Olika typer av förskoleplatser

Här hittar du information om platstyper i förskolan.

Ett barn ritar - bredvid sitter en vuxen.

Allmän förskola gäller från augusti det år då barnet fyller 3 år.

Barn som har fyllt ett år har rätt till plats på förskola eller i familjedaghem om vårdnadshavaren

  • arbetar eller studerar
  • är föräldraledig med syskon (enligt föräldraledighetslagen)
  • är arbetssökande
  • är pensionär.

Vårdnadshavare som blir sjukskrivna, får graviditetspenning eller sjukersättning behåller rätten till barnomsorg.

Ändra grund för placering

Grunden för placering reglerar hur mycket förskola du behöver och hur mycket du ska betala i avgift. Det innebär att du anger om du arbetar eller studerar, om du är föräldraledig med syskon, om du är arbetssökande eller pensionär. Grund för placering anges i e-tjänsten för förskola och där ska du också anmäla förändringar. Om du ska vara föräldraledig med yngre syskon eller gå ner i tid ska du anmäla det senast två månader innan förändringen ska ske. Du behöver inte anmäla senast två månader i förväg om du ska gå upp i tid, men det är viktigt att meddela och ha dialog med förskolan så snart du vet att du kommer gå upp i tid.

E-tjänsten för förskola och fritidshem

Allmän förskola

Från och med augusti det år som barnet fyller 3 år erbjuds Allmän förskola som är en kostnadsfri placeringsgrund. Allmän förskola erbjuds till alla, även till dig som inte har behov av barnomsorg. Platsen kan nyttjas på skoldagar, men inte under lov eller studiedagar. Genom allmän förskola har ditt barn möjlighet att vara på förskolan 15 timmar i veckan. Det är rektor för respektive förskola som bestämmer under vilka dagar och tider i veckan som allmän förskoleplats erbjuds.

Du kan ha allmän förskola till och med det år som ditt barn börjar i förskoleklass.

Kontakt
Kontaktcenter
Norrköpings kommuns kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00