Så fungerar förskolan

Här hittar du information om förskola, avgifter, köplats, anmäla ändrad inkomst, och allt annat du behöver veta för att söka till förskola.

Film – Förskolan är till för ditt barn

Hur är det att gå i förskolan och vad får ditt barn lära sig där? I den här filmen får vi följa Amir en helt vanlig dag på förskolan. Filmen riktar sig till dig som har barn i förskoleåldern och som inte har kommit i kontakt med den svenska förskolan förut. Här får du svar på de vanligaste frågorna om förskolan.

Filmen är framtagen av Skolverket. När du klickar på bilden kommer du till Skolverkets webbplats. Filmen är 4:06 min.

Skydda små barn från RS-virus

Barn under sex månader kan bli svårt sjuka av RS-viruset. Barn som går i förskolan och bor tillsammans med barn yngre än sex månader bör om möjligt att stanna hemma från förskolan för att skydda de minsta från RS-virus. Det finns en risk att förskolebarnen tar med sig smittan hem.

Vad gäller för barnomsorgsavgiften om jag väljer att hålla mitt barn hemma på grund av RS-virus?

Avgiften faktureras som vanligt. Du behöver lämna ett tillfälligt schema till förskolan där du anger noll timmar i närvaro. Du behöver inte ändra något i e-tjänsten för barnomsorg.

Är det möjligt att skjuta upp en planerad introduktion i förskola på grund av RS-virus?

Vid oro och risk för RS-smitta vid introduktionen finns möjlighet att skjuta fram introduktionsstarten. Ta kontakt med förskolan och kom överens om ett nytt startdatum för introduktionen. Ert placeringsdatum gäller även om introduktionen skjuts fram. Barnomsorgsavgiften faktureras från placeringsdatum.

Fakta om förskolan

Olika typer av förskoleverksamhet

Förskola

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder till de börjar skolan. Förskolan har en egen läroplan.

Familjedaghem

Familjedaghem är en annan form av pedagogisk verksamhet för barn som är 1-6 år. Dagbarnvårdaren tar emot en liten barngrupp med blandade åldrar i sitt eget hem.

Natt- och helgomsorg

Nattomsorg innebär att ditt barn kan få omsorg på kvällar, nätter och helger. Nattomsorg finns bara i vissa stadsdelar.

Familjecentral - Öppen förskola

Familjecentral eller Öppen förskola är en mötesplats som är öppen för alla barnfamiljer och erbjuder pedagogisk verksamhet för dig tillsammans med ditt barn. Det kostar inget att besöka den öppna förskolan. De öppna förskolorna arbetar tillsammans med barnhälsovården, socialtjänsten och mödravården i familjecentraler.

Fristående förskolor

Det finns ett antal fristående förskolor som inte drivs av kommunen. Om du vill ha en plats hos någon av dem, tar du själv kontakt med aktuell förskola.


Här kan du se vilka fristående förskolor som finns i kommunen.

Rätt till förskoleplats

Barn som har fyllt ett år har rätt till plats på förskola eller i familjedaghem om vårdnadshavaren:

 • arbetar eller studerar
 • är föräldraledig med syskon (enligt föräldraledighetslagen)
 • är arbetssökande
 • är pensionär

Vårdnadshavare som blir sjukskrivna, får graviditetspenning eller sjukersättning behåller rätten till barnomsorg.

Allmän förskola

 • Erbjuds till alla, även till dig som inte har behov av barnomsorg. Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år till och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass eller grundskola.
 • Gäller 15 timmar i veckan under samma läsårstider som förskoleklass och grundskola.
 • Rektor för förskolan beslutar om vilka dagar och tider som erbjuds.
 • Kostar ingenting.
Ansök till förskola

Ansök

Du kan ansöka om plats i förskola tidigast sex månader innan du vill att barnet ska börja. Ditt barn måste ha fyllt 1 år när han eller hon börjar förskolan. För att ansöka om plats behöver du ha svenskt personnummer och en e-postadress.

Ansökan gör du i vår e-tjänst:

Mina sidor

När du har skickat in din ansökan samlas alla dina ärenden under Mina sidor. Där kan du alltid att följa ditt ärende och kontrollera de uppgifter du angett till oss.

