Familjedaghem

Ett alternativ till förskolan

För dig som vill ha en omsorg med hemlik miljö för ditt barn erbjuder Norrköpings kommun familjedaghem. Denna verksamhet erbjuds som en del av kommunens pedagogiska omsorg och riktas till barn i åldrarna 1 till 6 år.

I familjedaghem bedrivs inte undervisning så som i förskolans verksamhet. Den pedagogiska omsorgen ingår inte i det svenska skolväsendet, utan är ett alternativ till utbildning. Alla familjedaghem följer Skolverkets ”Allmänna råd för pedagogisk omsorg” och styrs enligt 25 kap i skollagen (2010:800). I verksamheten arbetar barnskötare samt outbildade barnskötare som godkänts lämpliga och anställts genom Norrköpings kommun. Vi är måna om att barn och vårdnadshavare får en nära, personlig kontakt med personalen.

I Norrköpings kommun finns endast kommunala enheter som bedriver pedagogisk omsorg. I dagsläget finns inga fristående enheter som erbjuder pedagogisk omsorg.

Familjedaghem finns i följande områden:

 • Familjedaghem Norr
  finns i Haga/Eneby
 • Familjedaghem Vikbolandet
  finns i Tåby/Ljunga
 • Familjedaghem Skärblacka
  finns i Skärblacka
 • Familjedaghem Söder
  finns i Smedby/Ljura

Lediga platser

Det finns lediga platser i familjedaghem Norr och familjedaghem Söder till hösten 2021.

Så fungerar familjedaghem

Familjedaghem fokuserar på lek och utevistelse utifrån barnens intresse, kreativitet och fantasi. Barnen vistas i hemlik miljö och deltar i de dagliga sysslorna som förekommer i ett hem, så kallad vardagspedagogik. Verksamheten har ingen upprättad läroplan utan istället ett övergripande pedagogiskt förhållningssätt som vilar på svenska samhällets demokratiska värderingar.

Familjedaghemmen ordnar aktiviteter utifrån intressen genom olika temaarbeten och gruppaktiviteter, exempelvis gymnastik, skogsutflykter och biblioteksbesök. Verksamheten syftar till att ge barnen omsorg och möjligheten till att skapa erfarenheter utifrån en helhetssyn. Verksamheten ska utgå från barnets behov samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.

Folder - Familjedaghem i Norrköpings kommun

Ansök till familjedaghem

Du kan ansöka om plats på familjedaghem tidigast sex månader innan du vill att barnet ska börja. Ditt barn måste ha fyllt 1 år när han eller hon börjar på familjedaghemmet. För att ansöka om plats behöver du ha svenskt personnummer och en e-postadress. Ansökan gör du i vår e-tjänst.

Ansök om plats i förskola eller familjedaghem

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping

Anna Lind Nordell
Enhetschef