Avgiftskontroll

En pojke tittar i en bok genom ett förstoringsglas.

Glöm inte att meddela rätt inkomst.

Norrköpings kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt barnomsorgsavgift. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en särskild faktura att betala.

Vid avgiftskontrollen tittar vi på hur mycket barnomsorgsavgift du har betalat och jämför det med den taxerade årsinkomsten. Avgiftskontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Meddela rätt inkomst

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Barnomsorgstaxan grundas på hushållets totala inkomst oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Om du har betalat för mycket eller för lite barnomsorgsavgift

Visar det sig att de uppgifter om inkomst du lämnat till oss är lägre eller högre än den faktiska inkomsten så innebär det att kommunen i efterhand justerar barnomsorgsavgiften för kontrollåret.

Ni kan själva dela upp betalningen innan förfallodatumet, med samma OCR nummer som står på fakturan.

Har man betalat för mycket barnomsorgsavgift för aktuellt kontrollår kommer vi att återbetala beloppet. Du måste då anmäla ditt bankkonto i e-tjänsten.

Belopp under 500 kronor faktureras eller återbetalas inte.

Avgiftskontrollen skickar hem ett brev med information innan fakturan kommer. Kontakta avgiftskontrollen genom vår e-tjänst. E-tjänsten kräver att du har e-legitimation.

Avgiftskontroll e-tjänst

Frågor och svar om avgiftskontroll

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Barnomsorgsavgiften grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Vi vill med kontrollen följa upp att alla betalat rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller.

Vi hämtar uppgifter från Skatteverket om er årsinkomst två år tillbaka i tiden. Sedan delar vi din/er årsinkomst med tolv och får fram en beräknad genomsnittlig månadsinkomst. Resultatet jämförs med den inkomstuppgift ni lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att din/er avgift varit för hög eller för låg. Då räknar vi om avgiften, och får fram vilket belopp ni skulle ha betalat.

Belopp mindre än 500 kr för ett helt granskningsår kommer inte att faktureras eller återbetalas.

Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Det tar tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket. Vi behöver också tid för att kontrollera våra egna uppgifter.

Avgift förskola för arbetande och studerande

Här ser du de avgifter som gällde under år 2021 (observera att dessa uppgifter inte är aktuella nu). År 2021 var inkomsttaket 50 340 kronor per månad. Om hushållet hade en högre sammanlagd inkomst blev avgiften max 1 510 kr per månad och barn.


Ålder 1-2 år

Maxbelopp

Ålder 3-5 år

Maxbelopp

Barn 1

3% av inkomsten

max 1 510 kr

2,25 % av inkomsten

max 1 133 kr

Barn 2

2% av inkomsten

max 1007 kr

1,5 % av inkomsten

max 755 kr

Barn 3

1% av inkomsten

max 503 kr

0,75 % av inkomsten

max 378 kr

Barn 4

ingen avgift


ingen avgiftAvgift förskola för arbetssökande och föräldralediga


Ålder 1-2 år


3-5 år


Barn 1

2,25% av inkomsten

max 1 133 kr

0,75% av inkomsten

max 378 kr

Barn 2

1,5% av inkomsten

max 755 kr

0,5 % av inkomsten

max 252 kr

Barn 3

0,75% av inkomsten

max 378 kr

0,2 % av inkomsten

max 101 kr

Barn 4

ingen avgift


ingen avgiftAvgift fritidshem

För fritidshem finns det bara en typ av avgift.

Fritidshem

Avgift

Maxbelopp

Barn 1 (yngsta barnet)

2% av inkomsten

1007 kronor /månad

Barn 2 och 3

1% av inkomsten

503 kronor / månad

Barn 4

Ingen avgift

0 kronor / månad


Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvaret för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt.

Vi kan tyvärr inte koppla ihop belopp från avgiftskontrollen med den vanliga barnomsorgsavgiften på grund av tekniska skäl. Det är inte heller säkert att familjebilden är densamma nu som kontrollåret två år tillbaka.