Här kan du:

 • Söka plats i förskola och familjedaghem
 • Anmäla eller ändra inkomst
 • Ändra familjeförhållande (lägga till eller ta bort sambo)
 • Ändra typ av plats (om du börjat studera, arbeta eller blivit arbetslös)
 • Ändra snittid
 • Säga upp plats
 • Ändra dina uppgifter (registrera e-postadress med mera)

Det är av stor vikt att uppge så korrekt inkomst som möjligt vid delad faktura mellan vårdnadshavare, eftersom båda vårdnadshavarnas hushåll ligger till grund för avgiften. Om den ena vårdnadshavaren uppger fel inkomst, påverkar det den andra vårdnadshavarens faktura. Det kommer även att bli en påverkan vid Avgiftskontrollen om 2 år.

För att kunna logga in och använda Mina sidor behöver du även ha e-legitimationen BankID eller Mobilt BankID.


Ladda gärna ner instruktionerna för hur du använder e-tjänsten:

Om du inte har dator eller saknar svenskt personnummer

Om du inte har en dator, saknar svenskt personnummer eller av någon annan anledning inte kan ansöka om plats i e-tjänsten kan du gå till Kontaktcenter.

Skyddade uppgifter
Om Skattemyndigheten har beslutat att ge dig sekretessmarkering, ska du ta direktkontakt med placeringshandläggarna när du ansöker om barnomsorg. Ring Norrköpings kommuns kontaktcenter på telefonnummer 011-15 00 00.

Det här behöver du tänka på när du söker förskola

Det här behöver du tänka på när du söker förskola i e-tjänsten för förskola.

 • Fyll i din inkomst
 • När du fyller i startdatum för ditt barn, tänk på att det är två veckors inskolningsperiod
 • Kontrollera så att dina kontaktuppgifter stämmer
 • Fyll i grund för placering (studier, arbete, arbetslös)
Kö till förskola

Du har möjlighet att önska tre alternativ till förskola. Ditt barn får ett ködatum, som är samma datum som den dag då din ansökan registreras. Om flera barn har samma ködatum erbjuds det äldsta barnet plats först.

Vi strävar efter att syskon ska få plats på samma förskola. Det gäller bara om vi kan erbjuda alla barn som sökt en plats inom garantitiden (läs mer under Erbjudande om förskoleplats). Annars får syskonet en plats på en annan förskola i närheten.

Ansök om natt och helgöppen barnomsorg

Natt- och helgöppen barnomsorg finns till för de som på grund av arbete behöver barnomsorg på kvällar, nätter och helger, då annan barnomsorg har stängt. Barnet vistas på sin förskola eller sitt fritidshem under dagtid och kommer sedan till nattomsorgen när den vanliga förskolan har stängt för dagen. Nattomsorgen erbjuder barnen en trygg och hemliknande miljö.

Natt- och helgomsorgen är knuten till vissa förskolor och skolor. Om ditt barn är inskrivet på en av dessa hämtar och lämnar personalen barnen till och från förskola eller skola. Om barnet går på en annan förskola eller skola ska vårdnadshavaren hämta och lämna barnet till nattomsorgen.

Du har möjlighet att i mån av plats få nattomsorg till och med juli det år ditt barn fyller 13 år.

För att ansöka om plats i e-tjänsten behöver du ha svenskt personnummer och en e-postadress. För att kunna logga in och använda tjänsten till fler saker behöver du även ha e-legitimationen BankID.

Natt- och helgomsorg för barn 1-13 år finns i områdena:

Skärblacka
Stjärnfallets natt- och helgomsorg
samarbetar kring hämtning/lämning med Parkskolans fritidshem och förskolorna Sörgården, Mellangården och Hasselgården.
Adress: Sågvägen 23 A, 617 34 Skärblacka
Telefon: 076-128 11 45

Vilbergen
Fyrklöverns natt- och helgomsorg
samarbetar kring hämtning/lämning med Vilbergsskolans fritidshem och förskolorna Berlocken och Galaxen.
Adress: Morängatan 20, 603 86 Norrköping
Telefon: 072-584 72 95
Fyrklöverns natt- och helgomsorg flyttar till Björkalunds förskola i mars 2023.

