Familjecentraler - öppna förskolor

Familjecentralen är en mötesplats för alla familjer med barn 0-6 år. Här kan barnen träffa lekkamrater samtidigt som de vuxna kan knyta kontakter och få råd och stöd i föräldrarollen.

Litet barn spelar på en röd gitarr.

På familjecentralen finns barnhälsovård/BVC, öppen förskola och socialkontoret.

Öppna förskolan

Information om öppettider och aktiviteter publiceras på de öppna förskolornas egna Facebooksidor.

Mer information, länkar till Facebook och kontaktuppgifter hittar du om du klickar på respektive öppen förskola i menyraden.

Information och länkar till digitala aktiviteter kommer att publiceras på öppna förskolornas gemensamma Facebooksida.

Norrköpings öppna förskolor på Facebook

Föräldraskapsstöd

Öppna förskolan erbjuder föräldraskapsstöd ”Föräldrastark” utifrån programmet vägledande samspel ICDP.

Vägledande samspel ICDP är ett program som fokuserar på det positiva samspelet. Det utgår från relationen mellan dig och ditt barn och att det är du som vet bäst vad ditt barn behöver.

Det finns idag många röster som talar om hur föräldraskap ska utövas. Programmet Vägledande samspel utgår från den unika relation som just du och ditt barn har. Det är din bild av och dina upplevelser tillsammans med ditt barn som ska utvecklas. Genom att vara nyfiken på ert samspel kan förståelsen för och kontakten med ditt barn växa. I detta möte finns fröet till ditt barns resurser och självkänsla och er gemensamma tillit och glädje. Programmet erbjuder dig därför positiv vägledning om er relation.

Logotyp icdp

Familjecentralernas olika delar

Barnhälsovård (BVC)
Till BVC-sköterskorna på barnhälsovården kan du vända dig med frågor om ditt barns hälsa och utveckling i åldern 0-5 år.

Öppna förskolan
Öppna förskolan är en mötesplats för familjer med barn 0-6. Här kan barnen leka och utvecklas och du som vuxen kan umgås och utbyta erfarenheter med andra vuxna. Pedagogerna inom öppna förskolan erbjuder kurser och gruppträffar inom olika områden.

Socialkontoret
Familjecentralsteamet som består av två socialpedagoger erbjuder samtalsstöd kring saker du kämpar med som förälder. De kan även informera om vilket stöd föräldrar kan erbjudas av socialtjänsten, ge stöd i kontakt med olika myndigheter och vägledning om vart du kan vända dig i olika situationer. Prata med personalen på öppna förskolan om du vill ha kontakt med familjecentralsteamet.

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00

Familjecentraler i Norrköping