Vi skickar ut fakturor under perioden september till oktober. Kontrollen har genomförts utifrån fakturans mottagares födelsemånad. De första som får fakturor är de fakturamottagare som har födelsemånad i januari, februari och mars.

Kontakta avgiftskontrollen genom vår e-tjänst på norrkoping.se för att få ett underlag till fakturan.  E-tjänsten kräver e-legitimation. Det kan ta upp till 4 veckor att få ett fakturaunderlag.

Avgiftskontroll e-tjänst

Ja, du kan dela upp betalningen innan förfallodatumet, men hela fakturan behöver vara betald innan förfallodatumet. Om du väljer att dela upp betalningen kan du använda samma OCR nummer som står på fakturan.

Om du inte har möjlighet att betala fakturan innan förfallodatum går den vidare till kommunens inkasso. När du har fått ett krav från inkasso behöver du själv kontakta inkassoenheten för att lägga upp en avbetalningsplan eller begära eventuellt anstånd.
Utbildningskontoret har ingen möjlighet att förlänga förfallodatum på fakturan eller ge anstånd.

Inkassoenheten når du på:
Telefon: 011-15 60 30
E-post: inkasso@norrkoping.se

När man lägger upp en avbetalningsplan tillkommer räntor och uppläggningskostnader.

Om du har frågor om din faktura är du välkommen att kontakta Kontaktcenter för vidare hjälp.

Kontaktcenter:
Trädgårdsgatan 21
011-15 00 00

Du kan också använda dig av vår e-tjänst om du har frågor kopplat till fakturan. E-tjänsten kräver att du har e-legitimation.

Avgiftskontroll e-tjänst

Det vanligaste felet är att du inte lämnat en aktuell inkomstuppgift i e-tjänsten. En annan vanlig orsak till att det blir fel är att man inte räknat med allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten.

Många räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt de regler vi har. Inkomsten för en sammanboende vuxen utgör också underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till ditt barn.

Läs mer om avgifter i förskola

Med inkomst menas alla pengar som ni betalar skatt på, exempelvis inkomst av tjänst (inklusive OB-tillägg och övertid), föräldrapenning, sjukpenning med mera.

Läs mer om avgiftsgrundande inkomst

Till din inkomst räknas exempelvis inte studiestöd, försörjningsstöd, bidrag, introduktionsersättning för flyktingar, ersättning enligt lagen om bistånd till asylsökande med mera.

Läs mer om avgiftsgrundande inkomst

Den vårdnadshavare som var fakturamottagare under det år som kontrolleras får besked och eventuellt återbetalningskrav. Om familjeförhållanden har förändrats går fakturan till den vårdnadshavare som varit fakturamottagare under aktuellt år. Vi erbjuder inte delad faktura. Ni får själva komma överens med varandra om hur fakturan ska fördelas. Utbildningskontoret kan inte erbjuda någon hjälp när det gäller fördelningen.

Avgiftskontroll e-tjänst

Vi har en mycket hög arbetsbelastning under den period som fakturorna går ut. Handläggningstiden kan vara upp till fyra veckor. Vi hanterar ärendena i den ordning de kommer in till oss.

När ni skickar ert ärende via e-tjänst till oss får ni ett autosvar som ett kvitto på att ärendet har kommit fram. Har du inte fått något autosvar dagen därpå, skicka in ditt ärende igen.

Det är av stor vikt att uppge så korrekt inkomst som möjligt vid delad faktura mellan vårdnadshavare, eftersom båda vårdnadshavarnas hushåll ligger till grund för avgiften. Om den ena vårdnadshavaren uppger fel inkomst, påverkar det den andra vårdnadshavarens faktura. I Avgiftskontrollen blir resultatet om den ena vårdnadshavaren har anmält för hög inkomst och får pengar tillbaka, får då den andra vårdnadshavaren en faktura för hen har betalat för lite.

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00

Relaterat