Haga/Marielund
Plommonträdets natt- och helgomsorg
samarbetar kring hämtning/lämning med Karlshovskolans- och Matteusskolans fritidshem samt förskolorna Taborsberg, Smultronet, Nektarinen, Plysaren och Fröbelgården.
Adress: Apelgatan 13 C, 602 15 Norrköping
Telefon: 072-566 98 19

Ektorp/Kneippen
Vattentornets natt- och helgomsorg
Samarbetar kring hämtning/lämning med förskolan Vattentornet.
Adress: Fotbollsgatan 10, 602 37 Norrköping
Telefon: 072-507 14 34

Har du frågor om nattomsorg kan du kontakta enhetschefen för nattomsorgen:
Anna Lind Nordell
Telefon: 011-15 21 22
E-post: anna.lind-nordell@norrkoping.se

Administratör för nattomsorgen:
Telefon: 011-15 15 62

Erbjudande om förskoleplats

Om du står i kö till en kommunal förskola har du platsgaranti. Det innebär att du blir erbjuden en plats inom fyra månader från det datumet du skickat in ansökan. Med erbjudande avses att ta själva platsen i anspråk, dvs. då ditt barn börjar på förskolan. Vi erbjuder plats så långt det är möjligt utifrån dina önskemål. Om du blir erbjuden plats på en förskola som du inte önskat kan du välja att:

 • tacka ja till platsen och stå kvar i kön till förskolan du önskar plats på . Omplacering till önskad förskola sker oftast till augusti om platser finns.
 • tacka nej till platsen och stå kvar i kön till förskolan du önskar plats på. Eftersom du fått ett erbjudande inom garantitiden erbjuds oftast ny placering till önskade alternativ till augusti.

Det räcker att den ena vårdnadshavaren går in och svarar på erbjudandet. Om du har ansökt till en fristående förskola är det från den du får besked om att du fått plats.

Svar på erbjudandet

När du blir erbjuden en plats får du ett meddelande till den e-postadress som du har angett i Mina sidor. Du kan också logga in på Mina sidor och se ditt erbjudande.

Du ska svara på erbjudandet om plats inom den tid som står angivet på ditt besked. Det räcker att den ena vårdnadshavaren går in och svarar på erbjudandet. Om du inte svarar i tid förlorar du platsen och ditt ködatum. Då måste du göra en ny ansökan.

Om kommunen inte kan erbjuda dig en plats på något av dina tre alternativ, utan lämnar ett annat erbjudande enligt platsgarantin, kan du tacka nej till det utan att förlora ditt ködatum. Du står kvar i kön till dina tidigare önskemål. Om du tackar nej till en plats enligt dina tre önskemål står du kvar i kö till högre alternativ. Det skickas inget nytt erbjudande förrän ledig plats finns på ditt kvarvarande alternativ och övriga barn i kö utan placering kunnat erbjudas plats utifrån fyramånadersgarantin.

IST Home Skola

IST Home Skola är en app som används från förskolan till och med gymnasiet. I appen kan du som vårdnadshavare lägga in ditt barns schema och f¨å information om ditt barns skolgång. Du kan också ta del av läsårsdata, anmäla frånvaro och se ditt barns betyg. Uppgifter om myndiga elever ser du dock inte i appen.

IST Home Skola

Närvarotid och schema för förskolan

Innan ditt barn börjar i förskolan fyller du barnets schema i appen IST Home Skola. Grundschemat gäller tills du skickar in ett nytt schema. Gå in på länken nedan för att läsa om hur du fyller i schema, anmäler frånvaro med mera.

IST Home Skola

Beroende på vilken plats du har, varierar antalet timmar ditt barn får vara på förskolan eller familjedaghemmet. Tänk på att i god tid lägga in förändringar i appen IST Home Skola.

Närvarotid

Anledning till platsbehov

Närvarotid

Arbetande och studerande

Arbetstid eller studietid samt tillhörande restid är barnets närvarotid.

Arbetssökande och föräldralediga

Barnet får vara på förskolan 15 timmar/vecka. Rektorn beslutar om vilka dagar och tider som kan gälla. Lunch kan ingå de dagar vistelsen är 4 timmar eller längre.

Allmän förskola

15 timmar/vecka under samma läsårstider som grundskolan. Förskolechefen beslutar om vilka dagar och tider som kan gälla. Lunch kan ingå de dagar vistelsen är 4 timmar eller längre.


Ändra närvarotid

Tillfällig ändring av schema

Fyll i tillfälliga ändringar av schemat i appen IST Home Skola 

Ändring av grundschema

Lämna in nya tider i appen IST Home Skola 


Om du saknar BankID: Fyll i en ny schemablankett och lämna till förskolan. Du hittar blanketten på webbsidan om IST Home Skola.

Sluta arbeta eller bli arbetssökande

Anmäl ändringen så snart du kan i appen e-tjänsten för förskola och fritidshem (går inte att göra i appen IST Home Skola).

Föräldraledighet

Anmäl minst två månader i förväg i e-tjänsten för förskola och fritidshem (går inte att göra i appen IST Home Skola) om du ska vara föräldraledig. När du ska börja arbeta eller studera igen ska du anmäla även den förändringen två månader i förväg. Ange datum för när du önskar att den nya placeringsgrunden ska börja gälla.

Semester

Inför semesterperioden ska du lämna uppgift till förskolan om hur ditt behov ser ut. Det är en viktig information då den är underlag för chefens planering av bemanningen under sommaren. När du själv har semester ska ditt barn inte vara i verksamheten.

Allmän förskola från 3 år

1 augusti får alla allmän förskola med 15 timmar/vecka under samma läsårstider som grundskolan. För barn med ett grundschema där föräldrarna arbetar eller studerar ligger start- och sluttider kvar, men avgiften minskar automatiskt eftersom den del som är allmän förskola är avgiftsfri. För dig som redan har en föräldraledighetsplats och som önskar ansöka om byte till allmän förskola ska detta göras minst två månader i förväg. Ange datum för när du önskar att den nya placeringsgrunden ska börja gälla.

Frånvaro

Om ditt barn är frånvarande ska det meddelas till förskolan. Om barnet varit borta en månad och du inte hört av dig, förlorar du din plats.

Uppehåll

Om ditt barn vistas utomlands eller på annan ort i Sverige under mer än en månad kan du begära att ha platsen kvar upp till tre månader. Du betalar avgift under den tiden.


Byta förskola eller familjedaghem

Om du har önskemål om att byta förskola eller familjedaghem gör du en ny ansökan om plats via vår e-tjänst.

För barn som redan har en förskoleplats på en annan förskola och vill ha omplacering, erbjuds plats normalt sett i augusti. Man har kvar sin ordinarie plats under tiden som man väntar på ny placering. Platsen behöver inte sägas upp när man har fått besked om ny plats, det görs per automatik. 

Ramtider för förskola

Kommunens ramtider för förskola är mellan klockan 06.15-18.30. Det betyder att förskolan ska ha öppet mellan dessa tider om du som vårdnadshavare har behov av barnomsorg då.

Om du arbetar på kväll, natt eller helg och har behov av barnomsorg så finns natt- och helgomsorg till förfogande.

Säga upp förskoleplats

Du måste säga upp platsen minst två månader innan ditt barn ska sluta på förskolan. Uppsägningen räknas från det datum du sagt upp platsen. Du får sedan betala avgift i två månader från det datumet.

Om du säger upp din plats, men tackar ja till en ny plats i förskola eller fritidshem inom tre månader från att platsen har avslutats, får du betala avgiften för hela den mellanliggande tiden.

Om du har en delad plats med den andra vårdnadshavaren måste båda vårdnadshavarena göra en uppsägning för att platsen ska upphöra helt. Annars flyttar hela betalningsansvaret över till den som har platsen kvar.

Om du inte har möjlighet att säga upp din plats i e-tjänsten kan du gå till Kontaktcenter, Trädgårdsgatan 21. Där kan du få hjälp med uppsägning av förskoleplats.

Kontaktcenter

Avgifter för barnomsorg från 2023-01-01

Avgift för arbetande och studerande

Inkomsttaket per månad för 2023 är 54 830 kr. Avgiften är oberoende av närvarotiden. Det yngsta barnet i hushållet är Barn 1.

Reduceringen för Allmän förskola gäller från augusti det året ditt barn fyller 3 år.


Ålder 1-2 år

Maxbelopp

Ålder 3-5 år

Maxbelopp

Barn 1

3% av inkomsten

1 645 kr

2,25 % av inkomsten

1 234 kr

Barn 2

2% av inkomsten

1 097 kr

1,5 % av inkomsten

822 kr

Barn 3

1% av inkomsten

548 kr

0,75 % av inkomsten

411 kr

Barn 4

ingen avgift


ingen avgiftAvgift för arbetssökande och föräldralediga

Vid föräldraledighet ska du vara ledig enligt föräldraledighetslagen för att få ha denna plats.

Vid arbetslöshet ska du vara aktivt arbetssökande för att få ha denna plats.

Det yngsta barnet i hushållet är Barn 1.

Reduceringen för Allmän förskola gäller från augusti det året ditt barn fyller 3 år.


Ålder 1-2 år

Maxbelopp

Ålder 3-5 år

Maxbelopp

Barn 1

2,25% av inkomsten

1 234 kr

0,75% av inkomsten

411 kr

Barn 2

1,5% av inkomsten

822 kr

0,5 % av inkomsten

274 kr

Barn 3

0,75% av inkomsten

411 kr

0,2 % av inkomsten

110 kr

Barn 4

ingen avgift


ingen avgiftVad är avgiftsgrundande inkomst?

Avgiftsgrundande inkomst är inkomster som du betalar skatt för, till exempel:

 • Lön
 • OB-ersättning
 • Övertidsersättning
 • Kostnadsersättning som överstiger avdragsgillt belopp (t.ex. bilersättning och traktamente)
 • Sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning
 • Föräldrapenning
 • Pensionsförmåner (barnpensioner upp till 16 år)
 • Livränta (den skattepliktiga delen)
 • Ersättning i samband med arbetslöshet eller arbetsmarknadsåtgärder, till exempel a-kassa
 • Familjebidrag i form av familjepenning vid värnpliktstjänstgöring
 • Omvårdnadsbidrag för barn med funktionsnedsättning (60 procent av beloppet). Omvårdnadsbidrag har ersatt det som tidigare kallades vårdbidrag.
 • Familjehemsersättning (arvodesdelen)
 • Skattepliktiga naturaförmåner
 • Konfliktersättning
 • Utbildningsbidrag för doktorander

Till avgiftsgrundande inkomst räknas inte:

 • Underhållsbidrag, underhållsstöd
 • Allmänt barnbidrag
 • Statligt studiestöd
 • Bostadsbidrag
 • Handikappersättning
 • Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd/Socialbidrag
 • Kommunalt vårdnadsbidrag
 • Etableringsersättning
 • Ersättning från Migrationsverket
 • CSN
Anmäl ändrad inkomst

Alla som har barn i barnomsorgen är skyldiga att anmäla hushållets avgiftsgrundande inkomst till utbildningskontoret. Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men som inte bor ihop, är tillsammans ansvariga för barnomsorgsavgiften om båda nyttjar barnomsorg. Vårdnadshavarna får automatiskt delad faktura för barnomsorgsplatsen, när man meddelat att man bor på skilda adresser.

Anmälan om inkomst ska göras:

 • När barnet börjar i barnomsorgen
 • Var 12:e månad när hushållets inkomst ändras
 • När hushållets familjeförhållanden ändras, till exempel vid separation
 • Efter begäran från kommunen.

Det är viktigt att du alltid lämnar rätt uppgifter om inkomst, även om du tjänar mer än beloppet för maxtaxa, för att du ska fortsätta att betala rätt avgift. Ändrar du inte din inkomstuppgift kan du komma att betala för lite i avgift och du får då betala i efterhand när vi genomför avgiftskontrollen. Läs mer om avgiftskontrollen.

