Familjecentraler - öppna förskolor

Familjecentralen är en mötesplats för alla familjer med barn 0-6 år. Här kan barnen träffa lekkamrater samtidigt som de vuxna kan knyta kontakter och få råd och stöd i föräldrarollen. På familjecentralen finns barnhälsovård, öppen förskola och socialkontoret.

Öppna förskolan är öppen

Öppna förskolan erbjuder aktiviteter i mindre skala både utomhus och inne i öppna förskolornas lokaler. Alla aktiviteter har ett begränsat antal besökare.

Information om öppettider och aktiviteter publiceras på de öppna förskolornas egna Facebooksidor. Mer information, länkar till Facebook och kontaktuppgifter hittar du om du klickar på respektive öppen förskola i menyraden.

Information och länkar till de digitala aktiviteter kommer att publiceras på öppna förskolornas gemensamma Facebook-sida.

Norrköpings öppna förskolor på Facebook

Familjecentralernas olika delar

Barnhälsovård (BVC)
Till BVC-sköterskorna på barnhälsovården kan du vända dig med frågor om ditt barns hälsa och utveckling i åldern 0-5 år.

Öppna förskolan
Öppna förskolan är en mötesplats för familjer med barn 0-6. Här kan barnen leka och utvecklas och du som vuxen kan umgås och utbyta erfarenheter med andra vuxna. Pedagogerna inom öppna förskolan erbjuder kurser och gruppträffar inom olika områden.

Socialkontoret
Pedagogerna på Öppna förskolorna kan förmedla kontakt med socialtjänsten. Du kan också få vägledning om vart du kan vända dig i olika situationer och stöd i kontakt med olika myndigheter.​

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping