Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Olika typer av förskoleplatser

Här hittar du information om platstyper i förskolan.

Ett barn ritar - bredvid sitter en vuxen.

Allmän förskola gäller från augusti det år då barnet fyller 3 år.

Barn som fyllt 1 år

Barn som har fyllt ett år har rätt till plats på förskola eller i familjedaghem om vårdnadshavaren

  • arbetar eller studerar
  • är föräldraledig
  • är arbetssökande
  • är pensionär

Vårdnadshavare som blir sjukskrivna, får graviditetspenning eller sjukersättning behåller rätten till barnomsorg.

Allmän förskola för barn som fyller 3 år

Allmän förskola är en kostnadsfri placeringsgrund som erbjuds till alla barn från och med augusti det år som barnet fyller 3 år. Ditt barn har rätt att vara på förskolan 15 timmar i veckan, till och med det år som barnet börjar i förskoleklass.

Det är rektor för respektive förskola som bestämmer under vilka dagar och tider i veckan som allmän förskoleplats erbjuds. Platsen kan nyttjas på skoldagar, men inte under lov eller studiedagar.

Ändra grund för placering

Grunden för placering reglerar hur mycket förskola du behöver och hur mycket du ska betala i avgift. Det innebär att du anger om du arbetar eller studerar, om du är föräldraledig med syskon, om du är arbetssökande eller pensionär. Grund för placering anges i e-tjänsten för förskola och där ska du också anmäla förändringar. Om du ska vara föräldraledig med yngre syskon eller gå ner i tid ska du anmäla det senast två månader innan förändringen ska ske. När du ska börja arbeta eller studera igen ska du anmäla även den förändringen i e-tjänsten två månader i förväg. Ange datum för när du önskar att den nya placeringsgrunden ska börja gälla.

Närvarotid och schema

E-tjänsten för förskola och fritidshem

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00