Du anmäler ändrad inkomst i e-tjänsten för förskola och fritidshem.
Godkänd inkomst gäller från den 1:e i varje månad.

Ladda gärna ner instruktionerna för hur du använder e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Delad faktura

Vårdnadshavare som inte delar hushåll men som båda nyttjar en plats i förskolan ska få varsin faktura, baserad på hushållets inkomst. Från och med den 1 januari 2016 är det obligatoriskt för vårdnadshavare som har flyttat isär att ansöka om delad faktura. Ansökan om delad faktura gör du i e-tjänsten genom att ändra typ av plats till Delad plats.

Syskonrabatt

Om du har flera barn placerade i förskola och fritidshem betalar du den högsta avgiften för det yngsta barnet. För de äldre syskonen blir avgiften lägre. För det fjärde barnet betalas ingen avgift alls. Barn som är skrivna i samma hushåll räknas som syskon.

Avgifter för barnomsorg

Maxtaxa

För att få stadsbidrag följer kommunen förordningen om maxtaxa. Skolverket fastställer ett inkomsttak för de avgifter som kommunerna får ta ut. När Skolverket justerar beloppet, följer kommunen den justeringen och den högsta avgift vi får ta ut ändras.

Från 1 januari 2023 är inkomsttaket 54 830 kr per månad. Har hushållet en högre sammanlagd inkomst blir avgiften max 1 645 kr per månad och barn.

Maxtaxa gäller i både kommunal och fristående förskola.

Allmän förskola

I augusti det år då barnet fyller 3 år börjar allmän förskola. Den omfattar 15 timmar per vecka och förskolan bestämmer hur tiden ska fördelas, men platsen får endast nyttjas på skoldagar, inte under lov och på studiedagar. Platsen är gratis. Du måste anmäla byte till annan typ av plats minst två månader i förväg. Ange datum för när du önskar att den nya placeringsgrunden ska börja gälla.

För dig som redan har en plats minskas avgiften till 75% av maxtaxan, eftersom du inte betalar för den tid som är allmän förskola. Det sker automatiskt utan att du behöver göra något. Du kan se maxbeloppen i tabellen under kolumnen 3-5 år.

Delad faktura. Vad behöver jag tänka på vid separation?

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men som inte bor ihop, kan ha en delad plats. Delad plats bygger på att båda vårdnadshavarna har ett behov av barnomsorg. Om barnet bara bor hos den ena vårdnadshavaren på helger då man är ledig, finns inget behov av barnsomsorg. Det spelar ingen roll att den vårdnadshavaren hämtar på till exempel fredag eftermiddag. Har du ett behov av barnomsorg kännetecknas det av att du har ett schema att lämna in.

Vid en separation är det viktigt att anmäla förändringen i vår e-tjänst. Ansökan om delad plats gör du i e-tjänsten genom att ändra typ av plats. Ändringen gäller från nästkommande faktura.

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men som inte bor ihop, är tillsammans ansvariga för barnomsorgsavgiften om båda nyttjar barnomsorg. Vårdnadshavarna får automatiskt var sin faktura för barnomsorgsplatsen, när man meddelat att man bor på skilda adresser.

Avgiften påverkas inte av hur mycket eller lite barnet är hos vardera föräldern. Hur mycket man ska betala grundas på hushållets inkomst och reglerna för maxtaxan.

I Norrköpings kommun gäller att de som flyttar isär ska tillsammans fortsätta betala samma belopp för barnets plats. Hur mycket var och en ska betala av det beloppet avgörs av inkomsten i det nya hushåll man har. När avgiften räknas ut grundas den på båda vårdnadshavarnas totala inkomst, även fast man separerat.

 • Om båda har lika inkomst i sina olika hushåll betalar man lika stor del av avgiften.
 • Om hushållen har olika inkomst, betalar den som har mer inkomst en större del av avgiften. Det kallas att vikta avgiften.
 • Den totala avgiften kan inte bli högre än maxtaxa.

Om den ene vårdnadshavaren inte längre behöver förskole- eller fritidshemsplats, gör den en vanlig uppsägning. För den andra vårdnadshavaren som fortfarande nyttjar plats, övergår den till en vanlig hel plats.

