Byta eller säga upp förskoleplats

På denna sida finns information om att byta eller säga upp plats i förskola, familjedaghem samt i kvälls-, natt- och helgomsorg.

Flicka leder en sparkcykel.

Du byter eller säger upp platsen via e-tjänsten.

Byt eller säg upp plats för förskola och fritidshem

Byta förskola

Om du vill byta förskola, familjedaghem eller kvälls-, natt- och helgomsorg bör du göra en ny ansökan om plats via e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Har ditt barn en förskoleplats och du önskar byta till en annan förskola? Det tar minst en månad innan ett platsbyte mellan kommunala förskolor kan genomföras. Detta beror på handläggningstiden, så det gäller oavsett om det finns en ledig plats på den mottagande förskolan eller inte. Ansökningar om byte hanteras löpande under hela året. När du byter mellan kommunala förskolor behåller du din ordinarie plats medan du väntar på ny placering. Den gamla platsen sägs upp automatiskt när du accepterar en ny plats.

Om ditt barn har en plats vid en fristående förskola och du önskar att byta till en annan kommunal eller fristående förskola måste du säga upp platsen vid den fristående förskolan där ditt barn går. Du har en ordinarie uppsägningstid på två månader gentemot den fristående förskolan. Detta beror på att förskolorna har olika ansvariga huvudmän och måste ges en bra chans att planera sin verksamhet utifrån kunskapen om vilka barn som går på förskolan. Du ansöker till andra kommunala eller fristående förskolor genom att göra en ansökan om ny plats via e-tjänsten eller genom att kontakta den specifika fristående förskolan. Kom ihåg att söka en annan förskola i god tid så att du inte hamnar utan förskoleplats.

Även om förändringar syns av personalen i systemen är vi tacksamma om du alltid pratar med förskolans personal och/eller rektor om förändringar av platsen.

Säga upp plats

Vill du säga upp din plats exempelvis på grund av flytt? Uppsägning av plats görs även det i e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Två månaders uppsägningstid

Du måste säga upp platsen minst två månader innan ditt barn ska sluta på förskolan. Uppsägningen räknas från det datum du sagt upp platsen. Du får sedan betala avgift i två månader från det datumet.

Om du säger upp din plats, men påbörjar en ny placering i förskola eller fritidshem inom tre månader från att platsen har avslutats, får du betala avgiften för hela den mellanliggande tiden. Ett exempel: Ditt barn har en förskoleplats som avslutas den 30 juni. Du söker en fritidshemsplats från och med augusti. Då får du en faktura för både juni, juli och augusti.

Om du har en delad plats med den andra vårdnadshavaren måste båda vårdnadshavarna göra en uppsägning för att platsen ska upphöra helt. Annars flyttar hela betalningsansvaret över till den som har platsen kvar.

Byt eller säg upp plats i förskola (e-tjänsten)

Om du saknar BankID kan du få hjälp att säga upp din plats i e-tjänsten genom att besöka Kontakt Norrköping, Trädgårdsgatan 21. Om du har BankID och önskar hjälp med uppsägning är du välkommen att ringa Kontakt Norrköping på telefonnummer 011-15 00 00.

Få hjälp på Kontakt Norrköping

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00