Avgiftskontroll

En pojke tittar i en bok genom ett förstoringsglas.

 

Norrköpings kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt barnomsorgsavgift. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en särskild räkning att betala.

Vid avgiftskontrollen tittar vi på hur mycket barnomsorgsavgift du har betalat under det aktuella året. Det jämförs med vad du borde ha betalat om du anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv. Vi tar också hänsyn till om du i efterhand betalat eller fått tillbaka avgifter på grund av en omräkning i samråd med en placeringshandläggare.

Inkomstkontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Meddela rätt inkomst

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Barnomsorgstaxan grundas på hushållets totala inkomst oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Om du har betalat för mycket eller för lite barnomsorgsavgift

Visar det sig att de uppgifter om inkomst du lämnat till oss är lägre eller högre än den faktiska inkomsten så innebär det att kommunen i efterhand justerar barnomsorgsavgiften för kontrollåret.

Ni kan själva dela upp betalningen innan förfallodatumet, med samma OCR nummer som står på fakturan.

Har man betalat för mycket barnomsorgsavgift för aktuellt kontrollår kommer vi att återbetala beloppet genom att skicka ett utbetalningskort.

Belopp under 500 kronor faktureras eller återbetalas inte.

Avgiftskontrollen skickar hem ett brev med information innan fakturan kommer. Kontakta avgiftskontrollen genom vår e-tjänst. E-tjänsten kräver att du har e-legitimation.

Frågor och svar om avgiftskontroll

Varför avgiftskontroll?

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Barnomsorgsavgiften grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Vi vill med kontrollen följa upp att alla betalat rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller.

Hur fungerar kontrollen?

Vi hämtar uppgifter från Skatteverket om er årsinkomst två år tillbaka i tiden. Sedan delar vi din/er årsinkomst med tolv och får fram en beräknad månadsinkomst. Resultatet jämförs med den inkomstuppgift ni lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att din/er avgift varit för hög eller för låg. Då räknar vi om avgiften, och får fram vilket belopp ni skulle ha betalat.

Belopp mindre än 500 kr för ett helt granskningsår kommer inte att faktureras eller återbetalas.

Varför kontrollerar ni två år tillbaka i tiden?

Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Det tar tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket. Vi behöver också tid för att kontrollera våra egna uppgifter.

Vilka avgifter gällde för barnomsorg 2020?

Avgift förskola för arbetande och studerande

Här ser du de avgifter som gällde under år 2020 (ej aktuella nu!) År 2020 var inkomsttaket 49 280 kronor per månad. Om hushållet hade en högre sammanlagd inkomst blev avgiften max 1 478 kr per månad och barn.


Ålder 1-2 år

Maxbelopp

Ålder 3-5 år

Maxbelopp

Barn 1

3% av inkomsten

max 1 478 kr

2,25 % av inkomsten

max 1 109 kr

Barn 2

2% av inkomsten

max 986 kr

1,5 % av inkomsten

max 739 kr

Barn 3

1% av inkomsten

max 493 kr

0,75 % av inkomsten

max 370 kr

Barn 4

ingen avgift


ingen avgiftAvgift förskola för arbetssökande och föräldralediga

Här ser du de avgifter som gällde under år 2020 (ej aktuella nu!)


Ålder 1-2 år


3-5 år


Barn 1

2,25% av inkomsten

max 1 109 kr

0,75% av inkomsten

max 370 kr

Barn 2

1,5% av inkomsten

max 739 kr

0,5 % av inkomsten

max 246 kr

Barn 3

0,75% av inkomsten

max 370 kr

0,2 % av inkomsten

max 99 kr

Barn 4

ingen avgift


ingen avgiftAvgift fritidshem

För fritidshem finns det bara en typ av avgift.

Fritidshem

Avgift

Maxbelopp

Barn 1 (yngsta barnet)

2% av inkomsten

986 kronor /månad

Barn 2 och 3

1% av inkomsten

493 kronor / månad

Barn 4

Ingen avgift

0 kronor / månad


Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvaret för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt.

Jag ska få tillbaka pengar, men kan ni inte dra av det på nästa räkning?

Vi kan tyvärr inte koppla ihop belopp från avgiftskontrollen med den vanliga barnomsorgsavgiften på grund av tekniska skäl. Det är inte heller säkert att familjebilden är densamma nu som kontrollåret två år tillbaka.

När får jag min faktura?

Vi skickar ut fakturor under perioden september till oktober. Kontrollen har genomförts utifrån fakturans mottagares födelsemånad. De första som får fakturor är de fakturamottagare som har födelsemånad i januari, februari och mars.

Vad ska jag göra om jag inte tycker att uppgifterna på fakturan stämmer?

Kontakta avgiftskontrollen genom vår e-tjänst på webben för att få ett underlag till fakturan.  E-tjänsten kräver e-legitimation. Det kan ta upp till 4 veckor att få ett fakturaunderlag.

Kan jag dela upp betalningen?

Ja, du kan dela upp betalningen innan förfallodatumet, men hela fakturan behöver vara betald innan förfallodatumet. Om du väljer att dela upp betalningen kan du använda samma OCR nummer som står på fakturan.

Vad gör jag om jag inte kan betala fakturan?

Om du inte har möjlighet att betala fakturan innan förfallodatum går den vidare till kommunens inkasso. När du har fått ett krav från inkasso behöver du själv kontakta inkassoenheten för att lägga upp en avbetalningsplan eller begära eventuellt anstånd.

Inkassoenheten når du genom vår e-tjänst för avgiftskontroll. Du behöver logga in i e-tjänsten med e-legitimation.

Avgiftskontroll e-tjänst


När man lägger upp en avbetalningsplan tillkommer räntor och uppläggningskostnader.


Utbildningskontoret har ingen möjlighet att förlänga förfallodatum på fakturan eller ge anstånd.

Fakturan kan inte stämma, hur gör jag för att komma i kontakt med handläggare?

Om du har frågor om din faktura är du välkommen att kontakta Kontaktcenter för vidare hjälp.

Kontaktcenter:

Trädgårdsgatan 21
011-15 00 00

Du kan också använda dig av vår e-tjänst som kräver att du har e-legitimation.

Vad har jag gjort för fel, när jag måste betala tillbaka pengar?

Det vanligaste felet är att du inte lämnat en aktuell inkomstuppgift i e-tjänsten. En annan vanlig orsak till att det blir fel är att man inte räknat med allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten.

Många räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt de regler vi har. Inkomsten för en sammanboende vuxen utgör också underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till ditt barn.

Vad räknas som inkomst?

Med inkomst menas alla pengar som ni betalar skatt på, exempelvis inkomst av tjänst (inklusive OB-tillägg och övertid), föräldrapenning, sjukpenning med mera.

Vad räknas inte som inkomst?

Till din inkomst räknas exempelvis inte studiestöd, försörjningsstöd, bidrag, introduktionsersättning för flyktingar, ersättning enligt lagen om bistånd till asylsökande med mera.

Vi har separerat. Vem ska betala fakturan?

Bodde ni som vårdnadshavare ihop under det aktuella året, så har ni båda ansvar för att fakturan betalas. Det behöver inte innebära att det är den som har fått fakturan som ensam ska betala hela beloppet. Om ni önskar dela upp fakturan med den andra vårdnadshavaren ska ni anmäla detta i e-tjänsten för avgiftskontroll innan fakturans förfallodatum.

Avgiftskontroll e-tjänst

Jag har kontaktat er men inte fått något svar. Varför inte?

Vi har en mycket hög arbetsbelastning under den period som fakturorna går ut. Handläggningstiden kan vara upp till fyra veckor. Vi hanterar ärendena i den ordning de kommer in till oss.

När ni skickar ert ärende via e-tjänst till oss får ni ett autosvar som ett kvitto på att ärendet har kommit fram. Har du inte fått något autosvar dagen därpå, skicka in ditt ärende igen.

Delad plats - hur påverkas jag av den?

Det är av stor vikt att uppge så korrekt inkomst som möjligt vid delad faktura mellan vårdnadshavare, eftersom båda vårdnadshavarnas hushåll ligger till grund för avgiften. Om den ena vårdnadshavaren uppger fel inkomst, påverkar det den andra vårdnadshavarens faktura. I Avgiftskontrollen blir resultatet om den ena vårdnadshavaren har anmält för hög inkomst och får pengar tillbaka, får då den andra vårdnadshavaren en faktura för hen har betalat för lite. OBS! Detta gäller för Avgiftskontrollen för 2021, när vi införde viktad faktura för vårdnadshavare.

Kontakt
Kontaktcenter
Norrköpings kommuns kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00