För den vårdnadshavare som inte längre har behov av barnomsorg gäller två månaders uppsägningstid. Uppsägningen görs i e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Det är av stor vikt att uppge så korrekt inkomst som möjligt vid delad faktura mellan vårdnadshavare, eftersom båda vårdnadshavarnas hushåll ligger till grund för avgiften. Om den ena vårdnadshavaren uppger fel inkomst, påverkar det den andra vårdnadshavarens faktura. Det kommer även att bli en påverkan vid Avgiftskontrollen om två år.

Anmäl ändrad typ av plats

Betalning hela året

Du betalar avgift 12 månader per år så länge ditt barn har en plats i förskola eller annan barnomsorg. Du betalar även för de dagar barnet är ledigt eller sjukt, under sommaren/semesterperioder samt vid personalens planeringsdagar och kompetensutvecklingsdagar. Avgiften du betalar påverkas alltså inte av denna typ av frånvaro.

Faktura

Fakturan kommer från kommunen omkring den 20:e varje månad och ska vara betald senast den sista i månaden. Avgiften gäller för den månad som fakturan kommer.

På fakturan kan du se vilken inkomst vi har registrerad. Fakturan är grundad på hushållets gemensamma inkomst, det vill säga den gemensamma inkomsten för alla som bor på en folkbokföringsadress.

Du hittar dina fakturor på Mina sidor (norrkoping.se). För att logga in behöver du e-legitimation, dvs. BankID eller Mobilt BankID. Här kan du se OCR-numret på din faktura. På pappersfakturan finns OCR-numret i höger hörn, tillsammans med kundnumret.

Obetalda avgifter förskola och fritidshem

Om avgiften inte betalats trots påminnelse kan du förlora din plats på förskolan eller fritidshemmet. Innan en avstängning får du ett brev om utredning och beslut.

Brev om utredning och inkasso

Om fakturan inte betalas trots påminnelse får du ett personligt brev från utbildningskontoret med information om att vi har påbörjat en utredning om avstängning av er plats i förskola, familjedaghem eller fritidshem på grund av obetalda avgifter. I samband med det så överlämnas ärendet till inkasso.

Avbetalningsplan

Vi uppmanar dig att betala hela skulden eller omgående ta kontakt med vår inkassoavdelning för att lägga upp en avbetalningsplan för en gammal eller ny skuld samt betala innevarande månads löpande avgift. När detta görs avbryts utredningen om avstängning och ni får behålla den barnomsorgsplats ni haft tidigare. Om avbetalningsplanen inte följs så sker avstängningen 5 dagar efter förfallodatum på avbetalningsplanen.

Om du bara betalar löpande fakturor och inte följer avbetalningsplanen så återupptas utredningen om avstängningen med omedelbar verkan.

Beslut om avstängning

Efter utredning och om skulden inte är betald fattar utbildningskontoret beslut om avstängning. Beslut om avstängning verkställs inom 5 dagar.

För barn i förskola gäller följande

Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

Barn ska också erbjudas förskola om de behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl.

Från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år ska kommunen erbjuda alla barn förskola under minst 525 timmar om året, så kallad allmän förskola. Det gäller oavsett vilken sysselsättning föräldrarna har. De 525 timmarna ska vara avgiftsfria.

Studiedagar

Förskolan har fyra studiedagar per år. Dessa dagar har förskolorna begränsat öppettider eller stängt, vilket innebär att omsorg erbjuds på annan avdelning eller annan förskola.

När förskolan har stängt erbjuds omsorg på någon av förskolorna i närområdet alternativt på den egna förskolan. Behov ska anmälas i god tid till rektorn för förskolan.

Rektor beslutar om studiedagar under läsåret 2022-2023, då enheten har begränsade öppettider eller stängt. Information om studiedagar ges av respektive förskola.

Finskspråkig förskola

Om du önskar plats på en förskola där finskspråkig personal finns så har du möjlighet att välja Nyckelpigan eller Smultronet.

Förskolan Nyckelpigan

Förskolan Smultronet

Kontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping