund för placering (det vill säga om du arbetar, studerar eller är arbetslös)

Saknar du svenskt personnummer eller behöver du hjälp?

Kontakta kommunens Kontaktcenter genom att ringa 011-15 00 00. Det går också bra att besöka Kontaktcenter på Trädgårdsgatan 21 i Norrköping.

Få hjälp på Kontaktcenter

Om du har skyddade personuppgifter

Om du har skyddade uppgifter ska du inte ansöka om förskola i e-tjänsten. Kontakta kommunens kontaktcenter för att få hjälp med din ansökan. Du når Kontaktcenter på telefonnummer 011-15 00 00.

Kö till förskola

Du har möjlighet att önska tre alternativ till förskola. Ditt barn får ett ködatum, som är samma datum som den dag då din ansökan registreras. Om flera barn har samma ködatum erbjuds det äldsta barnet plats först.

Vi strävar efter att syskon ska få plats på samma förskola. Det gäller bara om vi kan erbjuda alla barn som sökt en plats inom garantitiden (läs mer under Erbjudande om förskoleplats). Annars får syskonet en plats på en annan förskola i närheten.

Erbjudande om förskoleplats

Om du står i kö till en kommunal förskola har du platsgaranti. Det innebär att du blir erbjuden en plats inom fyra månader från det datumet du skickat in ansökan. Med erbjudande avses att ta själva platsen i anspråk, det vill säga då ditt barn börjar på förskolan. Vi erbjuder plats utifrån dina önskemål, så långt det är möjligt. Om du blir erbjuden plats på en förskola som du inte önskat kan du välja att:

 • tacka ja till platsen och stå kvar i kön till förskolan du önskar plats på. Omplacering till önskad förskola sker oftast till augusti om platser finns.
 • tacka nej till platsen och stå kvar i kön till förskolan du önskar plats på. Eftersom du fått ett erbjudande inom garantitiden erbjuds oftast ny placering till önskade alternativ till augusti.

Det räcker att den ena vårdnadshavaren går in och svarar på erbjudandet.

Fristående förskola

Om du har ansökt om plats på en fristående förskola får du besked om plats från den förskolan.

Svar på erbjudandet

När du blir erbjuden en plats får du ett meddelande till den e-postadress som du har angett på Mina sidor. Du kan också logga in på Mina sidor och se ditt erbjudande.

Du ska svara på erbjudandet om plats inom den tid som står angivet på ditt besked. Det räcker att den ena vårdnadshavaren går in och svarar på erbjudandet. Om du inte svarar i tid förlorar du platsen och ditt ködatum. Då måste du göra en ny ansökan.

Om kommunen inte kan erbjuda dig en plats på något av dina tre alternativ, utan lämnar ett annat erbjudande enligt platsgarantin, kan du tacka nej till det utan att förlora ditt ködatum. Du står kvar i kön till dina tidigare önskemål. Om du tackar nej till en plats enligt dina tre önskemål står du kvar i kö till högre alternativ. Det skickas inget nytt erbjudande förrän en ledig plats finns på ditt kvarvarande alternativ och övriga barn i kö utan placering kunnat erbjudas plats utifrån fyramånadersgarantin.

Söka förskola i annan kommun

Här hittar du information om hur du söker förskola i annan kommun.

Söka skola eller förskola i annan kommun

Kontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping